Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

Co może zająć komornik w firmie?
Prowadzenie firmy

Zajęcia komornicze a działalność gospodarcza. Co może zająć komornik w firmie?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-06-30

Prowadząc działalność gospodarczą, bardzo często przedsiębiorcom zdarza się zalegać z terminami płatności za usługi, towary lub daniny publiczne. Często zobowiązania udaje się spłacać przed postępowaniem sądowym, jednak gdy sąd lub inna instytucja wydadzą już tytuł wykonawczy, do firmy może wkroczyć komornik. Co może zająć w firmie, by odzyskać dług dla wierzyciela? Przedstawiamy w poniższym artykule.

W jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne w firmie?

Postępowanie egzekucyjne zależeć będzie od formy prowadzenia działalności gospodarczej, głównie jednak jest to działanie w postaci:

  • zajęcia majątku firmy t.j.:

- ruchomości (samochodów, sprzętu, maszyn i urządzeń, a nawet mebli).

Artykuł 829 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego określa jednak, że egzekucji nie podlegają narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

- nieruchomości (np. lokali, domów, mieszkań, hal produkcyjnych).

  • zajęcia konta firmowego i prywatnego (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). Dodać należy, że komornik musi zostawić wolne środki na koncie na wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS i podatkiem oraz na wypłatę świadczeń alimentacyjnych zasądzonych z tytułu odszkodowania. 

Ważne: komornik zwolni ww. środki tylko po przedłożeniu mu odpowiednich dokumentów przez przedsiębiorcę.

Sprawdź także: Klient spóźnia się z opłaceniem faktury? Sprawdź, co możesz zrobić!

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Zajęcie komornicze w spółce cywilnej

Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, komornik może dokonać zajęcia do wysokości udziału dłużnika.

Zajęcie komornicze w spółce jawnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku spółki jawnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komornik nie może bezpośrednio zająć majątku spółki, może żądać przejęcia udziałów dłużnika lub wypowiedzieć umowę spółki i wydać żądanie podziału jej majątku oraz wypłatę części przysługującej dłużnikowi.

Przepis z art. 1061 kpc, który warto znać w przypadku zajęcia komorniczego firmy

W przypadku gdy komornik rozpocznie zajęcie egzekucyjne, warto znać przepis wynikający z art. 1061 kpc, który chroni przed całkowitym zajęciem majątku dłużnika i dla którego egzekucja mogłaby skończyć się upadkiem firmy. Zgodnie z jego treścią „dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika”.

Najczęściej czytane: Integracja API - co to jest?

Warto znać swoje prawa w przypadku czynności egzekucyjnych

W sytuacji, gdy komornik rozpocznie czynności egzekucyjne, warto znać swoje prawa i treści artykułów kpc przytoczonych powyżej, art. 829 kpc wskazuje również katalog przedmiotów niepodlegających zajęciu

Dobrą praktyką jest jednak spróbowanie spłacenia wierzytelności w sposób polubowny przed wydaniem tytułu wykonawczego dla zobowiązania.

Należy mieć na uwadze fakt, że komornikowi zależeć będzie na odzyskaniu jak największej części należności dla wierzyciela, a takie czynności zawsze będą wiązać się z pogorszeniem sytuacji materialnej przedsiębiorstwa.

Sprawdź także: Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!