Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?
Prowadzenie firmy

Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-06-14

1 lipca wejdzie w życie drugi w tym roku system podatkowy określany potocznie Nowym Ładem 2.0, który znacząco wpłynie na rozliczenia i kwestie odprowadzania podatków zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Podstawowe zmiany, jakie wniesie znowelizowana ustawa, zakłada obniżenie stawki podatku, przywrócenie ulgi dla samotnych rodziców, możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej i inne, które zostaną przedstawione poniżej.

Obniżenie stawki podatku PIT

Jedną z największych zmian jest obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12% przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30000 zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120000 zł.

Zmienia się, co za tym idzie kwota zmniejszająca podatek z 5100 zł do 3600 zł tj. do 300 zł miesięcznie.

Polski Ład 2.0 zmiany w podatkach i składce zdrowotnej

Od kiedy liczyć obniżony podatek prowadząc działalność gospodarczą?

Co ważne, stosowanie 12% stawki podatku, w zakresie tej zmiany przepisy nie precyzują od dochodu, z którego miesiąca należy pobierać podatek w tej wysokości, należy mieć na uwadze by, prowadząc działalność gospodarczą i obliczając podatek za czerwiec stosować już obniżoną stawkę podatku.

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2022 roku?

Od kiedy liczyć obniżony podatek zatrudnionym na umowę?

Jeśli chodzi o umowy o pracę oraz inne cywilnoprawne stosunki pracy, art. 19 ustawy zmieniającej określa jasno, że stawka dotyczy dochodów osiągniętych od lipca 2022 - oznacza to, że wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę czy umowy zlecenia, wypłacone do 30.06 należy opodatkować 17% stawką podatku. Bardzo ważne jest tutaj, aby wynagrodzenie pracownik otrzymał do dyspozycji maksymalnie do 30.06, jeśli pracownik otrzyma środki 01.07 lub później należy pobrać mniejszy podatek z uposażenia.

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z Urzędu Pracy na zatrudnienie

Co z ulgą dla klasy średniej?

Wraz z obniżeniem stawki podatku rząd zlikwidował ulgę dla klasy średniej, która od samego początku, gdy ją wprowadzono, była skomplikowana i problematyczna. W związku z tym urząd skarbowy będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek, uwzględniając ulgę dla klasy średniej. Jeżeli okaże się, że podatnik straci na likwidacji ulgi dla klasy średniej, urząd skarbowy będzie miał obowiązek poinformować o tym fakcie oraz podać kwotę nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia zeznania PIT.

Sprawdź także: Polski Ład - koniec z ulgą dla klasy średniej? Sprawdź, co się zmieni

Rozliczenie PIT wspólnie z dzieckiem znowu możliwe

Kolejna zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, według zasad sprzed 01.01.2022 r. Dotyczy to jednak tylko rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, ich mnożnik nadal wynosi 2 tzn., że dochody rodzica będą dzielone na dwa. W przypadku pozostałych rodziców ich dochody będą w pierwszej kolejności dzielone przez 1,5, a wyliczoną od tej kwoty wysokość podatku należeć będzie, pomnożyć znowu przez 1,5 - w konsekwencji rodzice samotnie wychowujący dzieci bez niepełnosprawności będą przekraczać drugi próg podatkowy po osiągnięciu dochodu w wysokości 160000 zł.

Zmiany w rencie rodzinnej

Korzystne zmiany dotyczą renty rodzinnej - nie będzie ona kumulowana z dochodem rodziców, będzie zatem korzystać z odrębnej kwoty wolnej do 30000 zł.

Kwota dochodu uprawniająca do skorzystania z ulgi na dziecko

Zmienia się także kwota dochodu dziecka uprawniająca do skorzystania z ulgi na dziecko w rocznym rozliczeniu PIT i tak: zamiast 3089 zł dochodu będzie to kwota 16061,28 zł w 2022 r. (jest to kwota odpowiadająca dwunastokrotności renty socjalnej).

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Nowela zakłada także zmiany w zasiłkach macierzyńskich, mianowicie osoby pobierające ten zasiłek zostaną objęte ulgami w PIT takimi jak:

 • dla rodzin 4+,
 • dla młodych do 26 roku życia,
 • na powrót z zagranicy,

oraz zwiększenie do 1,5% przekazywanego podatku dla organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego.

Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r. dla przedsiębiorców w trakcie roku

Ustawodawca wyjątkowo przewidział możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r., w związku z wprowadzanymi zmianami podatkowymi w trakcie roku. 

Zmiany opodatkowania mogą dokonać wyłącznie osoby rozliczające się w 2022 roku za pomocą podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana, jeśli podatnik uzna ją za korzystną, może nastąpić, tylko zmieniając formę opodatkowania na skalę podatkową.

Zmiany z ryczałtowej formy rozliczenia można dokonać od 01.07.2022 (pół roku byłoby opłacane ryczałtem, a druga połowa byłaby opodatkowana na zasadach ogólnych) lub w zeznaniu rocznym PIT, w przypadku liniówki można zrobić to tylko w zeznaniu PIT- co wydaje się prostsze do wykonania, ponieważ nie spowoduje to konieczności przeliczania zaliczek na podatek w ciągu roku.

Sprawdź także: JPK a Polski Ład. Co zmieniło się w kwestii jednolitych plików kontrolnych?

Odliczanie zapłaconych składek ZUS od dochodu znowu możliwe

Od lipca 2022 r. wprowadzona zostaje także możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników opodatkowanych liniowo, kartą podatkową lub ryczałtem.

Limity w odliczeniu składek ZUS od dochodu

Wprowadzone zostają limity odliczenia i tak:

 • dla podatników na liniówce jest to kwota odliczenia maksymalnie 8700 zł rocznie dla roku 2022 - kwota ta będzie corocznie waloryzowana,
 • dla podatników podatku od przychodów ewidencjonowanych jest to pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę 50% zapłaconej składki zdrowotnej,
 • dla płatników podatku na karcie podatkowej jest to możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Zmiany w podstawie składki zdrowotnej dla osób współpracujących

Od 1.07. zmieni się także podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących i wynosić będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. W związku z tym składka zdrowotna za osoby współpracujące wynosić będzie od lipca 2022 r. 419,92 zł, a nie jak było dotychczas 559,89 zł.

Polski Ład 2.0 zysk czy strata, niższe podatki zmiany w podatkach i składce zdrowotnej

Niższe podatki

Jak przedstawiono powyżej zmiany te, będą mieć ogromny wpływ na wysokość odprowadzanych podatków oraz komplikacji rozliczeń przedsiębiorców lub kolejnego w tym roku dostosowania programów kadrowych do nowych przepisów. Rząd promuje te zmiany jako „niższe podatki”, należy jednak pamiętać, że między innymi wraz ze zmniejszeniem danin publicznych dużo niższe kwoty wpłyną do kas samorządów oraz organizacji pożytku publicznego z tzw. jednego procenta z rozliczeń PIT.

Sprawdź także: Podsumowanie nowości w systemie - maj 2022

Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?
Prowadzenie firmy

Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-06-14

1 lipca wejdzie w życie drugi w tym roku system podatkowy określany potocznie Nowym Ładem 2.0, który znacząco wpłynie na rozliczenia i kwestie odprowadzania podatków zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Podstawowe zmiany, jakie wniesie znowelizowana ustawa, zakłada obniżenie stawki podatku, przywrócenie ulgi dla samotnych rodziców, możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej i inne, które zostaną przedstawione poniżej.

Obniżenie stawki podatku PIT

Jedną z największych zmian jest obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12% przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30000 zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120000 zł.

Zmienia się, co za tym idzie kwota zmniejszająca podatek z 5100 zł do 3600 zł tj. do 300 zł miesięcznie.

Polski Ład 2.0 zmiany w podatkach i składce zdrowotnej

Od kiedy liczyć obniżony podatek prowadząc działalność gospodarczą?

Co ważne, stosowanie 12% stawki podatku, w zakresie tej zmiany przepisy nie precyzują od dochodu, z którego miesiąca należy pobierać podatek w tej wysokości, należy mieć na uwadze by, prowadząc działalność gospodarczą i obliczając podatek za czerwiec stosować już obniżoną stawkę podatku.

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2022 roku?

Od kiedy liczyć obniżony podatek zatrudnionym na umowę?

Jeśli chodzi o umowy o pracę oraz inne cywilnoprawne stosunki pracy, art. 19 ustawy zmieniającej określa jasno, że stawka dotyczy dochodów osiągniętych od lipca 2022 - oznacza to, że wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę czy umowy zlecenia, wypłacone do 30.06 należy opodatkować 17% stawką podatku. Bardzo ważne jest tutaj, aby wynagrodzenie pracownik otrzymał do dyspozycji maksymalnie do 30.06, jeśli pracownik otrzyma środki 01.07 lub później należy pobrać mniejszy podatek z uposażenia.

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z Urzędu Pracy na zatrudnienie

Co z ulgą dla klasy średniej?

Wraz z obniżeniem stawki podatku rząd zlikwidował ulgę dla klasy średniej, która od samego początku, gdy ją wprowadzono, była skomplikowana i problematyczna. W związku z tym urząd skarbowy będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek, uwzględniając ulgę dla klasy średniej. Jeżeli okaże się, że podatnik straci na likwidacji ulgi dla klasy średniej, urząd skarbowy będzie miał obowiązek poinformować o tym fakcie oraz podać kwotę nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia zeznania PIT.

Sprawdź także: Polski Ład - koniec z ulgą dla klasy średniej? Sprawdź, co się zmieni

Rozliczenie PIT wspólnie z dzieckiem znowu możliwe

Kolejna zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, według zasad sprzed 01.01.2022 r. Dotyczy to jednak tylko rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, ich mnożnik nadal wynosi 2 tzn., że dochody rodzica będą dzielone na dwa. W przypadku pozostałych rodziców ich dochody będą w pierwszej kolejności dzielone przez 1,5, a wyliczoną od tej kwoty wysokość podatku należeć będzie, pomnożyć znowu przez 1,5 - w konsekwencji rodzice samotnie wychowujący dzieci bez niepełnosprawności będą przekraczać drugi próg podatkowy po osiągnięciu dochodu w wysokości 160000 zł.

Zmiany w rencie rodzinnej

Korzystne zmiany dotyczą renty rodzinnej - nie będzie ona kumulowana z dochodem rodziców, będzie zatem korzystać z odrębnej kwoty wolnej do 30000 zł.

Kwota dochodu uprawniająca do skorzystania z ulgi na dziecko

Zmienia się także kwota dochodu dziecka uprawniająca do skorzystania z ulgi na dziecko w rocznym rozliczeniu PIT i tak: zamiast 3089 zł dochodu będzie to kwota 16061,28 zł w 2022 r. (jest to kwota odpowiadająca dwunastokrotności renty socjalnej).

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Nowela zakłada także zmiany w zasiłkach macierzyńskich, mianowicie osoby pobierające ten zasiłek zostaną objęte ulgami w PIT takimi jak:

 • dla rodzin 4+,
 • dla młodych do 26 roku życia,
 • na powrót z zagranicy,

oraz zwiększenie do 1,5% przekazywanego podatku dla organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego.

Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r. dla przedsiębiorców w trakcie roku

Ustawodawca wyjątkowo przewidział możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r., w związku z wprowadzanymi zmianami podatkowymi w trakcie roku. 

Zmiany opodatkowania mogą dokonać wyłącznie osoby rozliczające się w 2022 roku za pomocą podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana, jeśli podatnik uzna ją za korzystną, może nastąpić, tylko zmieniając formę opodatkowania na skalę podatkową.

Zmiany z ryczałtowej formy rozliczenia można dokonać od 01.07.2022 (pół roku byłoby opłacane ryczałtem, a druga połowa byłaby opodatkowana na zasadach ogólnych) lub w zeznaniu rocznym PIT, w przypadku liniówki można zrobić to tylko w zeznaniu PIT- co wydaje się prostsze do wykonania, ponieważ nie spowoduje to konieczności przeliczania zaliczek na podatek w ciągu roku.

Sprawdź także: JPK a Polski Ład. Co zmieniło się w kwestii jednolitych plików kontrolnych?

Odliczanie zapłaconych składek ZUS od dochodu znowu możliwe

Od lipca 2022 r. wprowadzona zostaje także możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników opodatkowanych liniowo, kartą podatkową lub ryczałtem.

Limity w odliczeniu składek ZUS od dochodu

Wprowadzone zostają limity odliczenia i tak:

 • dla podatników na liniówce jest to kwota odliczenia maksymalnie 8700 zł rocznie dla roku 2022 - kwota ta będzie corocznie waloryzowana,
 • dla podatników podatku od przychodów ewidencjonowanych jest to pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę 50% zapłaconej składki zdrowotnej,
 • dla płatników podatku na karcie podatkowej jest to możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Zmiany w podstawie składki zdrowotnej dla osób współpracujących

Od 1.07. zmieni się także podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących i wynosić będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. W związku z tym składka zdrowotna za osoby współpracujące wynosić będzie od lipca 2022 r. 419,92 zł, a nie jak było dotychczas 559,89 zł.

Polski Ład 2.0 zysk czy strata, niższe podatki zmiany w podatkach i składce zdrowotnej

Niższe podatki

Jak przedstawiono powyżej zmiany te, będą mieć ogromny wpływ na wysokość odprowadzanych podatków oraz komplikacji rozliczeń przedsiębiorców lub kolejnego w tym roku dostosowania programów kadrowych do nowych przepisów. Rząd promuje te zmiany jako „niższe podatki”, należy jednak pamiętać, że między innymi wraz ze zmniejszeniem danin publicznych dużo niższe kwoty wpłyną do kas samorządów oraz organizacji pożytku publicznego z tzw. jednego procenta z rozliczeń PIT.

Sprawdź także: Podsumowanie nowości w systemie - maj 2022

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!