VAT MOSS

Dowiedz się wszystkiego o rewolucji podatkowej w sprzedaży online. Zostań specjalistą.

 

Pobierz darmowy e-book
Kompletny podręcznik o VAT MOSS 

Nowa procedura MOSS - poznaj zasady rozliczenia VAT

W 2015 roku zmieniły się zasady rozliczania VAT przy sprzedaży usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych. Zmiany dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy odbiorcą usługi jest osoba fizyczna.

moss1
„MOSS” to skrót od „Mini One Stop Shop”, oznacza po polsku dosłownie „mały punkt kompleksowej obsługi”.
moss2
Ten "mały punkt obsługi" uruchomił fiskus w każdym z dwudziestu ośmiu krajów Unii Europejskiej.
moss3
Zadaniem VAT MOSS jest ułatwienie przedsiębiorcom rozliczanie podatku VAT w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
moss4
Uzupełnij już dziś swoją wiedzę, pierwsze rejestracje do celów MOSS trwają już od października 2014 roku.
moss5
Rejestracji dokonuje się za pomocą deklaracji VIU-R - w przypadku unijnego rozliczania transakcji przez podatnika z UE.
moss6
Drugą metodą jest rejestracja za pomocą VIN-R, która przeznaczona jest dla podatników spoza krajów UE.


 

Czy zmiany Cię dotyczą? 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który sprzedaje usługi elektroniczne na rzecz konsumentów z UE, to prawdopodobnie tak. Przepisy dotyczą Cię zarówno, jeśli Twoja firma ma siedzibę w UE, jak i poza nią.

Kiedy nowe zasady opodatkowania nie będą Cię dotyczyć 
Co to jest VAT MOSS i czy muszę się do niego zgłaszać 
Skąd mam wiedzieć, jakie stawki VAT obowiązują w krajach UE 
Czy muszę wystawiać faktury wszystkim konsumentom 
W jaki sposób mogę zgłosić do systemu VAT MOSS 

Pobierz za darmo kompletny podręcznik o VAT MOSS!Pobierz teraz darmowy e-book
 

 

Najczęstsze pytania o VAT MOSS

 

Co się zmieniło od 1 stycznia 2015 w dziedzinie rozliczania VAT od usług?

Począwszy od 1 stycznia 2015 nastąpiła zmiana w sposobie określania miejsca opodatkowania podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów na terenie Unii Europejskiej.

Teraz miejscem opodatkowania tych usług jest miejsce, w którym konsument posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Jest to odwrócenie wcześniej obowiązującej zasady, w której miejscem opodatkowania była siedziba usługodawcy. Zmiana dotyczy wyłącznie usług świadczonych na rzecz konsumentów.

 

 

Czy zgłoszenie do VAT MOSS jest obowiązkowe?

Zgłoszenie do systemu nie jest obowiązkowe. Zmiany nie dotyczą sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), a także sprzedaży na rzecz konsumentów i przedsiębiorców spoza UE – w tych wypadkach pozostają dotychczasowe zasady opodatkowania.

 

 

Kim jest konsument i jak go rozliczać?

Przez konsumentów należy rozumieć osoby niebędące podatnikami VAT np. osobę fizyczną, która dokonuje zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że sprzedawca usługi elektronicznej (np. publikacji elektronicznej) musi doliczyć VAT według stawki kraju, z którego pochodzi konsument.

Przykładowo, jeśli polska firma sprzeda publikację klientowi z Wielkiej Brytanii, musi doliczyć do tej sprzedaży stawkę właściwą dla kraju konsumenta, czyli 20%. Do końca 2014 roku firma doliczyłaby 23-procentową stawkę VAT obowiązującą w kraju siedziby firmy. Aby usługodawcy nie byli zmuszeni rejestrować się w każdym państwie członkowskim, z których pochodzą klienci, wprowadzono specjalny system tzw. VAT MOSS.

 

 

Jakie usługi podlegają nowym zasadom?

Nowe zasady odnoszą się do usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych.

Nie jesteś pewien klasyfikacji? Pełne definicje usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych są jednolite we wszystkich krajach UE i są uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

 

 

Czym są usługi telekomunikacyjne i nadawcze?

Usługi telekomunikacyjne to m.in. dostarczanie usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu i tym podobne. Usługi nadawcze to zaś m.in. dostęp do telewizji kablowej i satelitarnej.

 

 

Czym są usługi elektroniczne?

Przepisy unijne definiują je jako „usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe”. W praktyce, usługi elektroniczne to np.:

 • sprzedaż publikacji elektronicznych (e-booków), prenumerat elektronicznych oraz dostępów do płatnych zasobów stron internetowych,
 • sprzedaż oprogramowania w formie cyfrowej, w tym kluczy licencyjnych,
 • sprzedaż dostępów do aplikacji internetowych (np. w modelu SaaS),
 • hosting stron internetowych, dyski internetowe, domeny;
 • portale ogłoszeniowe i aukcyjne (usługą elektroniczną jest umożliwienie wystawienia oferty za odpłatnością, prowizja pobierana przez serwis),
 • dostęp do gier internetowych (np. abonamenty, dodatkowe akcesoria, waluta wirtualna).
 

Jakie istnieją wyjątki od usług elektronicznych?

Do celów podatkowych usługami elektronicznymi nie są m.in.:

 • usługi świadczone przez specjalistów np. prawników i doradców finansowych, którzy udzielają porad za pomocą poczty elektroniczne
 • usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest za pomocą nauczyciela,
 • usługi reklamowe w gazetach, plakatach, telewizji, kursy korespondencyjne
 • rezerwacje online usług, które realizowane są poza Internetem np. biletów na imprezy kulturalne i sportowe, hotele, wynajem samochodów itp.

Usługą elektroniczną jest nagrany wcześniej kurs programowania, który użytkownik może za opłatą ściągnąć na komputer lub odtworzyć online. Usługą elektroniczną nie jest już jednak kurs programowania w formie kontaktu z prowadzącym na żywo.

 

 

 

W jaki sposób określać miejsce opodatkowania konsumentów?

 1. Przede wszystkim, należy określić, czy kupujący jest rzeczywiście konsumentem (tzn. nie jest podatnikiem VAT np. osobą fizyczną, która dokonuje zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą) czy też przedsiębiorcą.
 2. Przydatne może być poproszenie użytkowników o podanie numeru VAT-UE.
 3. W drugiej kolejności należy zebrać co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dowody, które potwierdzą kraj pochodzenia konsumenta.

Należy opracować taki algorytm ustalania miejsca opodatkowania, by był on miarodajny i oparty o obiektywne dane. Więcej wskazówek na ten temat udostępniamy naszym klientom w e-booku.