Faktura w Excelu

author Magda, 2019-06-11

Prawo umożliwia przedsiębiorcom wystawianie faktur elektronicznych w dowolnym formacie. Jednym z najczęściej stosowanych jest Excel.

Czytaj całość

Import faktur

author Magda, 2019-06-11

Usługa importu faktur umożliwia szybkie, sprawne i precyzyjne przeniesienie danych na konto w Fakturowni. Faktury są importowane wraz z numerami, nazwami klientów i produktów.

Czytaj całość

Wysyłanie faktury w pdf

author Magda, 2019-06-11

Aktualnie obowiązujące prawo umożliwia kontrahentom wystawianie elektronicznych dokumentów księgowych. Jednym z najpopularniejszych formatów jest pdf.

Czytaj całość

Faktura pro forma

author Magda, 2019-04-05

Faktura pro forma to dokument, pełniący funkcję informacyjną. Konstrukcja faktury pro forma do złudzenia przypomina konstrukcję tradycyjnej faktury. Cechą charakterystyczną takiego dokumentu jest jednak obligatoryjne oznaczenie pro forma. Pozwala ono uniknąć nieporozumień z kontrahentami i organami podatkowym.

 

Czytaj całość

Faktura 2019

author Magda, 2019-03-29

Faktura jest podstawowym dokumentem sprzedaży, który potwierdza zaistniałą transakcję. Wystawienie i przekazanie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Formę, sposób wystawiania i niezbędne elementy faktury reguluje Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czytaj całość

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

author Fakturownia, 2018-08-22

W związku ze zmianami wprowadzonymi 15 grudnia 2017r. w Ustawie o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018r. przedsiębiorcy, będący czynnymi płatnikami VAT, mogą stosować mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment.

Czytaj całość

Jednolity Plik Kontrolny

author Fakturownia, 2018-08-10

Jednolity Plik Kontrolny zawiera zbiór informacji o operacjach gospodarczych dokonanych przez dane przedsiębiorstwo w określonym czasie, a jego struktura, będąca wystandaryzowanym plikiem XML, została predefiniowana przez Ministerstwo Finansów w celu prostego wykorzystania i przetwarzania.

Czytaj całość

Rok obrotowy

author Fakturownia, 2016-02-19

Rok obrotowy, czyli inaczej rok podatkowy lub rok rozrachunkowy to według prawa podatkowego okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W Polsce najczęściej definiuje się rok podatkowy jako rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Czytaj całość

Tpay.pl (dawniej Transferuj.pl)

author Fakturownia, 2014-08-13

Płatności Tpay.pl (Transferuj.pl) mogą zostać zintegrowane z opcją “Sprzedaż Online” w Fakturowni. Przeczytaj więcej o integracji.

Czytaj całość

Wydanie zewnętrzne (WZ), a faktura WZ

author Fakturownia, 2014-06-11

Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu (sprzedaż Klientowi). 

Czytaj całość