Faktura w Excelu

Magda Magda 2019-06-11

Prawo umożliwia przedsiębiorcom wystawianie faktur elektronicznych w dowolnym formacie. Jednym z najczęściej stosowanych jest Excel.

Więcej

Import faktur

Magda Magda 2019-06-11

Usługa importu faktur umożliwia szybkie, sprawne i precyzyjne przeniesienie danych na konto w Fakturowni. Faktury są importowane wraz z numerami, nazwami klientów i produktów.

Więcej

Wysyłanie faktury w pdf

Magda Magda 2019-06-11

Aktualnie obowiązujące prawo umożliwia kontrahentom wystawianie elektronicznych dokumentów księgowych. Jednym z najpopularniejszych formatów jest pdf.

Więcej

Faktura pro forma

Magda Magda 2019-04-05

Faktura pro forma to dokument, pełniący funkcję informacyjną. Konstrukcja faktury pro forma do złudzenia przypomina konstrukcję tradycyjnej faktury. Cechą charakterystyczną takiego dokumentu jest jednak obligatoryjne oznaczenie pro forma. Pozwala ono uniknąć nieporozumień z kontrahentami i organami podatkowym.

 

Więcej

Faktura 2019

Magda Magda 2019-03-29

Faktura jest podstawowym dokumentem sprzedaży, który potwierdza zaistniałą transakcję. Wystawienie i przekazanie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Formę, sposób wystawiania i niezbędne elementy faktury reguluje Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Więcej

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

Fakturownia Fakturownia 2018-08-22

W związku ze zmianami wprowadzonymi 15 grudnia 2017r. w Ustawie o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018r. przedsiębiorcy, będący czynnymi płatnikami VAT, mogą stosować mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment.

Więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Fakturownia Fakturownia 2018-08-10

Jednolity Plik Kontrolny zawiera zbiór informacji o operacjach gospodarczych dokonanych przez dane przedsiębiorstwo w określonym czasie, a jego struktura, będąca wystandaryzowanym plikiem XML, została predefiniowana przez Ministerstwo Finansów w celu prostego wykorzystania i przetwarzania.

Więcej

Rok obrotowy

Fakturownia Fakturownia 2016-02-19

Rok obrotowy, czyli inaczej rok podatkowy lub rok rozrachunkowy to według prawa podatkowego okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W Polsce najczęściej definiuje się rok podatkowy jako rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Więcej

Tpay.pl (dawniej Transferuj.pl)

Fakturownia Fakturownia 2014-08-13

Płatności Tpay.pl (Transferuj.pl) mogą zostać zintegrowane z opcją “Sprzedaż Online” w Fakturowni. Przeczytaj więcej o integracji.

Więcej

Wydanie zewnętrzne (WZ), a faktura WZ

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu (sprzedaż Klientowi). 

Więcej