KW dowód wypłaty

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-09

Skrót KW czyli “kasa wydała”, oznacza wypłatę gotówki z kasy. Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. 

Czytaj całość

KP dowód wpłaty

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-09

Dowód wpłaty kasa przyjmie (czyli KP) to dokument, który potwierdza dokonanie płatności gotówkowej. Używany jest do rejestrowania i księgowania wpłat. 

Czytaj całość

Faktura końcowa

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-09

Faktura końcowa to dokument wystawiany po dokonaniu sprzedaży lub usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki dotyczące części zamówienia, udokumentowane fakturą zaliczkową

Czytaj całość

Faktura zaliczkowa

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-09

Faktura zaliczkowa jest dokumentem potwierdzającym przekazanie kwoty zaliczki/zadatku lub przedpłaty na poczet zakupu towaru lub wykonania usługi/ dostawy. Fakturę zaliczkową wystawia się po otrzymaniu zaliczki/ zadatku lub przedpłaty od kontrahenta. Faktura zaliczkowa musi zostać wystawiona w terminie do 7 dni od otrzymania kwoty płatności lub zaliczki. 

 

Czytaj całość

Program magazynowy

author Malgorzata Kozicka, 2014-05-26

Program magazynowy Fakturowni zapewni Ci w pełni funkcjonalną obsługę magazynów i towarów Twojej firmy.

Czytaj całość

Program do faktur

author Malgorzata Kozicka, 2014-05-26

Każdy przedsiębiorcą odprowadzający podatek VAT ma obowiązek wystawiać faktury do większości zawartych transakcji. Niezależnie od rozmiaru potrzeb na tego typu dokumenty, może skorzystać z dostępnych na rynku udogodnień, w tym programów on-line, niewymagających instalacji.

Czytaj całość

Koszty - definicja

author Malgorzata Kozicka, 2014-05-26

Koszty to wyrażone w sposób wartościowy składowe pracy, w tym majątek trwały, obrotowy, wartości niematerialne i prawne, usługi pracy, a także inne wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czytaj całość

Faktura na Android

author Malgorzata Kozicka, 2014-05-26

Dzięki dostępności Fakturowni na urządzenia mobilne, w tym te obsługiwane przez system Android, możesz utworzyć fakturę i inne dokumenty w kilka sekund z dowolnego miejsca, w jakim się znajdujesz. 

Czytaj całość

Wydatki – definicja

author Malgorzata Kozicka, 2014-05-23

Wydatki to każdorazowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej, bez względu na cel jego poniesienia. Czyli wydatek to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy bądź z rachunku bankowego, związany z regulowaniem różnych zobowiązań lub ponoszeniem kosztów.

Czytaj całość

Dochody – definicja i czym się różnią od przychodów?

author Malgorzata Kozicka, 2014-05-23

Dochód uzależniamy od uzyskanego przychodu. Aby można było mówić o powstaniu dochodu, koszty przychodu muszą być wyższe, niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. To kwota, którą dostajemy w momencie odjęcia wszystkich kosztów.

 

 

Czytaj całość