KW dowód wypłaty

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Skrót KW czyli “kasa wydała”, oznacza wypłatę gotówki z kasy. Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. 

Więcej

KP dowód wpłaty

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Dowód wpłaty kasa przyjmie (czyli KP) to dokument, który potwierdza dokonanie płatności gotówkowej. Używany jest do rejestrowania i księgowania wpłat. 

Więcej

Faktura końcowa

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Faktura końcowa to dokument wystawiany po dokonaniu sprzedaży lub usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki dotyczące części zamówienia, udokumentowane fakturą zaliczkową

Więcej

Faktura zaliczkowa

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Faktura zaliczkowa jest dokumentem potwierdzającym przekazanie kwoty zaliczki/zadatku lub przedpłaty na poczet zakupu towaru lub wykonania usługi/ dostawy. Fakturę zaliczkową wystawia się po otrzymaniu zaliczki/ zadatku lub przedpłaty od kontrahenta. Faktura zaliczkowa musi zostać wystawiona w terminie do 7 dni od otrzymania kwoty płatności lub zaliczki. 

 

Więcej

Program magazynowy

Fakturownia Fakturownia 2014-05-26

Program magazynowy Fakturowni zapewni Ci w pełni funkcjonalną obsługę magazynów i towarów Twojej firmy.

Więcej

Program do faktur

Fakturownia Fakturownia 2014-05-26

Każdy przedsiębiorcą odprowadzający podatek VAT ma obowiązek wystawiać faktury do większości zawartych transakcji. Niezależnie od rozmiaru potrzeb na tego typu dokumenty, może skorzystać z dostępnych na rynku udogodnień, w tym programów on-line, niewymagających instalacji.

Więcej

Koszty - definicja

Fakturownia Fakturownia 2014-05-26

Koszty to wyrażone w sposób wartościowy składowe pracy, w tym majątek trwały, obrotowy, wartości niematerialne i prawne, usługi pracy, a także inne wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej

Faktura na Android

Fakturownia Fakturownia 2014-05-26

Dzięki dostępności Fakturowni na urządzenia mobilne, w tym te obsługiwane przez system Android, możesz utworzyć fakturę i inne dokumenty w kilka sekund z dowolnego miejsca, w jakim się znajdujesz. 

Więcej

Wydatki – definicja

Fakturownia Fakturownia 2014-05-23

Wydatki to każdorazowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej, bez względu na cel jego poniesienia. Czyli wydatek to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy bądź z rachunku bankowego, związany z regulowaniem różnych zobowiązań lub ponoszeniem kosztów.

Więcej

Dochody – definicja i czym się różnią od przychodów?

Fakturownia Fakturownia 2014-05-23

Dochód uzależniamy od uzyskanego przychodu. Aby można było mówić o powstaniu dochodu, koszty przychodu muszą być wyższe, niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. To kwota, którą dostajemy w momencie odjęcia wszystkich kosztów.

 

 

Więcej