KW dowód wypłaty

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-09

Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. Skrót KW czyli “kasa wydała”, oznacza wypłatę gotówki z kasy.

Jest to dokument bardzo zbliżony formą do dowodu wpłaty KP (kasa przyjęła)

ZAWIERA:

  • dane firmy która wypłaca gotówkę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,
  • dla kogo - czyli komu wypłacana jest gotówka - kontrahent, dostawca, pracownik,
  • miejscowość, data oraz numer kolejny KW,
  • określenie na co dana kwota została wypłacona (np. zapłata za fakturę nr...., zaliczka dla pracownika na zakup towarów, itp.),
  • wartość dokonanej wypłaty,
  • podpis osoby wypłacającej gotówkę z kasy,
  • podpis osoby przyjmującej gotówkę.

Podobnie jak w przypadku KP, dokument wypłaty sporządza się również w dwóch egzemplarzach.