Przyjęcie wewnętrzne – definicja i jak przebiega?

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to dokument umożliwiający obrót wewnątrz firmy, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar może to być wyprodukowany towar.

Więcej

Rozchód wewnętrzny (RW) – definicja

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Rozchód wewnętrzny to rozchód wewnątrz firmy. Przykładem jego zastosowania może być rozchód towarów na potrzeby własne (np żarówka, papier i podobne), rozchód towarów w czasie inwentury (których brakuje) oraz rozchód podzespołów potrzebnych do produkcji innych produktów.

Więcej

Przesunięcie między magazynami (MM) – czym jest?

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Dokument MM, czyli przesunięcie magazynowe (lub międzymagazynowe), jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. 

Więcej

Rezerwacja towaru

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Wystawienie rezerwacji powoduje zastrzeżenie i przechowanie towaru dla wybranego klienta.

Więcej

Inwentaryzacja – jak przebiega remanent?

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

 

Więcej

Przyjęcie wewnętrzne

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Przyjęcie zewnetrzne potwierdza przyjęcie danego towaru, produktu lub materiału do magazynu.

Więcej

Faktura RR – definicja i podstawa prawna

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Faktura RR to faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Więcej

Co to jest paragon?

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne wydawany jest paragon fiskalny, zawierający m.in. dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT). 

Więcej

Faktura marża

Fakturownia Fakturownia 2014-06-11

Faktura marża jest szczególną procedurą rozliczania podatku VAT polegającą na tym, że podstawą opodatkowania jest nie cała wartość netto, a jedynie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. 

Więcej

Faktura MP

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

Faktura VAT-MP to przewidziana przepisami prawa podatkowego forma dokumentu przeznaczona dla małych podatników. 

Więcej