Przyjęcie wewnętrzne – definicja i jak przebiega?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to dokument umożliwiający obrót wewnątrz firmy, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar może to być wyprodukowany towar.

Czytaj całość

Rozchód wewnętrzny (RW) – definicja

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Rozchód wewnętrzny to rozchód wewnątrz firmy. Przykładem jego zastosowania może być rozchód towarów na potrzeby własne (np żarówka, papier i podobne), rozchód towarów w czasie inwentury (których brakuje) oraz rozchód podzespołów potrzebnych do produkcji innych produktów.

Czytaj całość

Przesunięcie między magazynami (MM) – czym jest?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Dokument MM, czyli przesunięcie magazynowe (lub międzymagazynowe), jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. 

Czytaj całość

Rezerwacja towaru

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Wystawienie rezerwacji powoduje zastrzeżenie i przechowanie towaru dla wybranego klienta.

Czytaj całość

Inwentaryzacja – jak przebiega remanent?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

 
Czytaj całość

Przyjęcie wewnętrzne

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Przyjęcie zewnetrzne potwierdza przyjęcie danego towaru, produktu lub materiału do magazynu.

Czytaj całość

Faktura RR – definicja i podstawa prawna

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Faktura RR to faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Czytaj całość

Co to jest paragon?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne wydawany jest paragon fiskalny, zawierający m.in. dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT). 

Czytaj całość

Faktura marża

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Faktura marża jest szczególną procedurą rozliczania podatku VAT polegającą na tym, że podstawą opodatkowania jest nie cała wartość netto, a jedynie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. 

Czytaj całość

Faktura MP

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-10

Faktura VAT-MP to przewidziana przepisami prawa podatkowego forma dokumentu przeznaczona dla małych podatników. 

Czytaj całość