Nota korygująca

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

W  przypadku popełnienia błędu, prawo dopuszcza skorygowanie faktury według  precyzyjnych zasad korygowania faktur i wprowadzania zmian do wystawionych już dokumentów. Notę korygującą może wystawić tylko nabywca.

Więcej

Faktura wielojęzyczna

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

Można wystawić fakturę wielojęzyczną w dowolnym języku obcym oprócz polskiego, gdy dokonuje się sprzedaży na rzecz podmiotu zagranicznego. 

Więcej

Faktura wewnątrzwspólnotowa

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

Faktura wewnątrzwspólnotowa to faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z kraju do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE.

Więcej

Waluta na fakturze

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

Waluta faktury zawsze powinna odpowiadać walucie, w której zawarto umowę. Wyjątkiem jest podatek VAT, który zawsze musi na fakturze być wyrażony w złotych polskich. 

Więcej

Języki faktur – faktura UE

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

Podatnik może wystawiać faktury w dowolnym języku obcym, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz podmiotu zagranicznego – wystawiając tym samym fakturę UE (europejską). Może także w ten sposób dokumentować transakcje z polskimi spółkami. Obowiązek sporządzenia faktury w języku polskim sprzedawca ma tylko wtedy, gdy wystawia ją dla polskiego konsumenta lub jednostki prawa publicznego, np. urzędu.

Więcej

Szablony i wzory faktur

Fakturownia Fakturownia 2014-06-10

Zróżnicowane szablony faktur to rozwiązanie dla osób szukających wygodnego narzędzia pozwalającego na wystawianie faktur o przez siebie ustalonej zawartości. Pozwalają na dopasowanie wystawianego dokumentu do własnych preferencji oraz pełną kontrolę nad ilością i układem pól na fakturze.

Więcej

Rabat procentowy na fakturze

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Rabat procentowy polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi o określony procent kwoty początkowej.

Więcej

Rabat kwotowy na fakturze

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Rabat kwotowy polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi o określoną kwotę pieniężną.

Więcej

Faktura korekta – faktura korygująca i nota korygująca

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

W  przypadku popełnienia błędu, prawo dopuszcza skorygowanie faktury według  precyzyjnych zasad korygowania faktur i wprowadzania zmian do wystawionych już dokumentów.

Więcej

Zamówienie

Fakturownia Fakturownia 2014-06-09

Zamówienie jest jednym z wielu dokumentów, które obsługuje Fakturownia.pl. Na jego podstawie dokonuje się realizacji dostawy, wykonania usługi. Poprzez zamówienie osoba zamawiająca zobowiązuje się do zakupu towaru lub usługi na określonych w ofercie warunkach.

Więcej