fakturownia poradnik

Przyjęcie wewnętrzne

Fakturownia

Fakturownia, 2014-06-11

Przyjęcie zewnetrzne potwierdza przyjęcie danego towaru, produktu lub materiału do magazynu. PZ wystawia się na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, zwykle na podstawie faktury dokumentującej dokonanie zakupu lub dokumentu WZ. Jednostki prowadzące ewidencję magazynową wprowadzają do niej dane przyjętego towaru. Dokument PZ może być zarejestrowany jako zdarzenie gospodarcze obrazujące zmiany w sytuacji finansowo-rzeczowej magazynu.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.