Zamówienie

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-09

Zamówienie jest jednym z wielu dokumentów, które obsługuje Fakturownia.pl. Na jego podstawie dokonuje się realizacji dostawy, wykonania usługi. Poprzez zamówienie osoba zamawiająca zobowiązuje się do zakupu towaru lub usługi na określonych w ofercie warunkach.