KP dowód wpłaty

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-09

Dowód wpłaty kasa przyjmie (czyli KP) to dokument, który potwierdza dokonanie płatności gotówkowej. Używany jest do rejestrowania i księgowania wpłat.

UWAGA! W Polsce nie ma obowiązku wystawiania dokumentu kasa przyjmie i przedsiębiorcy na fakturach gotówkowych mogą umieszczać dopisek "zapłacono", który jest wystarczającym potwierdzeniem dokonanej wpłaty.


WYGLĄD KP:


Dowód wpłaty kasa przyjmie wystawiany jest w wersji oryginalnej oraz kopii. Podstawowymi informacjami, które powinny się na nim znaleźć, są na pewno:

  • data wystawienia,
  • numer dokumentu,
  • dane otrzymującego pieniądze,
  • dane wpłacającego pieniądze,
  • opis oraz wielkość kwoty wpłaconej,
  • czytelne podpisy osób dokonujących transakcję.