Prowadzenie firmy


Kredyt dla przedsiębiorcy - jak wyliczyć zdolność kredytową?
Prowadzenie firmy

Kredyt dla przedsiębiorcy - jak wyliczyć zdolność kredytową?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2023-02-09

Prowadząc firmę przedsiębiorca często musi sięgać do zewnętrznych źródeł finansowania jakimi są np. kredyt gotówkowy, leasing, większe środki obrotowe dla firmy czy kredyt hipoteczny (do zakupu nieruchomości).  

Nie jest tajemnicą, że przedsiębiorcom trudniej uzyskać kredyt z banku niż osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wynika to między innymi z faktu, iż banki bardziej „ufają” zatrudnieniu na etat niż prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jest to podyktowane podwyższonym ryzykiem utrzymania stabilności dochodu lub branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo starające się o kredyt, a także nawet wybranej formy opodatkowania.

Jak bank liczy zdolność kredytową

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zobowiązania razem z dodatkowymi kosztami w określonym w umowie terminie. Banki dokonują analizy kredytowej, a elementami branymi przez nie pod uwagę przy ustalaniu zdolności kredytowej są:

  1. Po pierwsze podstawowym elementem jest okres prowadzenia działalności. Najczęstszym, minimalnym, wymogiem banku jest prowadzenie firmy od co najmniej 12 m-cy - im dłużej, tym lepiej.
  2. Stabilność uzyskiwanego dochodu - wysokość i regularność dochodu za określony czas oraz ponoszone koszty. Przedsiębiorca musi wykazywać dochód pozwalający na przyznanie mu zdolności kredytowej.
  3. Branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo: czy nie jest ona zagrożona lub nierentowna. Brane jest to pod uwagę przy punktowaniu, tzw. scoringu kredytowym.
  4. Posiadany majątek w postaci aktywów oraz struktura kapitału.
  5. Wysokość aktualnych zobowiązań kredytobiorcy.
  6. Sprawdzenie przedsiębiorcy w różnych bazach jak m.in. BIK, BIG lub w innych komercyjnych bazach dłużników.

Sprawdź także: Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do działalności gospodarczej 

Dochody firmowe a zdolność kredytowa

Poszczególne banki w różny sposób liczą dochód. Jest to uzależnione głównie od polityki kredytowej danego banku. Może to być średni dochód z bieżącego okresu lub z ostatnich 12 miesięcy. Banki czasem do dochodu doliczają także amortyzację środków trwałych.

W zależności od wybranej formy rozliczania podatku dochodowego banki różnie podchodzą do przydzielania kredytów. Najpopularniejszą metodą rozliczania się są zasady ogólne prowadzone poprzez PKPiR lub pełna księgowość. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak wskazuje nazwa, ewidencjonuje tylko przychody firmy bez kosztów, a w karcie podatkowej przychody zazwyczaj w ogóle nie są wykazywane.

Sprawdź także: Jak udzielić pożyczki pracownikowi?

Kredyt a dochody na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)

Jest to jedne z lepszych rozwiązań księgowych przy ubieganiu się o kredyt w banku. 

Dochód jest łatwy do ustalenia, zdarza się, że bank zażąda tylko PIT z zeszłego roku oraz podsumowania z bieżącego okresu – inny może potrzebować PKPiR narastająco. Poprzez zapisy w książce widać czy działalność jest stabilna oraz jakie generuje przychody i koszty.

Sprawdź także: Jednoosobowa spółka z.o.o czy jednoosobowa działalność gospodarcza - co wybrać?

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Ryczałt a kredyt

U przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu podatek płacony jest od uzyskanego przychodu. Ponieważ nie są ewidencjonowane koszty, analitycy bankowi często traktują takie zarobki jako pewien procent od uzyskanych przychodów. Takie wyliczenia znacząco obniżają zdolność kredytową przedsiębiorcy, co jest bardzo niekorzystne. Zdarza się, że banki w ogóle nie rozpatrują wniosków przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.

Sprawdź także: Kontrola w firmie, na czym polega i kto może ją zrobić?

Zdolność kredytowa a pełna księgowość

Księgi handlowe to zdecydowanie najdokładniejszy sposób sprawdzenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Banki, przy tej formy księgowości, robią analizę wskaźnikową mogącym być kryterium odrzucenia wniosku. Zdarza się jednak, że bank oprócz badania sytuacji finansowej spółki sprawdza również sytuację członka zarządu. Dzieje się tak ponieważ banki podchodzą z rezerwą do podmiotów gospodarczych, których odpowiedzialność wspólników jest ograniczona.

Sprawdź także: Jak inflacja wpływa na noty odsetkowe, a tym samym na żądanie zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie należności za fakturę

W jaki sposób podnieść zdolność kredytową przez przedsiębiorcę

W sytuacji, gdy wyliczona zdolność kredytowa przez bank jest za niska, przedsiębiorca ma kilka możliwości jej podniesienia. Są to np. dołączenie współkredytobiorcy do wniosku, spłata innych zobowiązań obniżających zdolność lub ich konsolidacja, zamknięcie kart kredytowych, dodanie innego źródła dochodu oraz przede wszystkim konsultacja z doradcą bankowym, który zbada daną sytuację i udzieli wskazówek, jakie są dostępne rozwiązania.

Warto dodać, że każdy bank liczy inaczej zdolność kredytową, oznacza to, że w jednym banku nie będzie zdolności kredytowej a w drugim banku przedsiębiorca może uzyskać nawet kilkaset tysięcy złotych kredytu.

Sprawdź także: Nota odsetkowa a wezwanie do zapłaty. Wszystko, co musisz wiedzieć