Tarcza antykryzysowa 4.0 - jakie zmiany wprowadza ostatni rządowy pakiet pomocowy?

author Magda , 2020-07-06
tarcza antykryzysowa 4.0

24 czerwca zaczęły obowiązywać zapisy tarczy antykryzysowej 4.0. Jakich obszarów dotknie i jakie zmiany przyniesie? Podpowiadamy.

Tarcza antykryzysowa 4.0 pojawiła się w Dzienniku Ustaw 23 czerwca. Jej pełna nazwa to Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jakie są jej najważniejsze zapisy?

Umorzenie pożyczki z urzędu

Jeśli w ramach wcześniejszej tarczy antykryzysowej otrzymałeś pożyczkę w wysokości 5000 zł, nie będziesz musiał składać wniosku o umorzenie spłaty. Ta nastąpi bowiem z urzędu. Bez względu na to, czy dostałeś środki przed, czy po wejściu w życie zapisów tarczy 4.0.

Wakacje kredytowe

Jeśli spłacasz kredyt bankowy, będziesz mógł skorzystać z wakacji kredytowych — zawieszenia spłaty części kapitałowej i odsetkowej raty na maksymalnie 3 miesiące.

Aby tego dokonać, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

  • zawarcie umowy kredytowej przed dniem 13 marca 2020 r.
  • spłata przypadająca później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r.
  • złożenie wniosku o wakacje kredytowe;
  • utrata pracy lub głównego źródła dochodu z powodu COVID.

Ustawa wskazuje, że w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku bank ma obowiązek poinformować kredytobiorcę, że wniosek dotarł. Musi także wskazać wysokość opłat z tytułu ubezpieczenia.

Ważne: spłacasz więcej niż jeden kredyt? Będziesz musiał wybrać ten, którego zawieszenie okaże się najkorzystniejsze. Tarcza nie zawiesza bowiem rat wszystkich spłacanych zobowiązań.

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm

Tarcza 4.0 wprowadziła dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek dla firm, zaciąganych na zapewnienie płynności finansowej. Z dopłat mogą skorzystać podmioty, które ucierpiały na skutek pandemii. Umowę kredytu z dopłatą możesz zawrzeć do 31 grudnia 2020 r.

Dłuższy zasiłek opiekuńczy

Nowa ustawa wprowadza także ważne zapisy dla rodziców. Zgodnie z nimi, pobieranie zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 28 czerwca.

Elektroniczne wnioski do ZUS

Wnioski wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej:

  • wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • wniosek o wypłatę świadczenia postojowego,
  • wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności,

możesz składać wyłączenie w formie elektronicznej, przez platformę PUE-ZUS.

Zmiana w wypłacie świadczeń postojowych

Tarcza 4.0 wprowadza bardzo ważną (choć pozornie niewielką) zmianę w zasadach wypłaty świadczeń postojowych. Przed wprowadzeniem w życie nowego prawa, przysługiwało ono osobie, która nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Dziś może je otrzymać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Oczywiście pod warunkiem, że była objęta także ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia działalności.

Stop dla przejęcia polskich firm przez zagraniczne podmioty

Na skutek pandemii koronawirusa wiele firm straciło płynność finansową i stanęło u progu bankructwa. Aby zapobiec niekorzystnym przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE, transakcje zakupu dużej liczby udziałów będzie kontrolował prezes UOKiK. Ochrona obejmie przedsiębiorstwa z dochodem przekraczającym 10 mln euro.

Zdalne kontrole podatkowe

Jeśli przedsiębiorca wyrazi na to zgodę, urzędy mogą realizować czynności kontrolne zdalnie, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub poczty. Oczywiście pod warunkiem, że specyfika prowadzonej działalności pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania.

Nowe zasady restrukturyzacji

Firmy, które muszą przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, zrobią to na uproszczonych zasadach. Będą mogły bowiem negocjować z wierzycielami, bez konieczności otwierania procedury sądowej. Jednocześnie będą one chronione przed egzekucją ze strony indywidualnych wierzycieli.

Rozprawy online w sprawach karnych

Nowe prawo pozwala realizować rozprawy online także w sprawach karnych (dotychczas taka forma była zarezerwowana wyłącznie dla rozpraw cywilnych). Jeśli doprowadzenie podejrzanego lub oskarżonego do sądu nie jest niezbędne, cały proces może się odbywać z zastosowaniem urządzeń przesyłających na odległość obraz i dźwięk.

Zmiany dla pracowników

Niestety, wprowadzone kilka dni temu przepisy nie ucieszą pracowników. Od 24 czerwca pracodawcy mają prawo do obcięcia pensji aż o połowę! Mogą również wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy i pomijać harmonogram urlopów obowiązujących w zakładzie pracy (dotyczy niewykorzystanego urlopu poprzednich w latach, w łącznym wymiarze do 30 dni). Tarcza wprowadziła także nowe zasady pracy zdalnej i umożliwiła pracownikom i pracodawcom wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.