Nowe taryfy URE i wzrost cen prądu w 2021 roku. Czy Polacy będą chętniej korzystać z czystej energii?

Magda Magda 2021-03-12
wyższe ceny prądu

W 2021 roku prąd będzie jeszcze droższy. Nie tylko z powodu nowych taryf na sprzedaż energii, ale także opłaty mocowej. O ile wzrosną rachunki za prąd? Czy wyższe ceny zmotywują Polaków do większego zainteresowania czystą energią?

Na tegoroczne podwyżki cen prądu wpływają nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz tzw. opłata mocowa, wynikającą z Ustawy o rynku mocy uchwalonej 8 grudnia 2017 r. To właśnie ona (opłata mocowa) ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i stałe dostawy prądu, dodatkowo wpływając na wyższe ceny energii elektrycznej. Z komunikatu wydanego przez URE wynika, że „Głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy niż uznany przez regulatora za uzasadniony w taryfach obowiązujących w 2020 r. poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej”.

O ile wzrosną rachunki za prąd?

Jak wskazują eksperci mBanku, rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych będą wyższe średnio nawet o 12-13%. Ciekawe zestawienie, uwzględniające różnice w cenach w zależności od dostawcy, przygotował portal Rachuneo. Zgodnie z zamieszczonymi w nim danymi:

Klienci Enei w 2021 zapłacą za prąd więcej o:

  • 9,93 zł miesięcznie;
  • 119,18 zł rocznie.

Klienci Energi w 2021 zapłacą za prąd więcej o:

  • 10,03 zł miesięcznie;
  • 120,38 rocznie.

Klienci PGE w 2021 zapłacą za prąd więcej o:

  • 10,22 zł miesięcznie;
  • 122,66 zł rocznie.

Klienci firmy Tauron w 2021 zapłacą za prąd więcej o:

  • 8,63 zł (Gliwice) - 10,22 (Wrocław) rocznie;
  • 103,58 zł (Gliwice) - 122,66 zł (Wrocław) rocznie.

Klienci firmy Innogy w 2021 zapłacą za prąd więcej o:

  • 11,79 miesięcznie;
  • 141,50 zł rocznie.

Niestety, jeszcze więcej zapłacą firmy. Przedsiębiorcy nie są bowiem chronieni cenami regulowanymi. Czy rząd, zgodnie z zapowiedziami zrekompensuje użytkownikom wyższe ceny?

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Rekompensata za wyższe ceny prądu — tak czy nie?

Poprzednia, kilkunastoprocentowa podwyżka cen prądu miała miejsce w 2020 roku. W odpowiedzi na skok cen rząd zadeklarował, że osoby o dochodach poniżej pierwszego progu podatkowego (85 528 zł rocznego dochodu) będą mogły liczyć na rekompensaty. Ich wysokość miała zależeć od rocznego zużycia energii. Niestety, takie plany pokrzyżowały problemy techniczne — brak możliwości precyzyjnego ustalenia zużycia na ostatni dzień roku. Efekt? Brak jakichkolwiek rekompensat, także dla osób pozostających w sferze ubóstwa energetycznego.

Podwyżki = wzrost zainteresowania czystą energią?

Można przypuszczać, że na skutek podwyżek cen prądu Polacy zaczną poszukiwać skutecznych sposobów, aby zaoszczędzić. Jednym z najbardziej oczywistych będzie z pewnością przemyślane użytkowanie urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Nie ulega jednak wątpliwości, że zmiana wypracowanych latami nawyków nie będzie łatwa. Alternatywą może być zmiana dostawcy prądu lub skorzystanie z czystych źródeł energii elektrycznej, np. paneli fotowoltaicznych. Dzięki nowoczesnej technologii instalacja fotowoltaiczna przekształca energię słoneczną w elektryczną. Dobrze zaplanowana pozwala nie tylko obniżyć, ale nawet całkowicie wyeliminować zużycie prądu z tradycyjnych źródeł. Dodatkową formę zachęty do inwestowania w zieloną energię stanowią programy rządowe oferujące dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Czy podwyżki cen prądu przełożą się na większą popularność czystej energii? Choć wiele na to wskazuje, konsekwencje podwyżek poznamy w ciągu kolejnych miesięcy i lat.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót