Już niebawem proces umorzeń subwencji Tarczy Finansowej — sprawdź, jakich formalności dopełnić

Magda Magda 2021-04-23
umorzenie subwencji Tarczy Finansowej

Po 29 kwietnia rozpocznie się proces umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Skorzystałeś z pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić.

Pod koniec marca Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował, że po 29 kwietnia rozpocznie się proces umarzania subwencji przyznanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Subwencja PFR Tarcza Finansowa 1.0 — początkowe założenia

W pierwotnej wersji projektu, firmy, które skorzystały z subwencji PFR, po upływie określonego w umowie terminu miały zwrócić 25% otrzymanej kwoty. Decyzją Prezesa Rady Ministrów, przedsiębiorcy wykonujący działalność określoną jednym lub kilkoma spośród wskazanych 54 kodów PKD nie będą musieli oddawać pieniędzy (pod warunkiem spełnienia określonych warunków). Pozostałe firmy, które skorzystały z subwencji, ale wykonują inny rodzaj działalności, będą zobowiązane, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, zwrócić 25% kwoty subwencji.

Kody PKD uprawniające do umorzenia subwencji

Kody PKD uprawniające do umorzenia subwencji PFR to:

 • 7.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Umorzenie subwencji — automatycznie czy poprzez wniosek?

Jeśli prowadzisz działalność określoną jednym lub kilkoma spośród 54 wskazanych przez PFR kodów PKD i chcesz umorzyć subwencję:

 • zaloguj się do bankowości elektronicznej banku, w którym składałeś wniosek o subwencję. Jeśli przestałeś korzystać z jego usług, nie będziesz mógł złożyć wniosku. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie uprzednie odnowienie relacji z bankiem;
 • zapoznaj się z propozycją przedstawioną przez PFR;
 • wypełnij i odeślij wniosek;
 • poczekaj na decyzję. Dostaniesz ją w ciągu 15 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia, w którym mogłeś złożyć oświadczenie.

Ważne: na złożenie wniosku o umorzenie subwencji będziesz miał 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od dnia wypłaty środków.

Jeśli otrzymasz 100% umorzenia, nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych kroków.

Jeśli PFR nakaże Ci zwrócić subwencję, będziesz musiał zwrócić środki. Jednorazowo, lub rozkładając płatność na 24 raty. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, narazisz się na konsekwencje ze strony organów podatkowych. Trzecią opcją może być decyzja o niemożności ustalenia wysokości zwrotu. Jeśli tak się stanie, zapoznaj się z dokumentami przesłanymi przez ustawodawcę i dostarcz wymagane formularze, które udzielą dodatkowych informacji i pozwolą podjąć jednoznaczną decyzję.

Cały proces możesz przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą pełnomocnika.

Zwrot całej subwencji PFR

W określonych okolicznościach przedsiębiorcy będą zobowiązani zwrócić całość kwoty subwencji. Należą do nich:

 • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zawieszenie działalności gospodarczej
 • rozpoczęcie procesu upadłościowego, lub restrukturyzacyjnego w okresie 12 miesięcy od przyznania wsparcia.

Co z subwencją z Tarczy 2.0?

Czy przedsiębiorcy korzystający z rządowego wsparcia w ramach Tarczy Finansowej 2.0 także mogą liczyć na umorzenie? Tak.

Firmy, które skorzystały z subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0, także będą mogły umorzyć subwencję. Aby tego dokonać niezbędne będzie jednak spełnienie kilku wymogów. Jakich?

Firma musi działać według stanu na 31 grudnia 2021 roku, nieprzerwanie od momentu złożenia wniosku o subwencje. Zawieszenie czy postępowanie restrukturyzacyjne eliminuje więc możliwość umorzenia. Musi także utrzymać średnie zatrudnienie na poziomie takim samym jak jego średnia wartość w 2020 roku.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót