E-faktura dla finansów publicznych

author Magda , 2019-04-18

18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Kogo dotyczy i z czym się wiąże? Podpowiadamy.

18 września 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Główną przyczyną wprowadzenia nowego prawa była potrzeba dostosowania Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych do polskiego prawa. Efektem decyzji rządzących są zmiany, które wchodzą w życie od dziś.

Od 18 kwietnia dla zamówień do 30 000 EUR

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być gotowi na odbiór ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Termin ten obowiązuje jednak wyłącznie dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR. Terminem wprowadzenia zmian dla wszystkich zamówień publicznych będzie 1 sierpnia 2019 r.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne, czyli?

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna to dokument księgowy, posiadający tzw. ustrukturyzowany format XML i określoną prawem strukturę. Co ważne, aby przekazać i przetwarzać dane z takiej faktury w komputerowych systemach księgowych, nie musimy jej otwierać. Dzięki temu wiele operacji może odbywać się w 100% automatycznie, bez udziału czynnika ludzkiego.

Kogo dotyczy nowe prawo?

Obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy podmiotów zamawiających, które są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Ustawy o umowie koncesji lub Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Są to m.in.:

 • organy władzy publicznej, administracji rządowej,
 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
 • sądy i trybunały,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • uczelnie publiczne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Niezbędne wsparcie w fazie po udzielenia zamówienia oraz sprawny obieg dokumentów zapewnia Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF). To bezpłatne narzędzie umożliwia przesyłanie dokumentów księgowych (nie tylko elektronicznych faktur ustrukruryzowanych, ale także zamówień dostawy, potwierdzeń dostawy, faktur korygujących i not księgowych) pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami publicznymi. Platforma pozwala również na przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Korzyści z fakturowania elektronicznego

Zdaniem rządu wprowadzenie nowego prawa przełoży się przede wszystkim na oszczędność czasu i środków finansowych oraz zmniejszenie zatorów płatniczych. Zminimalizuje także liczbę błędnie wystawianych dokumentów księgowych i powoli łatwiej je archiwizować. Wśród kluczowych zalet wymienia się także:

 • łatwiejszych dostęp do zamówień publicznych w krajach UE dla polskich przedsiębiorców,
 • wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce,
 • pozytywny wpływ na rozwój krajowego rynku płatności bezgotówkowych.