Aktualności


Zmiany podatkowe w 2023 roku - czego powinniśmy się spodziewać?
Fakturownia - aktualności

Zmiany podatkowe w 2023 roku - czego powinniśmy się spodziewać?

Sandra Wiśniewska

Sandra Wiśniewska, 2023-01-31

W nowym roku możemy spodziewać się wielu zmian podatkowych. Niektóre z nich weszły w życie wraz z 1 stycznia 2023, inne mają zacząć obowiązywać dopiero w kolejnych miesiącach. Nie zmienia to faktu, że nowelizacje ustaw dotkną każdego - przedsiębiorców, pracowników, a nawet małoletnich uzyskujących dochody z renty. W tym artykule prezentujemy najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 roku. 

Nowa kategoria podatników VAT

Wraz z dniem 1.01.2023 wprowadzona została nowa kategoria podatników VAT - tzw. grupa VAT. Dzięki tej zmianie, podatnicy będą mogli się połączyć się w grupę i wspólnie rozliczyć podatek od towarów i usług. Żeby jednak skorzystać z tej opcji, grupa podmiotów musi być powiązania ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie oraz zawrzeć odpowiednią umowę. Powiązania w grupie będą musiały pozostać stałe przez cały okres trwania umowy, powinien zostać wybrany przedstawiciel, a po zawarciu umowy nie ma opcji zmniejszenia grupy bądź jej powiększenia o kolejnego członka.

Rozwiązanie te jest o tyle korzystne, że gdy grupa zostanie oficjalnie zawiązana, transakcje między jej członkami nie będą opodatkowane podatkiem VAT.

Sprawdź także: Zmiany w kodeksie pracy w roku 2023

Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych

Ta zmiana powinna zainteresować wszystkich właścicieli mieszkań, którzy wynajmując je uzyskują tym samym przychody z tytuły najmu prywatnego. Od 2023 roku wynajmujący nie będą mogli opodatkować przychodów według zasad ogólnych - jedyną dostępną opcją opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to oczywiście osób prywatnych - wynajem mieszkań w ramach działalności gospodarczej to odrębna kwestia.

Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% gdy przychód wyniesie ponad 100 000 zł. To również oznacza dla właścicieli mieszkań utratę możliwości pomniejszenia przychodów o koszty związane z utrzymaniem mieszkania (naprawy, remonty, odsetki od kredytów hipotecznych), bowiem opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala na tego rodzaju odliczenia. 

Sprawdź także: Podwyżka ZUS od 2023 r. - wszystko, co musisz wiedzieć

Brak amortyzowania lokali mieszkalnych

Pozostając w temacie wynajmowania mieszkań, należy wspomnieć o kolejnej zmianie w 2023 roku, a mianowicie o braku możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych. 

Oznacza to, że w bieżącym roku podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, stracą możliwości amortyzowania tychże lokali i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Sprawdź także: Pensja minimalna od 2023 roku - wszystko, co musisz wiedzieć

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku jak w 2022 roku

W 2023 pozostajemy przy kwocie wolnej od podatku ustanowionej w 2022 roku, zatem wynosić ona będzie dalej 30 000 złotych. Niezmienne pozostanie również skala podatkowa z ubiegłego roku: jeśli podstawa do obliczenia podatku nie przekracza 120 000 zł, wówczas podatek wyniesie 12% (odliczając 3600 zł - kwotę zmniejszającą podatek). Powyżej kwoty 120 000 zł zobligowani będziemy do odprowadzenia 10 800 zł oraz 32% podatku od naliczonej nadwyżki. 

Sprawdź także: Slim VAT 3 - co się zmieni od 2023 r.? Jak będą rozliczane korekty w obcej walucie?

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku to nie jedyne przepisy ustanowione w roku 2022, które pozostaną z nami na dłużej. Rząd zdecydował o przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej na pierwszą połowę 2023 roku, jednak tym razem 0% podatku VAT ma obejmować jedynie podstawowe produkty spożywcze (wcześniej dotyczyło to również np. energii elektrycznej, gaz ziemny czy nawozy).

Sprawdź także: Kogo będzie dotyczył obowiązek prowadzenia ewidencji płatności — zmiany w VAT od 2024 r.

Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

Chociaż ustaliliśmy już, że kwota wolna od podatku dalej ma wynosić 30 000 zł, to jednak nowy rok przynosi nam nowe zasady jej uwzględniania przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników. W bieżącym roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Podatnik może złożyć oświadczenia maksymalnie trzem płatnikom, a od ilości płatników ma zależeć kwota zmniejszająca podatek - w przypadku jednego płatnika będzie to 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku dwóch - 1/24, a w przypadku trzech - 1/36.

Sprawdź także: Platforma ZUS PUE od 2023 obowiązkowa dla każdego płatnika składek

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń podatnikom PIT. W bieżącym roku wszystkie niezbędne dokumenty podatnicy będą składali na piśmie lub w inny, ustalony z płatnikiem sposób - w alternatywie dla papierowych oświadczeń dostępne są również oświadczenia w formie elektronicznej albo te składane za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy). Dotyczy to w szczególności takich dokumentów jak: oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia czy oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Sprawdź także: Podsumowanie roku 2022

Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

W 2023 roku rodzaje uzyskiwanych przychodów uprawniających do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym ulegają rozszerzeniu o nowe zasady. 

W bieżącym roku podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie  albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym pod warunkiem, że przewiduje, iż jego dochody podlegające opodatkowaniu nie będą przekraczać 30 000 zł. 

Sprawdź także: Podsumowanie grudnia 2022

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Od 2023 roku przedsiębiorcy przestaną być zobligowani do składania informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podali (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ). Do tej pory przy składaniu zeznania podatkowego podanie tych informacji było konieczne. 

Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci

Ta zmiana jest bardzo istotna dla rodzin i warto zwróci na nią uwagę, bowiem już od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka. Do tej pory przychody zostały doliczane do dochodów rodziców. Tym samym dziecko staje się odrębnym podatnikiem z przysługującą mu kwotą wolną - jeżeli jego przychody z renty nie przekroczą 30 000 zł, dziecko nie zapłaci podatku.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Modyfikacja ulgi na zabytki

Od 2023 roku zostanie zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości, która znajduje się na liście zabytków. Ponadto koszty poniesione na rzecz prac konserwatorskich czy restauratorskich będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu prac, a w ramach uldze na remont zaczną podlegać jedynie te koszty, które ponieśliśmy na rzecz prac, na które pozwala nam dokument wydany przez konserwatora zabytków. 

Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych

W 2023 roku miały zostać wprowadzone zmiany w limitach płatności gotówkowych - płatności gotówkowe między przedsiębiorcami powinny zostać wówczas ograniczone do 8 000 zł, a limit dla płatności gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na rzecz konsumentów - do 20 000 zł. Tych zmian nie zobaczymy jednak w bieżącym roku. Odroczono je o rok, zatem - prawdopodobnie - zaczną obowiązywać dopiero w 2024 roku. 

Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP

Od 2023 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego (np. fundacji) przekazać będziemy mogli nie 1% podatku, a 1,5%. Warto skorzystać z tej możliwości, wskazując w rocznym zeznaniu podatkowym numer KRS organizacji pożytku publicznego, której działalność wspierasz. W ten sposób to Ty decydujesz jak wykorzystany będzie procent Twojego podatku.

Wzrost akcyzy

Akcyza na papierosy oraz alkohol wzrasta o 10%, w związku z czym w 2023 roku można spodziewać się wzrostu cen tych używek.

Obowiązek ewidencjonowania obrotu w myjniach samochodowych

Kolejna nowość w 2023 roku, czyli obowiązek ewidencjonowania obrotu w myjniach samochodowych. Do tej pory usługi czyszczenia samochodów były zwolnione z prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych, co ma ulec zmianie w lutym 2023 roku.