Porady


Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie zawodowe?
Fakturownia - porady

Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie zawodowe?

Sandra Wiśniewska

Sandra Wiśniewska, 2023-07-20

Jeśli jesteś aktualnie osobą bezrobotną, masz problemy ze znalezieniem zatrudnienia lub pragniesz zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, to powinieneś wiedzieć, z jakich form pomocy możesz skorzystać. Jedną z nich są właśnie szkolenia zawodowe finansowane przez środki z urzędu pracy. To świetne wsparcie dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów samorozwoju z własnej kieszeni, a ukończenie kursów może otworzyć przed nimi nowe ścieżki kariery.

Przyjrzyjmy się więc temu, jak działa dofinansowanie z urzędu pracy, jak można je otrzymać oraz kiedy warto się o nie ubiegać. To i wiele innych cennych informacji znajdziesz w poniższym artykule! 

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Jak działa dofinansowanie z urzędu pracy?

Urząd pracy z założenia jest instytucją, która ma wspierać osoby poszukujące zatrudnienia. Wsparcie to często wyrażane jest właśnie poprzez finansowanie kursów zawodowych. Celem takich działań jest oferowanie ludziom pomocy w zdobyciu kwalifikacji koniecznych do pracy, doskonalenie posiadanych już umiejętności, a nawet możliwość zmiany zawodu. Szkolenie może odbywać się w placówkach szkolących, jak i w  specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, a przy tym może mieć formę zajęć indywidualnych lub grupowych.

Podstawą prawną do finansowania szkoleń zawodowych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Sprawdź także: 10 pomysłów na biznes z niskim kapitałem

Kto może skorzystać ze szkolenia z urzędu pracy?

Program darmowych szkoleń skierowany jest przede wszystkim do osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy ze względu na zbyt małe kwalifikacje. Często jednak dotyczy również tych, którzy branże muszą zmienić ze względu na okoliczności (np. zdrowie nie pozwala im dalej działać w zawodzie, cierpią na wypalenie zawodowe itp.). Aby skorzystać ze szkolenia z Urzędu Pracy, powinieneś być zarejestrowany w urzędzie pracy. a przy tym spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • utracenie zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • brak wystarczających kwalifikacji zawodowych do znalezienie pracy,
 • konieczność zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia,
 • posiadanie niepełnosprawności, będąc jednocześnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • nie posiadanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Sprawdź także: Zmiany w kodeksie pracy w roku 2023

Jak dostać dofinansowanie na szkolenie z urzędu pracy?

Aby otrzymać dofinansowanie na szkolenie z urzędu pracy, należy złożyć w lokalnej placówce stosowny wniosek. Z łatwością znajdziesz go do pobrania w Internecie lub dostaniesz formularz w urzędzie. Wniosek możesz wysłać drogą elektroniczną przy pomocy Systemu Obsługi Wsparcia Finansowego, tradycyjną pocztą na adres urzędu lub osobiście w placówce.

Powinieneś wcześniej przygotować szczegółowe informacje o wybranym szkoleniu, a ponadto uzasadnić jego celowość. Niezwykle cenne może okazać się zaświadczenie potencjalnego pracodawcy, że zatrudni Cię po ukończeniu kursu lub wskazać i opisać inną ścieżkę kariery, jaką mogą otworzyć Ci nabyte umiejętności (w jakie miejsce pragniesz aplikować czy jaką działalność planujesz otworzyć). Ważne jest również, aby jednostka organizująca szkolenie była wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, gdyż jeśli nie figuruje w tymże rejestrze, nie możemy otrzymać funduszy na kurs ze środków państwowych. 

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy załączyć w formie skanu (jeśli składasz wniosek online) lub (jeśli składasz wniosek w urzędzie). Warto mieć jednak na uwadze, że zawsze możemy być poproszeni o przedstawienie oryginalnego dokumentu.

Sprawdź także: Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do działalności gospodarczej?

W jakiej wysokości możesz otrzymać dofinansowanie na szkolenie z urzędu pracy?

Przepisy prawne mówią o tym, że maksymalny koszt dofinansowania na szkolenie zawodowe nie może przekroczyć 300% aktualnego średniego wynagrodzenia w Polsce, a więc kwota ta może być naprawdę spora. W istocie nie zawsze otrzymasz aż tyle środków pieniężnych na rozwój, bo budżet na kursy zawodowe zazwyczaj określany jest w placówce indywidualnie, zatem może się okazać, że Twój urząd pracy jest w stanie zaoferować Ci np. tysiąc złotych. Oczywiście, pozostałą sumę możesz dopłacić z własnej kieszeni. Warto jednak próbować, bo czasem urząd jest w stanie pokryć wszystkie koszty szkolenia.

Pamiętaj, że z ramienia urzędu pracy przysługuje Ci stypendium na czas uczestnictwa w kursie, a jego wysokość ustala się na podstawie miesięcznego wymiaru godzin, jakie spędzasz na nauce w placówce szkoleniowej. 

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2023 roku?

Jakie koszty obejmuje dofinansowanie?

Składając wniosek o dofinansowanie, powinieneś wiedzieć, na jakie koszty związane z Twoim szkoleniem mogą być przeznaczone środki z urzędu pracy. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów:

 • wynagrodzenia dla jednostki szkolącej,
 • ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków),
 • zakwaterowania i wyżywienia (częściowo lub w całości),
 • dojazdu na szkolenie (również kosztów dojazdu opiekuna w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które wymagają opieki), 
 • usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • niezbędnych badań lekarskich (np. zaświadczenie lekarza medycyny pracy), psychologicznych (np. wykonanie psychotestów) czy usług rehabilitacyjnych.

Zatem jeśli szkolenie samo w sobie jest darmowe, ale nie stać Cię np. na dojazdy czy opłacenie badań lekarskich, również możesz ubiegać się o dofinansowanie. 

Sprawdź także: Jak założyć oraz prowadzić działalność w branży beauty?

FAQ: najczęściej zadawane pytania w temacie dofinansowań na szkolenie zawodowe

Czy dofinansowanie na szkolenie może otrzymać pracownik lub pracodawca?

Może, jednak wówczas mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, innym szkoleniem, innymi procedurami czy wymogami prawnymi. Kursy dla zatrudnionych są opłacane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a aby wziąć w nich udział, musisz posiadać zatrudnienie na umowę o pracę, lub być jednostką organizacyjną lub zatrudniać co najmniej jednego pracownika. 

Ile trwa szkolenie z urzędu pracy?

Według informacji na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, maksymalny okres trwania szkolenia to 36 miesięcy.

Kiedy składa się wnioski o szkolenie z urzędu pracy?

Wniosek może być złożony przez cały rok w dowolnym momencie, gdyż nie ma ustalonego jednego okresu, w którym instytucja przyjmuje takie dokumenty. Natomiast musisz wiedzieć, że dofinansowanie zostanie wypłacone Ci dopiero, gdy urząd pracy pozyska środki finansowe na szkolenia.

Sprawdź także: Umowa B2B a umowa o pracę - wszystko co musisz wiedzieć