Prowadzenie firmy


jak otworzyć działalność dospodarczą w 2022 roku
Prowadzenie firmy

Jak założyć działalność gospodarczą w 2023 roku?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-06-02

Jeśli planujesz w najbliższej przyszłości zacząć prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, w poniższym artykule wyjaśnimy, jak zrobić to krok po kroku.

Gdzie można złożyć wniosek o otwarcie działalności gospodarczej?

Otwarcie i rozpoczęcie prowadzenia działalności może przeprowadzić na dwa sposoby:

Pierwszy z nich to udanie się do któregokolwiek Urzędu Miasta lub Gminy (nie obowiązuje rejonizacja) do wydziału CEiDG i wypełnienie odpowiedniego druku CEIDG-1, który następnie urzędnik wprowadza do systemu.

Drugim i zdecydowanie prostszym oraz szybszym sposobem jest otwarcie działalności przez Internet.

Mamy tu dwie możliwości: jedną z nich jest bankowość elektroniczna (wiele banków pozwala z tego poziomu zarejestrować działalność gosp.) lub odwiedzenie strony www.biznes.gov.pl.

Sprawdź także: Jak założyć oraz prowadzić działalność w branży beauty?

Jak otworzyć działalność gospodarczą przez Internet?

Proces założenia jednoosobowej działalności gospodarczej od bieżącego roku jest znacznie ułatwiony i przebiega poprzez portal biznes.gov.pl za pomocą pracy z kreatorem, który przeprowadzi nas przez cały proces otwarcia działalności gospodarczej. 

Po kliknięciu w baner „Zarejestruj firmę”, zostajemy przekierowani do strony z logowaniem, do wyboru mamy zalogowanie poprzez login.gov.pl lub logowanie poprzez email. Po zalogowaniu się do portalu możemy rozpocząć pracę z kreatorem.

Należy w nim wypełnić podstawowe dane ewidencyjne oraz wypełnić pole z numerem NIP, oraz REGON.

Uwaga! W przypadku gdy nie posiadasz tych numerów, wniosek o wpis do działalności gospodarczej jest również wnioskiem o nadanie tych identyfikatorów.

W kreatorze wpisujemy nazwę przedsiębiorstwa (nie jest to obligatoryjne, można posługiwać się samym imieniem i nazwiskiem), wybieramy datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, uzupełniamy wybraną formę opodatkowania oraz możemy również zgłosić się do ubezpieczeń społecznych, oraz ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS lub KRUS.

Ważną kwestią jest wybór odpowiedniego numeru PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Jest to pięcioznakowy symbol określający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Kreator umożliwia również złożenie zgłoszenia VAT-r do Urzędu Skarbowego, aby zarejestrować się do rejestru płatników podatku VAT.

Po zakończeniu wpisywania danych należy podpisać elektronicznie wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Po podpisaniu elektronicznie wniosku o rejestrację działalności oraz po jego wysłaniu do systemu otrzymasz powiadomienie poprzez maila z urzędowym poświadczeniem odbioru.

Portal dopuszcza także możliwość wygenerowania wniosku i przekazanie go do odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy i złożenie podpisu pod wnioskiem „na miejscu” w ciągu 7 dni.

Sprawdź także: Pierwszy rok działalności gospodarczej – na co uważać?

Czy otwarcie działalności gospodarczej jest bezpłatne?

Ważną informacją jest fakt, że wszystkie czynności takie jak złożenie wniosku poprzez stronę biznes.gov.pl oraz wszelkie zmiany jak np. zawieszenie działalności, zmiana adresu czy dopisanie pełnomocnika są zwolnione z opłat skarbowych

Częstą praktyką oszustów jest wysyłanie do nowopowstałych podmiotów listów z drukami przelewu do zapłaty za wpis do CEiDG.

Sprawdź także: Faktura online - jak wystawić ją za darmo?