Jak opodatkować premie i nagrody pieniężne pracowników?
Prowadzenie firmy

Jak opodatkować premie i nagrody pieniężne pracowników?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-07-14

Pracodawcy często wypłacają różne premie i nagrody, aby docenić i motywować swoich pracowników - przyznają je w ramach wynagradzania pracowników. Na nurtujące pytanie czy należy opodatkować i oskładkować wypłacone dodatki odpowiedź uzyskasz w poniższym artykule.

Rodzaje premii

Wyróżnia się dwa rodzaje premii: regulaminową i uznaniową. W art. 105 Kodeksu Pracy wskazuje się jakie zachowania pracownika mogą wpłynąć na przyznanie mu nagrody. Są to: wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności.

Sprawdź także: Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?

Premia uznaniowa

Premia uznaniowa jest w istocie rzeczy nagrodą, której przyznanie uzależnione jest od swobodnego uznania pracodawcy - dlatego w przypadku tego rodzaju premii nie jest konieczny zapis w regulaminie wynagradzania. Otrzymanie przez pracownika tej premii zależy tylko od oceny przełożonego.

Sprawdź także: Jakie zmiany w sposobach obliczania wynagrodzeń wprowadził Polski Ład?

Premia regulaminowa

Premia regulaminowa jest częścią składową wynagrodzenia i może być dochodzona przez pracownika, który został jej pozbawiony. 

Warunki otrzymania premii regulaminowej powinny być podane w sposób zrozumiały i czytelny dla pracowników, by wiedzieli dokładnie, od czego zależy wysokość otrzymanej przez nich premii. 

Warunki konieczne do otrzymania premii regulaminowej

W regulaminie wynagradzania lub regulaminie organizacji pracodawca powinien więc szczegółowo określić warunki konieczne do otrzymania tego dodatku oraz jego wysokość.

Przykłady premii regulaminowej to np.:

  1. premia za staż pracy,
  2. premia za pełnioną funkcję,
  3. premia za pracę w szkodliwych warunkach.

Należy mieć na uwadze, że za przychód ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub z pracy nakładczej uznaje się wszystkie wpłaty pieniężne.

Sprawdź także: Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Wysokość opodatkowania premii i nagród pieniężnych

Przychodem pracownika są zatem wszystkie wypłaty, wyrażone w pieniądzu, oraz świadczenia w naturze (gdy zostanie ustalona ich wartość), a w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalent za urlop czy świadczenia medyczne lub karty wstępu do obiektów sportowych - o czym stanowi art. 12 ustawy o PIT, który bardzo szeroko definiuje pojęcie „przychodu ze stosunku pracy”.

Przychody z tytułu premii regulaminowej lub uznaniowej dla pracownika należy opodatkować, czyli odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% (od 01.07.2022 r. będzie to 12%) lub 32% po przekroczeniu progu podatkowego. Przychód z premii należy także wliczyć do podstawy wymiaru składki ZUS.

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z Urzędu Pracy na zatrudnienie

Wyjątki od reguły

Wyjątki, które mogą powodować inne rozliczanie, są w sytuacji, gdy np. pracownik przebywa na zasiłku wypłacanym przez ZUS oraz gdy nagroda sfinansowana będzie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotyczy to zazwyczaj dużych podmiotów).

Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane pracownikom mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w okresie, za który są należne, jednak tylko wtedy gdy zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji zatrudnionemu w terminach wynikających z Kodeksu Pracy, lub na podstawie umowy wynikającej ze stosunku pracy.

Sprawdź także: Faktura online - jak wystawić ją za darmo?