Nowa struktura JPK_V7 - na co uważać i jak uchronić się przed karą?

Magda Magda 2021-02-26
nowa struktura jpk

Od listopada 2020 roku czynnych podatników VAT obowiązują nowe zasady składania deklaracji JPK. W artykule wyjaśnimy, na co uważać wypełniając formularze i jak uchronić się przed ewentualną karą za błędy.

Od listopada 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania danych podatkowych na nowych zasadach. Dotychczas obowiązujące pliki JPK_VAT połączono bowiem z deklaracjami podatkowymi VAT-7 lub VAT-7K, tworząc JPK_V7. Nowa formuła zawiera dwie części:

  • deklaracyjną, która zastąpi deklaracje VAT-7/VAT-7K;
  • ewidencyjną, która zastąpi plik JPK_VAT.

Głównym celem wprowadzenia plików JPK V_7 była potrzeba uproszczenia procesu raportowania oraz wyeliminowanie konieczności dublowania danych przekazywanych fiskusowi. Praktyka pokazała jednak, że wielu przedsiębiorców ma spore problemy z wypełnianiem nowych deklaracji i… obawia się kar ze strony organów podatkowych.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Jakie kary grożą za błędne wypełnienie deklaracji JPK_V7?

Podatnik VAT, który błędnie wypełni deklarację JPK_V7 naraża się na karę finansową (500 zł za jeden błąd) oraz odpowiedzialność karną. Jednak nie musisz się tym zanadto martwić. Otrzymanie kary wcale nie będzie łatwe. ;)

Jeśli urząd stwierdzi nieprawidłowości w deklaracji JPK_V7, wezwie Cię do ich skorygowania. Zgodnie z Art. 109 ust. 3e Ustawy o VAT podatnik ma obowiązek korekty ewidencji w terminie 14 dni od 1) stwierdzenia, że zawiera ona błędy/dane niezgodne ze stanem faktycznym albo 2) zmiany danych w przesłanej ewidencji.

Art. 109 ust. 3f Ustawy o VAT wskazuje natomiast, że w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Zgodnie z wyjaśnieniami rządzących, przesłanką do nałożenia kary mogą być istotne błędy, które nie pozwalają na identyfikację transakcji, a nie drobne niedopatrzenia, np. literówki.

Jeśli urzędnik wykryje nieprawidłowość w Twojej deklaracji, wezwie Cię do jej skorygowania. W odpowiedzi na wezwanie możesz:

  • przesłać ewidencję ze skorygowanymi błędami w terminie wskazanym w wezwaniu;
  • wykazać, że ewidencja nie zawiera błędów, które wskazał naczelnik.

Jak uniknąć kary za błędne wypełnienie formularza JPK_V7?

Aby uchronić się przed karą za nieprawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej:

  • nie bagatelizuj wezwań z urzędu skarbowego. Jeśli takie dostaniesz, skontaktuj się z urzędnikiem celem wyjaśnienia sytuacji;
  • złóż korektę i ureguluj ewentualną zaległość podatkową (w przypadku błędów dotyczących tylko części deklaracyjnej);
  • złóż czynny żal (w przypadku błędów w części ewidencyjnej). Choć taki dokument możesz złożyć dla kilku okresów rozliczeniowych, lepiej nie odkładać tej czynności w czasie. Przedłużające się oczekiwanie zwiększa bowiem ryzyko, że czynny żal okaże się nieskuteczny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót