Jednolity Plik Kontrolny
z deklaracją

Proste generowanie JPK
na podstawie
wystawionych dokumentów

 

Czym jest JPK z deklaracją i kogo obowiązuje?

JPK z deklaracją to nowy rodzaj Jednolitego Pliku Kontrolnego, który ma na celu kompleksowo łączyć część ewidencyjną i deklaracyjną. 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy) zostali objęci obowiązkiem wysyłki nowego pliku JPK z deklaracją.

 

Dokument zawiera:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K)
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia

Dokument obowiązuje w dwóch wariantach:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie

Powyższe zmiany oznaczają, że od 1 października 2020 nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_v7.

Fakturownia zawsze podąża za zmianami!

Cel wprowadzenia dokumentu

icon
 

Wprowadzenie JPK_v7 ma na celu zwiększenie komfortu podatników, poprzez zmniejszenie ilości wysyłanych dokumentów – zamiast dwóch czynności, będzie dokonywana tylko jedna.

Zaktualizowana formuła dokumentu:

 • zmniejszy koszty
 • uprości rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • wprowadzi większą automatyzację
 • zmniejszy problem niepotrzebnego dublowania informacji

Data wprowadzenia zmian

icon
 

Według rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) od 1 kwietnia 2020 roku duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 roku pozostali podatnicy VAT, mieli zostać objęci obowiązkiem składania nowego JPK.

Jednak wydarzenia w kraju i na świecie związane z Covid-19 wpłynęły na działanie gospodarki oraz przełożyły się na trudności z raportowaniem przedsiębiorców. W reakcji na liczne wnioski podatników VAT, obowiązek składania plików JPK z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 roku. Nowy termin ogłoszono wraz z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku, mówi o nim art. 72 pkt 2 Ustawy.


Zastosowanie JPK z deklaracją

icon
 

Nowy JPK z deklaracją zawiera część ewidencyjną jak i deklaracyjną, co oznacza, że zastąpi deklaracje:

 
 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-27
icon
 

Jednak jeśli prowadzisz usługi taksówkarskie, pamiętaj, że nowe ustalenia nie będą dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem - VAT-12. Tyczy się to również dokumentów: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VIN-R, VIU-R, VIN-D, VIU-D.
Jeśli do tej pory, któraś z powyżej wymienionych deklaracji dotyczyła Ciebie, pamiętaj, że nadal będzie Cię obowiązywać prowadzenie ewidencji na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT) i nie będziesz jej składać w formie pliku JPK z deklaracją.

 

Przygotowanie i wysłanie JPK_v7

icon
 

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

icon
 

Przypominamy, że zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT, JPK_v7 będziesz składać wyłącznie w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. To oznacza, że JPK za styczeń musisz wysłać do 25 lutego, a za marzec – do 25 kwietnia.

 Jeśli jesteś podatnikiem rozliczającym się kwartalnie, pamiętaj, że musisz przekazać ewidencję podatkową do właściwego Urzędu Skarbowego za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Czas i sposób składania nie będą się różnić od dotychczasowej formy – aktualnie podatnicy rozliczający się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK zawierającego dane z prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. Przykładowo, jeśli należysz do tej grupy podatników to: JPK za styczeń składasz tylko w części ewidencyjnej najpóźniej do 25 lutego, tak samo za kolejny miesiąc (w tym przypadku luty) składasz część ewidencyjną do 25 marca, a do 25 kwietnia składasz część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec.

Jeśli termin wysyłki przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wyślij plik najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, który następuje po tym dniu wolnym.


 


Szybkie generowanie pliku JPK v7

1

Jeżeli wystawiasz dokumenty przychodowe i kosztowe w systemie Fakturownia, dysponujesz pełną bazą informacji o Twoich transakcjach w danym okresie.


Na podstawie danych, które wprowadzisz do systemu, możesz w ciągu nawet niecałej minuty wygenerować z nich plik JPK.

To, o co musisz zadbać, to kompletność wprowadzanych przez Ciebie dokumentów. System nie będzie w stanie sprawdzić ich poprawności w każdym przypadku, postara się jednak udzielić pewnych podpowiedzi również w tym kroku - jeżeli wykryje braki obligatoryjnych danych, wskaże dokumenty, które powinny zostać poprawione.

icon

Dalej
 

Eksport do XML

Plik JPK powinien zostać przekazany do organów podatkowych w wersji elektronicznej, w wystandaryzowanym formacie XML.

Plik wygenerowany w Fakturowni możesz pobrać w formacie XML i mieć pewność, że jego struktura będzie zgodna z tą wymaganą przez Ministerstwo.

icon

Format ten pozwala na łatwe przetwarzanie pliku. 
Dalej
 

Wysyłka pliku

3

Po wygenerowaniu pliku nie przesyłamy go automatycznie organom podatkowym.

Bez obaw możesz poprawić plik zanim zainicjujesz jego wysyłkę.

Taki plik należy podpisać Profilem Zaufanym. JPK wygenerowany w Fakturowni możesz wysłać za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo: Klient JPK WEB

icon
 

Zalety dla Ciebie

Jeżeli korzystasz z Fakturowni w celu wystawiania, wysyłki i archiwizacji dokumentów, wprowadzasz do systemu dane potrzebne do wygenerowania pliku JPK. Dzięki opcji generowania pliku JPK nie potrzebujesz innego systemu ani dodatkowej pracy informatyków, którzy zapiszą dane transakcyjne w wymaganym formacie.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!


Wypróbuj Fakturownię za darmo przez 30 dni!


Masz konto w Fakturowni?

Chcesz poznać nowe możliwości dotyczące generowania i wysyłki JPK?


 

 

Nie masz jeszcze konta w Fakturowni?

Nie czekaj! Wypróbuj Fakturownię bez zobowiązań i sprawdź jak prosto możesz wygenerować i wysłać pliki JPK!