Aktualności


Zwolnienie ze składki zdrowotnej: jakie zmiany dotyczące składki zdrowotnej przynosi 2023?
Fakturownia - aktualności

Zwolnienie ze składki zdrowotnej: jakie zmiany dotyczące składki zdrowotnej przynosi 2023?

Sandra Wiśniewska

Sandra Wiśniewska, 2023-04-20

W 2023 wzrosła płaca minimalna, a wraz z nią w górę poszybowała składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą również przedsiębiorców i komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Do osób zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej dołączą nowe grupy. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat wysokości składki zdrowotnej w 2023 oraz nowelizacji ustaw w tym zakresie.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Ile wyniesie składka zdrowotna w 2023?

W 2023 roku minimalna pensja wzrasta: pierwszy raz została podniesiona wraz z początkiem roku 2023, natomiast jej drugi wzrost przewidziany jest na dzień 1 lipca 2023. Wraz ze wzrostem minimalnego krajowego wynagrodzenia, podniesiona zostanie również składka zdrowotna. 

Aktualnie wynosi ona 314,10 zł, natomiast od lipca 2023 najniższa składka będzie równa 324 złote. 

Nie są to jednak jedyne zmiany, jakie zachodzą w tym obszarze w bieżącym roku kalendarzowym. Zostały bowiem wprowadzone nowe grupy zwolnione z opłacania składki zdrowotnej, a sporo zmieni się w spółkach komandytowo-akcyjnych, jednak o tym w dalszej części artykułu. 

Sprawdź także: Pensja minimalna od 2023 roku - wszystko, co musisz wiedzieć

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co trzeba wiedzieć i jakie będą zmiany?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać, jest fakt, że przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosują roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że składki obliczane są co miesiąc (od miesięcznej podstawy wymiaru), jednak dopiero po zakończeniu roku ustala się dodatkowo składkę roczną na podstawie  dochodu za okres od 01.02 do 31.01 danego roku.

W tej kwestii wszystko pozostaje niezmienne. To, ile wynoszą składki, zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. 

Informacje dla przedsiębiorców opodatkowanych wg skali podatkowej

W 2023 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej wynosi niezmiennie 9% podstawy wymiaru składki. Należy jednak pamiętać, że składka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego, a zatem nie może być niższa niż minimalna składka zdrowotna (zatem aktualnie jest to minimum 314,10 zł, a od lipca - 324,00zł , o czym wspominaliśmy wyżej). 

Stawka dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

W 2023 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki. Tutaj wartość procentowa również nie zmieniła się względem ubiegłego roku.

Sprawdź także: Zmiany przepisów dla e-commerce. Co się zmieniło od stycznia 2023?

Stawka dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Co do zasady, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę składki stanowi przychód roczny pomniejszony o zapłacone składki społeczne.

W przypadku przychodu poniżej 60 tysięcy złotych składka miesięczna wyniesie 376,16 złote, dla przychodu od 60 do 300 tysięcy złotych będzie to już 626,93 złote miesięcznie, natomiast dla przychodu powyżej 300 tysięcy - 1128,48 złote miesięcznie. 

Co ważne, jeśli w danym miesiącu w roku przedsiębiorca przekroczy dany próg przychodów, musi zapłacić wyższą składkę za ten miesiąc, a w rozliczeniu rocznym nadpłacić składkę zdrowotną za cały rok.

Stawka dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

Ostatnią wyróżnioną grupą są przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową i obowiązuje ich składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki, która stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Ponownie należy wrócić do minimalnych składek zdrowotnych (do końca czerwca 314,10 zł, od początku lipca - 324,00 zł). 

Sprawdź także: Zmiany podatkowe w 2023 roku - czego powinniśmy się spodziewać?

Składki dla komplementariuszy SKA

W 2023 roku po raz pierwszy składkę zdrowotną będą musieli zapłacić komplementariusze SKA, czyli spółek komandytowo-akcyjnych. Zostaną oni bowiem objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, a składka wyniesie ich 9% od podstawy wymiaru składki, na którą złoży się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego.

Sprawdź także: 10 pomysłów na biznes: branże kreatywne

Zwolnienie ze składki zdrowotnej: kto zostanie nim objęty?

W 2023 pojawią się nowe grupy, które zostaną zwolnione z uiszczania składki zdrowotnej. Do tej pory tym przywilejem mogły cieszyć się osoby, które:

  • mają ustalone prawo do emerytury lub renty, jednak ich świadczenie emerytalne/rentowe nie przekracza minimalnego krajowego wynagrodzenia, a miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej (lub podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej),
  • prowadzą działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku chorobowego/opiekuńczego,
  • są kobietami odbywającymi urlop wychowawczy (zwolnienie to dotyczy tych kobiet, które pobierają zasiłek macierzyński w kwocie nie wyższej niż kwota tzw. świadczenia rodzicielskiego, czyli 1000 zł netto),
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadając jednocześnie umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (dotyczy to również osób współpracujących z niepełnosprawnymi przedsiębiorcami), których miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej lub osoba, która rozliczająca się w formie  karty podatkowej.
  • W 2023 z opłacania składek zdrowotnych zostaną zwolnione dodatkowe grupy osób, mianowicie:
  • osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich
  • osoby, którym organ władzy/administracji państwowej/administracji samorządowej lub sąd/prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (wynagrodzenie otrzymane z takiego tytułu zwolnione jest z opłacania składki zdrowotnej do kwoty maksymalnie 6000 zł, po jej przekroczeniu składka zdrowotna będzie naliczana od nadwyżki).

FAQ - inne pytania w temacie: składka zdrowotna 2023

Co składa się na roczną podstawą wymiaru składki zdrowotnej?

Dochód z działalności gospodarczej za dany rok definiowany jest jako “jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami ich”, zatem jest to po prostu zysk firmy w danym roku. Warto pamiętać, że do tych obliczeń nie bierze się pod uwagę przychodów nieopodatkowanych podatkiem PIT (z kilkoma wyjątkami). 

Od kiedy trwa rok składkowy?

Rok składkowy zawsze liczony jest od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Sprawdź także: Podsumowanie marca 2023