Aktualności


Zmiany przepisów dla e-commerce. Co się zmieniło od stycznia 2023?
Fakturownia - aktualności

Zmiany przepisów dla e-commerce. Co się zmieniło od stycznia 2023?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2023-03-09

01 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w przepisach w obszarze e-commerce wynikające ze wdrożenia unijnych dyrektyw. 

Mają one regulować rynek handlu internetowego i prowadzić do uszczelnienia w dziedzinie podatku VAT.

Zmiany w przepisach są rewolucyjne zarówno dla przedsiębiorców działających w e-commerce, jak i konsumentów, a dotyczą one m.in. dostarczania treści i usług cyfrowych, kwestii związanych z rękojmią, sprzedaży konsumenckiej w sklepach on-line i stacjonarnych.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Najważniejsze zmiany, które obowiązują od tego roku to:

1. Rękojmia, w zakresie konsumentów

Przepisy jej dotyczące zostały przeniesione do ustawy o prawach konsumenta - pojęcie „rękojmia” zostało zastąpione definicją „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. 

Termin domniemania, iż niezgodność z umową istniała w chwili zakupu, wydłużono do dwóch lat.

Zmieniono również przepisy w zakresie aktualizacji oprogramowania, dotyczące towarów cyfrowych oraz treści i usług cyfrowych i od tego roku przez co najmniej dwa lata sprzedawca będzie sobie zobowiązany do ich aktualizacji.

Sprawdź także: Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

2. Termin rozpatrzenia reklamacji 

Uległ ujednoliceniu i obecnie sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Obowiązek wykazania najniższej ceny w okresie < 30 dni

Istnieje obowiązek wskazania najniższej ceny w ciągu ostatnich 30 dni odnośnie do promocji cenowych – obok informacji o obniżonej cenie przedsiębiorcy są zobowiązani umieścić najniższą cenę towaru lub usługi w okresie 30 dni przed promocją.

Przepis ten dotyczy ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

Nie wypełnienie powyższego obowiązku informacyjnego może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej do 20 tys. zł przez inspektora Inspekcji Handlowej, a niewłaściwe zaprezentowanie cen może skutkować również naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, co uprawnia do interwencji prezesa UOKiK.

Kara za to naruszenie może wnieść nawet do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia.

Sprawdź także: Oferta cenowa — co to jest i jak przygotować atrakcyjną dla klienta ofertę cenową?

4. Możliwość weryfikacji opinii konsumentów

Zmieniły się zasady prezentowania opinii konsumentów o produktach – jeśli przedsiębiorca udostępnia opinie o sprzedanych towarach lub usługach, to w takim wypadku musi zapewnić możliwość zweryfikowania czy opinia faktycznie pochodzi od nabywcy danego towaru, czy usługi.

5. Obowiązek podania danych kontaktowych sprzedającego

Wprowadzono, zgodnie z dyrektywą Omnibus, obowiązek podania adresu, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu sprzedającego, tak aby konsument mógł skontaktować się bez problemu z przedsiębiorcą nawet przed zawarciem umowy.

6. Ochrona konsumentów w zakresie „darmowych” usług cyfrowych

Rozszerzono ochronę konsumentów w sytuacjach, gdy przedsiębiorcom przekazywane zostają „darmowe” usługi cyfrowe w zamian za podanie danych osobowych. 

Zmiana przepisu polega na tym, iż jeśli konsument przekazuje swoje dane osobowe, a przedsiębiorca dokonuje ich przetwarzania, np. w celach marketingowych, to ma on obowiązek stosowania przepisów ochronnych.

W takim przypadku konsumentowi przysługiwać będzie np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Od strony przedsiębiorcy wymienione wyżej zmiany oznaczają konieczność weryfikacji regulaminu sprzedaży internetowej oraz jego aktualizację. 

Zmiany muszą również objąć formularz odstąpienia od umowy i reklamacji, a także dostosowanie do zmian interfejsu sklepu internetowego.

Sprawdź także: Rodzaje płatności - wszystko, co musisz wiedzieć

7. Umowy na odległość

Jeżeli konsument zawrze umowę podczas nieumówionej wizyty z przedsiębiorcą, w swoim miejscu zamieszkania lub podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, to w ciągu 30 dni może od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

W przypadku tego typu umowy, sprzedający nie może przyjąć płatności od kupującego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

8. Obowiązek prowadzenie wykazów

Internetowe platformy handlowe, takie jak m.in. Allegro, Booking, eBay, muszą prowadzić:

  • wykaz sprzedawców,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie Unii Europejskiej,
  • wykaz kwot dokonywanych transakcji.

Sprawdź także: Kogo będzie dotyczył obowiązek prowadzenia ewidencji płatności — zmiany w VAT od 2024 r.

9. Tzw. market place’y są również zobligowane do:

  • wskazania, że dany sprzedający nie jest przedsiębiorcą, a w konsekwencji, że konsument nie będzie chroniony przepisami przy zakupie towarów czy usług,
  • stosowania przepisów RODO,
  • uzyskiwania numeru identyfikacyjnego do prowadzonych przez siebie rejestrów,
  • informowania o parametrach w zakresie promowania ofert wyświetlanych konsumentowi- muszą ujawnić płatną reklamę lub plasowania oferty.

Sprawdź także: 5 mln kary z tytułu RODO - Czy Twoja firma może przekroczyć polski rekord?

Jak widać zmian obowiązujących od nowego roku w e-commerce wcale nie mało, warto więc systematycznie do nich wracać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji nieświadomego złamania obowiązujących przepisów.