Podsumowanie nowości w systemie - maj 2018

author Maria Seta , 2018-06-01

Dzień dobry :) Podsumowanie maja rozpoczynamy dużą dawką informacji nawiązujących do RODO, czyli Rozporządzenia europejskiego, dotyczącego ochrony danych osobowych, które 25 maja zaczęło obowiązywać jednolicie w całej Unii Europejskiej. Przypominamy o wdrożonych funkcjach, pozwalających na jeszcze lepsze zabezpieczenie danych, z którymi pracujecie w Fakturowni. W artykule nie zabraknie jednak punktów dotyczących nowości i zmian w systemie.

 1. Jeżeli korzystasz z naszego systemu i wprowadzasz do niego dane Twoich klientów, będących osobami fizycznymi, powinieneś zawrzeć z nami umowę powierzenia danych. W tym celu zmieniliśmy nasz regulamin i uprościliśmy sposób zawarcia takiej umowy. Poprzez akceptację nowego regulaminu, który zawiera postanowienia dotyczące powierzenia danych zgodnie z Rozporządzeniem, zawierasz z Fakturownią umowę drogą elektroniczną. Jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy, prześledź ścieżkę wygenerowania potwierdzenia, którą opisaliśmy w bazie wiedzy.
   
 2. Fakturownia oferuje Właścicielowi konta wiele funkcji umożliwiających dostosowanie sposobu obsługi systemu zgodnie z zapotrzebowaniami w jego organizacji, również w celu ochrony danych, które są wprowadzane i przetwarzane za pomocą naszego narzędzia. W ciągu kilku ostatnich miesięcy wdrożyliśmy funkcje, które pomogą jeszcze lepiej zabezpieczyć konto oraz uniemożliwić dostęp do danych dla osób nieupoważnionych. Chcemy je Wam przypomnieć:
  1. Po przejściu do zakładki Ustawienia konta > Konfiguracja > Uprawnienia użytkowników można zablokować użytkownikom konta dostęp do poszczególnych części systemu (na przykład klientów czy faktur). Proszę pamiętać, iż te zabezpieczenia nie obejmują osób z uprawnieniem administratora konta.
  2. Jeżeli użytkownik na koncie ma mieć dostęp tylko do części klientów, można użyć opcji przypisania klienta do działu. Taki klient będzie widoczny jedynie dla użytkowników, którzy mają dostęp do wybranego działu konta.
  3. Dostęp do systemu można ograniczyć w taki sposób, aby logowanie było możliwe jedynie ze wskazanych przez właściciela konta adresów IP. Dzięki tej opcji można uniemożliwić pracownikom dostęp do danych spoza miejsca pracy. Czytaj więcej.
  4. Każda osoba logująca się do Fakturowni może włączyć opcję podwójnej autentykacji logowania. Opcja ta wymaga od Użytkownika podania nie tylko loginu i hasła, ale również kodu, który jest przesyłany na adres mailowy Użytkownika. Czytaj więcej.
  5. Jeżeli odchodzisz od ekranu w trakcie pracy w Fakturowni, możesz użyć opcji blokady ekranu. Właściciel konta może również włączyć opcję automatycznej blokady ekranu dla wszystkich użytkowników po wybranym okresie bezczynności. Czytaj więcej.
  6. Przypominamy również o możliwości wykorzystania stopki dokumentu w celu umieszczenia informacji o przetwarzaniu danych. Dokładny opis wykorzystania pola na dokumencie w celu informacyjnym odnajdziesz w Bazie Wiedzy. Czytaj więcej.
  7. My informację o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę umieściliśmy na stronie Informacja o danych. Link do strony widnieje w stopce Twojego konta w systemie, tak abyś w każdej chwili mógł/mogła powrócić do tych informacji. W razie jakichkolwiek pytań związanych z bezpieczeństwem Twoich danych oraz danych, które nam powierzasz, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl
    
 3. Kolejny język europejski dołącza do listy języków faktur: dokumenty w Fakturowni można wystawiać również w języku katalońskim.
   
 4. W zakładce Twoje konto wyświetlaliśmy do niedawna tylko ostatni dokument dotyczący płatności za abonament w Fakturowni. Teraz udostępniamy całą historię faktur dla danego konta.
   
 5. Przygotowujemy system do obsługi wybranych plików JPK, które będą obowiązywały na wezwanie organów podatkowych od lipca 2018. Jedną z wprowadzonych zmian jest zmiana wyświetlania cen na dokumentach WZ: ceną domyślną jest cena zakupu. Ceny sprzedaży można pokazać na dokumencie wybierając opcję “Pokaż ceny sprzedaży”. Jeśli nie odpowiada Ci ta zmiana, możesz powrócić do poprzednich ustawień zaznaczając opcję Cena sprzedaży domyślna na dokumentach wydania w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny.
   
 6. Zaktualizowaliśmy format pliku importu płatności z IdeaBank.
   
 7. W raporcie “Klienci” dodane zostały kolumny ukazujące sumę oraz procent netto sprzedaży w nawiązaniu do poszczególnych klientów.
   
 8. Raport kategorii przychodów i wydatków został uzupełniony o kolumny dotyczące kwot netto i VAT.
   
 9. Nowość, która zainteresuje Użytkowników integrujących swoje rozwiązania z Fakturownią przy wykorzystaniu webhooków: dodana została możliwość przekazywania waluty w webhookach faktury.
   
 10. Rozbudowana została obsługa oraz dokumentacja API dotycząca kategorii oraz magazynów. Z dokumentacją można zapoznać się na tej stronie.

Dziękujemy że jesteście z nami, zapraszamy do zgłaszania sugestii dotyczących rozwoju systemu na naszym Forum Sugestii oraz do odwiedzania nas w mediach społecznościowych, na Twitterze i Facebooku.