Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

jak założyć i prowadzić działalność branży beauty
Fakturownia - aktualności

Jak założyć oraz prowadzić działalność w branży beauty?

Ewelina Helbrecht

Ewelina Helbrecht, 2022-04-21

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa można było zaobserwować załamanie branży beauty w Polsce. Według bazy firm ALEO.com w 2021 roku więcej firm związanych z branżą kosmetyczną zawieszało, niż wznawiało biznesy. Z wolna sytuacja zaczyna się zmieniać. Znów możemy mówić o pewnym ożywieniu. Kolejne osoby decydują się na otwarcie własnego salonu kosmetycznego czy SPA. Jak, w realiach Polskiego Ładu, założyć i prowadzić działalność z branży beauty?

Mimo pandemicznych zawirowań branża wellness ma się w Polsce całkiem dobrze. Zainteresowanie kosmetologią i dbaniem o ciało przekłada się na decyzję o otwarciu własnego biznesu. Choć prowadzenie zakładu kosmetycznego nie mieści się w określeniu „działalność regulowana” (czyli każdy, bez względu na wykształcenie może otworzyć i prowadzić takie przedsiębiorstwo), to zdecydowanie lepiej mieć rozeznanie i wiedzę kosmetologiczną. Najważniejsze jednak, by wcześniej dobrze poznać wszystkie prawne wymagania dotyczące założenia i prowadzenia takiego biznesu. 

 

Jaką formę działalności wybrać?

Działalność gospodarczą na polu kosmetologii można prowadzić w kilku różnych formach. Może być działalnością nierejestrowaną lub zarejestrowaną działalnością gospodarczą (jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna lub jedna ze spółek prawa handlowego – jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna). Salon kosmetyczny, zakład fryzjerski, SPA i inne nie mogą być jedynie spółką partnerską. Wybór formy prawnej gabinetu kosmetycznego, salonu manicure, SPA, kliniki urody etc. przekłada się na procesy rejestracyjne działalności.

Sprawdź również: Polski Ład. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, jeśli jesteś przedsiębiorcą

Jaką formę działalności wybrać?

Niezarejestrowana działalność gospodarcza w branży beauty

Działalność niezarejestrowana sprawdzi się w przypadku drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Decydując się na nią, oszczędzamy formalności związanych z rejestracją firmy. Nie musimy płacić z tego tytułu składek w ZUS oraz zaliczek na podatek. Odpada też konieczność prowadzenia rozbudowanej księgowości.

Swój zakład fryzjerski czy gabinet kosmetyczny jako działalność niezarejestrowaną mogą prowadzić tylko te osoby, które nie prowadziły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy).

W dodatku przychody z działalności niezarejestrowanej nie mogą przekroczyć w każdym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku wynosi ono 3 010 zł brutto). Właścicielami niezarejestrowanej działalności nie mogą być także osoby, które są wspólnikami spółki cywilnej lub spółki wpisanej do KRS.

Sprawdź także: Działalność niezarejestrowana - kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza (wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). To właśnie na nią bardzo często decydują się mali przedsiębiorcy, a tacy dominują w branży beauty. Zdecydowanym plusem tej formy jest fakt, że właściciel może sam zajmować się księgowością, brak skomplikowanej ewidencji finansowej i innych formalności.

Zaletą jest również brak obowiązku posiadania kapitału założycielskiego. Jej minusem jest fakt, że za zobowiązania swojej firmy właściciel odpowiada całym swoim majątkiem. To, że właścicielem przedsiębiorstwa jest jedna osoba, nie oznacza oczywiście, że nie może zatrudniać pracowników. 

Sprawdź także: Pierwszy rok działalności gospodarczej - na co uważać?

Spółki w branży urodowej

Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, mogą powołać spółkę cywilną. Taka forma nie ma osobowości prawnej oraz zdolności prawnej. Oznacza to, że, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnicy odpowiadają solidarnie za wszystkie swoje zobowiązania całym swoim majątkiem i samodzielnie prowadzą sprawy spółki. Aby utworzyć spółkę, należy przygotować i podpisać umowę spółki cywilnej.

Spółkę jawną mogą stworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Nie ma konieczności utworzenia kapitału zakładowego. W związku z tym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie ze wspólnikami i spółką.

Spółka komandytowa to nieco bardziej skomplikowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku takiej spółki co najmniej jedna osoba musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz to wspólnik, który za zobowiązania spółki ręczy całym swoim majątkiem. Natomiast komandytariusz jedynie do wysokości sumy komandytowej (w sytuacji, w której nie wniósł żadnego wkładu do spółki). Kapitał zakładowy nie jest wymagany do założenia spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna musi także składać się przynajmniej z dwóch osób (akcjonariusza i komplementariusza). W tym przypadku komplementariusz ręczy za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi komplementariuszami i spółką. Akcjonariusze zaś w ogóle nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. By móc założyć ten rodzaj spółki, należy zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

Najpopularniejszą formą spółki handlowej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Już po wpisaniu do rejestru KRS spółka uzyskuje osobowość prawną. Ma to realne konsekwencje - może w swoim własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W efekcie spółka sama odpowiada za swoje długi. Spółkę z.o.o mogą utworzyć zarówno osoby prawne i fizyczne (mogą robić to nawet jednoosobowo), ale trzeba pamiętać, że jednoosobowej spółki z o.o. nie może założyć inna jednoosobowa spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi wykazać się posiadaniem kapitału zakładowego (nie może być niższy niż 5 000 złotych).

Osobowość prawną ma także spółka akcyjna. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne i prawne. Może być także założona jednoosobowo. Jej akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki - spółka odpowiada za nią samodzielnie. By założyć spółkę akcyjną, należy zgromadzić kapitał w wysokości przynajmniej 100 000 zł. Z tego względu przedstawiciele branży beauty rzadko wybierają tę formę prawną. Raczej decydują się na nią duże przedsiębiorstwa, które chcą wejść na giełdę.

 

Jak założyć działalność kosmetologiczną/ kosmetyczną?

Proces zakładania działalności przez osobę związaną z branżą kosmetyczną nie zawsze będzie taki sam. Urzędową ścieżkę determinuje to, jaką formę prawną zakładu kosmetycznego wybierzemy. Poniżej przedstawimy ścieżki dla dwóch form prawnych, najbardziej popularnych w branży beauty w Polsce.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w branży beauty krok po kroku

Aby rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba mieć wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Stosowny wniosek można bezpłatnie złożyć online (konieczny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany) na stronie www.biznes.gov.pl lub osobiście w urzędzie gminy/miasta. W składanym wniosku podać należy wybraną formę opodatkowania, adres firmy oraz ewentualną nazwę zakładanego salonu kosmetycznego i zaplanowaną datę jego otwarcia.

Konsekwencją złożenia wniosku z prośbą o wpis do CEIDG jest zgłoszenie działalności gospodarczej nie tylko do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale także do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie zostajemy wpisani do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

W zasadzie można powiedzieć, że złożenie wniosku do CEIDG oznacza rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. By formalności stało się zadość, powinniśmy jeszcze poinformować tylko ZUS (mimo że przy wpisie do CEIDG informacja o nowym podmiocie gospodarczym jest tam wysyłana), że zgłaszamy siebie jako osobę ubezpieczoną. Przy wypełnianiu wniosku jest możliwość złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, jednakże ze względów bezpieczeństwa wyboru kodu ubezpieczenia oraz np. konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny rekomendujemy, aby deklaracje zgłoszeniowe do ZUS składać odrębnie. Każdy nowy przedsiębiorca ma na załatwienie tej kwestii siedem dni od założenia działalności.

 

Zakład kosmetyczny w formie spółki cywilnej

Do założenia spółki cywilnej potrzebujemy przynajmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych. Spółki nie trzeba rejestrować w KRS-ie, ale każdy ze wspólników musi złożyć wniosek CEiDG (pod warunkiem, że są osobami fizycznymi).

Początek zakładania spółki cywilnej jest taki sam, jak w przypadku jednoosobowej działalności - trzeba złożyć wniosek CEIDG -1. Sama spółka cywilna powstaje na mocy umowy stworzonej między wspólnikami. Musi być sporządzona na piśmie, a ewentualne zmiany aneksowane.

W umowie między wspólnikami spółki cywilnej muszą znaleźć się następujące elementy:

 • data zawarcia umowy;
 • informacja o wspólnikach;
 • informacja o okresie funkcjonowania spółki (także o sposobie jej reprezentacji);
 • informacja o celu gospodarczym, który spółka ma realizować;
 • informacja o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów;
 • informacja o zakresie działalności (według PKD);
 • informacja o wielkości wkładów własnych wspólników;
 • informacja o sposobie podziału zysków;

  W sytuacji, kiedy wspólnicy prowadzą działalność w ramach spółki prawa handlowego, muszą dodatkowo dokonać odpowiedniej wzmianki o spółce handlowej w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Sprawdź także: Istotne różnice podczas prowadzenia spółki - rok podatkowy, a rok kalendarzowy

Jakie PKD dla branży beauty?

Już w momencie zakładania firmy, na formularzu CEIDG - 1 musimy podać kody PKD. Na wniosku głównym można wypisać ich aż siedem (przy rozszerzaniu działalności, możemy także zwiększyć liczbę kodów). Pięciocyfrowy kod określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. 

W przypadku branży beauty można wybrać z 15 kodów PKD. Głównym kodem dla usług kosmetycznych jest: 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Co mieści się w ramach tego kodu? Całkiem sporo. Podklasa ta zawiera w sobie: mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp., pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Sprawdź także: PKD - co to jest i jak go ustalić?

Jak opodatkować gabinet kosmetyczny?

By móc prowadzić działalność gospodarczą, musimy również wybrać sposób opodatkowania. Wskazuje się go już w czasie wypełniania druku CEIDG.

Jak opodatkować gabinet kosmetyczny?

Wybór formy opodatkowania powinien zależeć od kilku kwestii. Są nimi:

 • wysokość spodziewanego dochodu firmy;
 • kwestia tego, czy działalność gospodarcza będzie generować wysokie koszty;
 • decyzja, czy właściciel chce się rozliczać sam, czy ze współmałżonkiem lub korzystać z ulgi na dzieci i innych ulg.

Jeśli jesteśmy debiutantami na rynku i otwieramy jednoosobową działalność gospodarczą, możemy zdecydować się na jedną z trzech form opodatkowania:

 • zasady ogólne (skalę podatkową) - liczone od dochodu;
 • podatek liniowy - liczony od dochodu;
 • ryczałt ewidencjonowany - liczony od przychodu.

Skala podatkowa to jedna z najczęściej wybieranych metod rozliczania się z urzędem skarbowym. Mimo tego, iż wiele zmian w jej funkcjonowaniu wprowadził Polski Ład. Zmianie nie uległy wysokości stawek podatku w danym progu podatkowym (dalej wynoszą one 17 proc. oraz 32 proc.). Zmieniono za to kwota graniczna progów podatkowych (17 proc. do kwoty dochodu do 120 000 zł).

Nadal funkcjonuje również tzw. danina solidarnościowa (tak zwany „trzeci próg podatkowy” ), która wynosi 4 proc. i obliczana jest od dochodów ponad 1 000 000 zł, niezależnie od kwoty podatku dochodowego obliczonego według stawki 32 proc.! Oznacza to, że praktycznie dochody wyższe niż 1 000 000 zł opodatkowane są podwójnie – stawką 32 proc. i 4 proc. Zmianie nie uległ również limit progu dla młodych i tym samym brak podatku PIT jest do limitu 85 528 (nie podniesiono go, jak pierwszego progu do 120 000 zł).

Decydując się na rozliczanie firmy na zasadach ogólnych, możemy np. skorzystać z ulgi na dziecko lub internet oraz rozliczać się razem ze współmałżonkiem.

Podatek liniowy to jednolita stawka podatkowa wynosząca 19 proc. Zdecydowanie się na nią, wiąże się z rezygnacją ze wszystkich ulg i rozliczanie się ze współmałżonkiem. W przypadku podatku liniowego wszystkie koszty uzyskania przychodu zmniejszają dochód.

Ryczałt ewidencjonowany to stawka podatkowa w wysokości 15 proc. dla usług beauty, dla sprzedaży kosmetyków jest to 3%, liczona jednak od przychodu. Oznacza to, że decydując się na ryczałt ewidencjonowany, nie możemy odliczać kosztów działalności. Z tego powodu ryczałt to dobry wybór dla właścicieli działalności usługowej, która nie generuje żadnych kosztów lub jedynie minimalne koszty.

Po zmianach, jakie wniósł Polski Ład, każdy przypadek co do wyboru formy opodatkowania należy przeanalizować. Czy firma na początku wygeneruje duże koszty związane np. z adaptacją lokalu lub zakupem sprzętu, które mogą spowodować osiągnięcie straty z działalności gospodarczej w pierwszym roku prowadzenia działalności lub nie przewidujemy dużych przychodów i kosztów.

W sieci dostępne jest wiele kalkulatorów umożliwiających odpowiednie przeliczenia podatkowe lub warto korzystać z wiedzy księgowych.

Sprawdź także: Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 roku?

VAT czy lepiej nie być „vatowcem”?

Każdy przedsiębiorca, którego roczne obroty przekraczają 200 000 złotych oraz jeśli wykonuje niektóre czynności wymienione w katalogu Ustawy o VAT, musi obligatoryjnie zostać płatnikiem podatku VAT. W przypadku pozostałych na bycie „vatowcem” można się opcjonalnie zdecydować. Będąc płatnikiem podatku VAT, będziemy zmagać się z licznymi obciążeniami, ale otrzymamy możliwość odliczenia np. podatku od zakupu sprzętów do firmy i towarów. Jeśli zakładamy, że miesięcznie będziemy kupować wiele nowych produktów/ usług, warto rozważyć zostanie płatnikiem VAT. Dodatkowo np. usługi fryzjerskie opodatkowane są 8% stawką podatku VAT, a zakupy najczęściej są na stawce 23%, w związku z tym można zyskać 15% przy odliczaniu podatku VAT.

Sprawdź także: Zmiany w VAT w 2022

Czy salon kosmetyczny musi korzystać z pomocy księgowej?

Dobre biuro księgowe to nieoceniona pomoc, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynamy swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej. W dobie obecnych ciągłych zmian podatkowych oraz stopnia skomplikowania przepisów prowadzenie księgowości na „własną rękę” to duże ryzyko nieprawidłowości w ewidencjach księgowych.

Poza sprawdzoną księgową warto także skorzystać z łatwych w obsłudze programów do fakturowania takich jak Fakturownia.pl.

Decydując się na prowadzenie działalności z branży beauty, musimy pamiętać, że poza kwestiami związanymi z założeniem firmy, musimy także spełnić liczne wymogi stawiane przez SANEPID, przepisy BHP i prawo budowlane.

Sprawdź także: Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu biura księgowego?

 

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!