Podsumowanie nowości w systemie. Październik - grudzień 2019

author Michał Stefaniak , 2019-12-30
Podsumowanie - Październik - Grudzień 2019

Poniżej prezentujemy zbiorcze podsumowanie nowości w systemie Fakturownia z kilku ostatnich miesięcy. W artykule zebraliśmy najważniejsze zmiany i usprawnienia. Życzymy miłej lektury i owocnego korzystania z opcji, które udostępniamy :)  

PAŹDZIERNIK  

 1. Wprowadziliśmy do systemu możliwość użycia kilku nowych zmiennych na dokumentach, w automatycznych powiadomieniach i w wiadomościach wysyłanych mailowo z systemu. Są to:
  1. {{buyer_mobile_phone}}  - zmienna pozwalająca na wyświetlenie (np. na fakturze we własnym szablonie lub w powiadomieniu wysłanym z systemu) numer telefonu komórkowego klienta. 
  2. Zmienna {{positions_total_quantity_separated}} pozwalająca wyświetlić na dokumentach sumy ilości w podziale na jednostki
  3. Zmienne pozwalające poprawić czytelność powiadomień emailowych o niezapłaconych fakturach: 
   1. {{reminder_no}}: liczba wysłanych do tej pory przypomnień (np. Przypomnienie o niezapłaconej fakturze numer X)
   2. {{inc reminder_no}}: liczba wysłanych do tej pory przypomnień konkretnemu klientowi  (zwiększona o 1) (np. Za tydzień wyślemy ci kolejne przypomnienie o zapłacie faktury. Jest nam smutno, będzie to już X przypomnienie :( ) 
   3. {{dec reminder_no}}: liczba wysłanych do tej pory przypomnień konkretnemu klientowi (zmniejszona o 1)   (np. wysłaliśmy Ci już X przypomnień o zapłacie faktury)fakturownia nowosci
 2. W ostatnim czasie rozbudowaliśmy nasz system dla drukarek fiskalnych “Fiskator”. Od  października Fiskator posiada uaktualnioną stronę https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne oraz podstronę dodatku (wewnątrz systemu) z której można już bez kontaktu z nami pobrać aktualną wersję. Moduł Fiskator jest od teraz możliwy do włączenia dla wszystkich użytkowników, niezależnie od planu który posiadają w Fakturowni.
  fakturownia nowosci
 3. Wprowadziliśmy usprawnienie dla naszych użytkowników korzystających z systemu magazynowego Fakturowni pozwalające na wyszukiwanie dokumentów magazynowych również po uwagach wprowadzonych na dokumencie.


 
LISTOPAD  

 1. Wprowadziliśmy możliwość zaimportowania oraz wystawiania faktur w mechanizmie “Split Payment”. W naszej Bazie Wiedzy pod linkiem Mechanizm podzielonej płatnosci split payments  umieściliśmy podpowiedzi jak opcja działa w Fakturowni.
 2. Dodaliśmy na formularzu tworzenia faktury przycisk pozwalający na ustawienie numeru konta bankowego z wybranego działu 
  fakturownia nowosci
   
 3. Do naszego system dla drukarek fiskalnych “Fiskator” wprowadziliśmy możliwość obsługi form płatności w protokole thermal. Nowe formy płatności to: 
  1. czek
  2. gotówka
  3. karta 
  4. “nie podane”
 4. W Ustawieniach Konta w sekcji "wydruki" Dodaliśmy opcję  "Nie wyświetlaj podatku na fakturach proforma". Włączenie tej opcji będzie powodować, że nawet jeśli na formularzu faktury na pozycjach będą uzupełnione stawki podatku, to na podglądzie faktury proforma będzie widać tylko kwoty brutto, tak jakby dokument był wystawiony ze stawką "nie wyświetlaj". 
  fakturownia nowosci
 5. Znacząco rozbudowaliśmy dokumentację API Fakturowni. Na portalu Github w opisie API Fakturowni https://github.com/fakturownia/API można znaleźć nowe opisy. Poszczególne odwołania zostały też lepiej zorganizowane.
 6. Rozwinęliśmy i udostępniliśmy wszystkim użytkownikom eksport do systemu Intrastat. Szczegółowy opis eksportu danych do systemu Intrastat zamieściliśmy w naszej Bazie Wiedzy
 7. Pojawiły się aktualizacje i usprawnienia w generowaniu JPK FA 3 
 8. Dodaliśmy kilka poprawek w eksportach do zewnętrznych programów:
  1. Możliwość wyboru magazynu i działu w imporcie z Allegro 
  2. Możliwość wyboru magazynu w imporcie z ABC DATA 
 9. Od pewnego czasu wprowadzamy usprawnienia do Modułu Płatności. Niebawem pojawi się więcej nowości z tym związanych. W listopadzie w Płatnościach dodaliśmy: 
  1. Umożliwienie ustawiania nadpłaty za daną fakturę nie tylko przy imporcie z banku
  2. Rozszerzenie automatycznego aktualizowania statusu faktury
 10. Dodaliśmy możliwość ustawiania domyślnej przyczyny zwolnienia z VAT przy imporcie faktur 
 11. Coś co może zainteresować osoby techniczne korzystające z systemu, to fakt, że w Fakturowni zostały wprowadzone elementy z frameworku Quasar. W najbliższym czasie w systemie pojawią się kolejne sekcje i ekrany stworzone w Quasar. 

  GRUDZIEŃ  

 1. Udostępniliśmy wszystkim klientom opcję eksportu do systemu Symfonia Finanse i Księgowość (symfonia_fk)
  fakturownia nowosci
 2. Dodaliśmy możliwość importu płatności z Volkswagen Bank w formacie xml 
 3. W opcji raportów pojawił się Raport VAT7(20) 
 4. Zaczęliśmy wprowadzać zmiany w dodatku “Biura Rachunkowe”. Polecane Biura rachunkowe, które wykupiły “Plan dla Biur Rachunkowych” będzie można znaleźć już nie tylko na podstronie https://fakturownia.pl/polecane-biura-ksiegowe, ale (niebawem) również w samej aplikacji w sekcji dodatki. Zachęcamy właścicieli Biur Rachunkowych do korzystania z formularza i dodawania swoich biur do naszego Programu.
 5. Wprowadziliśmy nową walidację wystawiania faktury do paragonu bez numeru NIP. Do paragonu można wystawić fakturę na daną firmę tylko, jeżeli na tym paragonie jest NIP oraz oba NIPy na fakturze i paragonie są takie same.
 6. Dodaliśmy kolejne zmiany w Module Płatności. Między innymi:
  1. Dodaliśmy możliwość wyświetlenia płatności, w których był użyty dany kod promocyjny
   fakturownia nowosci
  2. Dodaliśmy możliwość wyszukiwania płatności po kodzie promocyjnym
  3. W Płatnościach Bankowych dodaliśmy możliwość uwzględnienia faktur korekt przy łączeniu z płatnościami importowanymi z konta bankowego
  4. Dodaliśmy możliwości łączenia płatności z fakturą, która była wystawiona w innej walucie niż płatność
  5. Dodaliśmy możliwość łączenia jednej płatności do kilku faktur
 7. W module “Fiskator” dodaliśmy możliwość dodania numeru systemowego na paragonach na drukarce fiskalnej opartych na protokole Thermal
 8. Dodaliśmy możliwość wystawiania faktur w nowych językach w: języku Baskijskim, języku Katalońskim i języku Duńskim
 9. Wprowadziliśmy kilka usprawnień w możliwości połączenia faktury końcowej z zaliczkową sprzed daty blokady