Tarcza antykryzysowa 1.1 - wakacje składkowe, zwiększenie dostępności pożyczek, zasiłki dla rolników

author Magda , 2020-04-10
tarcza antykryzysowa

W nocy z 8 na 9 kwietnia Sejm przyjął zapisy kolejnej tarczy antykryzysowej. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy i rolnicy?

Tarcza antykryzysowa 1.1 jest uzupełnieniem i jednocześnie rozszerzeniem tarczy kryzysowej 1.0 (pisaliśmy o niej w artykule Zasiłek opiekuńczy, zniesienie składek ZUS, bezzwrotna pożyczka — tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców — aktualizacja. Jakie zmiany przyniesie?

Wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 osób

Zgodnie z zapisami pierwotnej wersji tarczy antykryzysowej, samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 9 osób mogą być zwolnieni z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące. Tarcza antykryzysowa 1.1 przewiduje wakacje składkowe dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób. Takie firmy nie zostaną jednak zwolnione z obowiązku odprowadzania składek. Będą mogły liczyć natomiast na 50-proc. ulgę. 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc pokryje państwo. Pod warunkiem, że że w tym okresie pracodawcy utrzymają zatrudnienie.

Zasiłki dla rolników

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy objęci obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją wynikającą z COVID-19, dostaną zasiłki w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł.

Mikropożyczki także dla samozatrudnionych

Zgodnie z nową ustawą, mikropożyczki w kwocie do 5000 zł będą dostępne także dla samozatrudnionych (tarcza antykryzysowa 1.0 przewidywała takie pożyczki wyłącznie dla podmiotów zatrudniających pracowników). Warunkiem umorzenia pożyczki jest utrzymanie działalności przez okres trzech miesięcy od momentu otrzymania środków.

Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i osobach na umowach cywilnoprawnych

Osoby samozatrudnione i wykonujące obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, dostaną nie jednorazowe (jak zakładała pierwotna wersja ustawy), ale maksymalnie trzymiesięczne świadczenie postojowe. Jego kwota to 2080 zł miesięcznie. Aby przedłużyć wypłatę świadczenia na kolejne miesiące, niezbędne będzie jednak oświadczenie, że sytuacja materialna danej osoby się nie poprawiła.

Możliwość renegocjacji warunków spłaty kredytów bankowych

Nowe prawo przewiduje możliwość renegocjacji warunków spłaty kredytów bankowych dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na osiągane dochody i liczbę zatrudnianych pracowników.

Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją

Jeśli przedsiębiorstwo przeznacza środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegać egzekucji w ramach:

  • postępowania cywilnego,

  • czynności komorników sądowych

  • administracyjnych organów egzekucyjnych.

Kiedy wejdzie w życie nowe prawo?

Nowe przepisy zaakceptowane przez Sejm trafią do Senatu po Wielkanocy. Senatorowie zajmą się nimi najwcześniej w środę 15 kwietnia. To kiedy nowe prawo wejdzie w życie, zależy więc przede wszystkim od tego, jak szybko ustawę podpisze Prezydent.

W przygotowaniu kolejne tarcze antykryzysowe

8 marca, podczas konferencji w NBP premier Mateusz Morawiecki poinformował o planach stworzenia kolejnej tarczy antykryzysowej — tarczy finansowej. Projekt ma być oparty m.in. na częściowo bezzwrotnych pożyczkach i subwencjach dla wszystkich firm. W przygotowaniu jest również projekt tarczy antykryzysowej 2.0, regulującej m.in. kwestie ewentualnego obniżania wynagrodzeń czy dat składania wniosków o pomoc. Jak tylko szczegóły obu projektów ujrzą światło dzienne, poinformujemy o nich na blogu Fakturowni.