Świadczenia postojowe z tarczy 5.0 - kogo będą obowiązywać i na jakich zasadach?

Magda Magda 2020-11-09
tarcza antykryzysowa 5.0 pomoc

Świadczenie postojowe będące elementem tarczy 5.0 to pakiet pomocowy skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, działających w określonych branżach. Kto może je otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek? Podpowiadamy.

Skutki pandemii COVID-19 odczuwa zdecydowana większość Polaków. Najbardziej dramatyczne konsekwencje towarzyszących jej decyzji dotknęły zwłaszcza branżę turystyczną, estradową i wystawienniczą. Aby wesprzeć przedsiębiorców wykonujących taką działalność, rząd wprowadził pakiet pomocowy w postaci tarczy antykryzysowej 5.0. Jednym z jej elementów jest świadczenie postojowe.

Czym jest świadczenie postojowe w tarczy 5.0?

Świadczenie postojowe to dodatkowe środki finansowe, które mają zrekompensować przedsiębiorcy wynikający z pandemii przestój i co za tym idzie brak przychodów.

Kwota świadczenia postojowego z tarczy 5.0

Miesięczna kwota świadczenia postojowego z tarczy 5.0 wynosi 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.). Dodatkowe środki możesz otrzymywać maksymalnie przez trzy miesiące.

Kto może dostać świadczenie postojowe?

O świadczenie postojowe z tarczy 5.0 mogą wnioskować przedsiębiorcy z branży turystycznej, jeśli rodzaj wykonywanej przez nich działalności w przeważającej części oznaczony jest jako:

 • PKD 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • PKD 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

 

Warunki świadczenia postojowego dla branży turystycznej

Prowadzenie działalności oznaczonej wskazanym przez rząd kodem PKD nie jest jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie. Przedsiębiorcy muszą mieszkać w Polsce, mieć polskie obywatelstwo, prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Dodatkowymi warunkami dla PKD 79.11.A są:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19;
 • brak prawa do ubezpieczeń społecznych z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowymi warunkami dla PKD 79.90.A są:

 • przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19;
 • zawieszenie prowadzenia działalności po 31 sierpnia 2019 r.;
 • sezonowy charakter działalności i wykonywanie jej maksymalnie przez 9 miesięcy,
 • brak prawa do ubezpieczeń społecznych z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy, którzy w przeszłości dostali co najmniej jedno świadczenie postojowe mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe. Jego kwota stanowi równowartość tego, wypłaconego wcześniej (1300 lub 2080 zł).

Dodatkowe świadczenie postojowe mogą dostać przedsiębiorcy, których przeważającą część działalności określa PKD:

 • 49.39.Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A — działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z — działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z — działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A — działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, jest spadek przychodów. W miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, przychód powinien być niższy o co najmniej 75% w stosunku do tego, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.

Przykład.

Jeśli wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe będziesz składał w listopadzie 2020 r., przychód z działalności w październiku 2020 r. powinien być o co najmniej 75% niższy od przychodu uzyskanego w październiku 2019 r.

Info: Jeśli nigdy wcześniej nie otrzymałeś świadczenia postojowego, nie możesz ubiegać się o świadczenie dodatkowe. Stanowi ono bowiem pomoc dla firm, które, mimo rządowego wsparcia, wciąż znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe z tarczy 5.0?

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-DB) i wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie, przez platformę PUE ZUS.

Info: Wniosek o świadczenie postojowe możesz złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót