Przedsiębiorco, sprawdź jakie zmiany podatkowe czekają Cię w 2021 roku — podsumowanie

Magda Magda 2020-12-29
podatki 2021

2020 rok przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian podatkowych — wprowadzenie mikrorachunku podatkowego, nomenklatury scalonej czy białej listy podatników VAT. Dziś przedstawimy te, które wejdą w życie w 2021 roku.

Rok 2020 przyniósł przedsiębiorcom ogrom zmian. Także z powodu pandemii COVID-19. Aby wesprzeć polskie przedsiębiorstwa, uchronić je przed bankructwem i pomóc w utrzymaniu miejsc pracy rząd regularnie wprowadzał kolejne tarcze antykryzysowe. W ramach pakietów pomocowych właściciele firm mogli korzystać m.in. z:

 • bezzwrotnych pożyczek;
 • świadczeń postojowych i umorzenia składek ZUS;
 • dofinansowań przy prowadzeniu działalności gospodarczej dla samozatrudnionych oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Oprócz zmian wynikających z pandemii COVID rząd wprowadził także wiele innych, niezależnych od niej. Były to m.in.:

 • nomenklatura scalona;
 • mikrorachunki podatkowe;
 • biała lista podatników VAT;
 • kody GTU i nowe JPK_VAT;
 • konieczność umieszczania na paragonach numeru NIP.

Jakie zmiany podatkowe nadejdą w 2021 roku?

Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców w przyszłym roku? Oto najważniejsze.

Utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie

Choć utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie nie można nazwać zmianą, pierwotne plany rządu uwzględniały ich przyszłoroczną obniżkę. Wielu przedsiębiorców miało więc nadzieję, że wrócą one do poziomu sprzed 10 lat (zamiast 23% i 8% odpowiednio 22% i 7%). Niestety, z powodu pandemii COVID-19 i towarzyszących jej wysokich wydatków, rządzący zrezygnowali z tego pomysłu.

Zwiększenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z 9% podatku CIT

Jednym z warunków skorzystania z preferencyjnej 9% stawki podatku CIT jest dziś uzyskiwanie przychodów nie wyższych niż 1,2 mln. Od przyszłego roku limit ten wzrośnie do 2 mln euro. Dzięki temu z niższej stawki opodatkowania skorzysta zdecydowanie szersze grono przedsiębiorców.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl


Estoński CIT

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, to nowoczesny system opodatkowania oparty na tym, który od lat prężnie funkcjonuje w Estonii. Firmy, które zdecydują się na taką formą rozliczeń (nie będzie ona obowiązkowa) będą mogły płacić CIT dopiero w momencie wypłaty zysku. Jeśli przedsiębiorstwa zainwestują pieniądze w rozwój działalności, nie zapłacą podatku. Celem wprowadzenia estońskiego CIT-u było zachęcenie polskich przedsiębiorców do rozwoju i wprowadzania innowacji. Taki system ma także znacząco uprościć rozliczenia podatkowe oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju.

Zdaniem ekspertów konstrukcja estońskiego CIT-u nie jest jednak tak prosta, na jaką wygląda na pierwszy rzut oka. Duże znaczenie, zwłaszcza w kontekście potencjalnych korzyści na przedsiębiorców, mają także istotne różnice pomiędzy polskim a estońskim systemem podatkowym.

To, czy estoński CIT przyjmie się w polskich realiach okaże się z pewnością za kilka lat.

CIT dla spółek komandytowych

W 2021 roku obowiązkiem odprowadzania podatku CIT zostaną obarczone spółki komandytowe. W praktyce oznacza to podwójny podatek — CIT dla spółki oraz PIT lub CIT dla wspólników — komplementariuszy i komandytariuszy.

Zmiany w ryczałcie

W 2021 roku z rozliczenia dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych skorzysta jeszcze szersze grono beneficjentów. Taka forma opodatkowania stanie się dostępna dla przedstawicieli wskazanych w ustawie wolnych zawodów. Są to m.in. notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi i księgowi, tłumacze, architekci, agenci ubezpieczeniowi czy rzecznicy patentowi.

Dotychczasowy limit stosowania ryczałtu wzrośnie aż… ośmiokrotnie! Z 250 000 do 2 000 000 euro.

Ważna dla przedsiębiorców jest także zmiana stawek podatkowych:

 • 17% (zamiast 20%) dla przychodów osiąganych przez osoby wykonujące wolne zawody.
 • 15% (zamiast 17%) dla przychodów ze świadczenia usług (np. prawnych).
 • 8,5% i 12,5% dla przychodów z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • 8,5% dla przychodów ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

Ryczałt dostępny także dla najmów firmowych

Dotychczas ryczałtowe rozliczenie dochodów z najmu było dostępne wyłącznie dla osób fizycznych. Od 2021 roku taką formę opodatkowania będą mogli stosować także przedsiębiorcy. Stawki ryczałtu wyniosą 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

Możliwość odliczenia od podatku darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Podatnicy składający zeznania podatkowe za 2020 rok będą mogli odliczyć darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. Efektem takiej zmiany są odmienne wzory formularzy PIT: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ i PIT/SE.

Nowe podatki — cukrowy, handlowy i od tzw. małpek

Aby zapewnić wpływy do rządowej kasy, rządzący nałożyli na przedsiębiorców aż trzy nowe podatki — cukrowy, handlowy i od małpek.

Podatek cukrowy będą musieli zapłacić producenci napojów słodzonych (także alkoholowych) i tych zawierających substancje pobudzające, np. guaranę.

Stawka podatku będzie złożona z dwóch części:

 • stałej, wynoszącej 50 gr na litr napoju z dodatkiem cukru;
 • zmiennej, wynoszącej 0,05 zł za każdy dodatkowy gram cukru powyżej wskazanego limitu 5 g na każde 100 ml napoju.

Opłaty stałej nie zapłacą producenci napojów, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi w nich co najmniej 20% oraz napojów izotonicznych. Napoje z zawartością kofeiny lub tauryny będą opodatkowane dodatkową stawką w wysokości 0,10 zł za każdy litr.

Podatek handlowy dotknie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów (B2C).

 • Jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczył kwoty 170 mln zł, stawka podatku wyniesie 0,8%.
 • Jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej przekroczył kwotę 170 mln zł, stawka podatku wyniesie 1,4% dla nadwyżki.

Podatek od małpek rząd nałoży na producentów napojów alkoholowych w butelkach o pojemności mniejszej niż 300 ml. Jego stawka wyniesie 25 zł od każdego litra 100% alkoholu.

Wyższe stawki podatku deszczowego

W 2021 roku właściciele nieruchomości o powierzchni od 600 metrów kwadratowych wzwyż, w których zabudowa zajmuje co najmniej 50 proc. powierzchni terenu, zapłacą wyższe stawki podatku za zmniejszanie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych, czyli podatku deszczowego. W stosunku do 2020 roku opłaty wzrosną średnio od 0,81 zł/m2 do 0,85 zł/m2, czyli 0,04 zł w przeliczeniu na 1 m2.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna to udogodnienie, które przynosi korzyści podatkowe osobom pracującym za granicą. Dzięki niej podatnicy są zwolnieni z obowiązku odprowadzania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce. Od 2021 roku preferencje podatkowe będą przysługiwać jedynie tym, którzy osiągają za granicą dochody niższe niż 8000 zł, a wartość ulgi abolicyjnej zostanie obniżona do 1360 zł.

Zwolnienie z opłaty targowej

Na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 i utrudnień w prowadzeniu sprzedaży na targach i bazarach rząd zwolni sprzedawców z opłaty targowej.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót