Plik JPK i deklaracje VAT — nowe przepisy od 1 lipca

author Magda , 2020-04-24
jpk vdek

Przedsiębiorcy będący płatnikami podatku VAT mają obecnie obowiązek raportowania danych w formie pliku JPK_VAT. Muszą także składać deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K. Od 1 lipca wejdą w życie zmiany, upraszczające proces przekazywania danych fiskusowi. Co się zmieni? Podpowiadamy.

Wprowadzenie konieczności raportowania danych w formie Jednolitych Plików Kontrolnych miało na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieżenie wyłudzeniom VAT oraz ułatwienie pracy urzędnikom skarbowym. Praktyka pokazała jednak, że system, choć innowacyjny, nie jest wolny od wad.

Obowiązek raportowania danych VAT

Obecnie przedsiębiorcy będący płatnikami VAT mają obowiązek raportowania danych w formie plików JPK_VAT. Ten elektroniczny dokument zawiera informacje o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT za dany okres. Oprócz niego muszą przesyłać urzędnikom także deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K. Podwójny obowiązek sprawozdawczy nie byłby jednak niczym zaskakującym, gdyby nie fakt, że większość danych w obu dokumentach się pokrywa. Przedsiębiorcy wysyłają więc fiskusowi dwa raporty o bardzo zbliżonym zakresie.

Aby uprościć system raportowania i wyeliminować konieczność dwukrotnego przesyłania tych samych danych, do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany. Co się zmieni?

Zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca przedsiębiorcy będą raportować dane w formie pliku JPK_VAT z deklaracją. JPK_VAT z deklaracją połączy aktualny JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Dokument będzie podzielony na dwie części — deklaracyjną i ewidencyjną i będzie zawierał:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K);
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Dokument będzie można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.

Podatników rozliczających się miesięcznie będzie obowiązywać wersja JPK_V7M, natomiast dla tych, którzy wybrali system kwartalny - JPK_V7K.

Czy zmiany dotkną wszystkich przedsiębiorców?

Tak. Od 1 lipca obowiązek składania plików JPV_VAT z deklaracją będą mieli wszyscy czynni podatnicy VAT - mikroprzedsiębiorcy oraz małe, średnie i duże firmy.

Ważne: JPK_VAT z deklaracją będą stosować jedynie podatnicy, wykonujący rozliczenia VAT-u w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Dla skróconych deklaracji VAT-12 oraz dla dekoracji podatkowych VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14 aktualne pozostaną dotychczasowe przepisy.

Czy wprowadzenie JPK_VAT z deklaracją ułatwi raportowanie danych?

Głównym celem wprowadzenia JPK_VAT z deklaracją była potrzeba uproszczenia raportowania danych oraz poprawa kontroli podatkowej. Aby nowy system rzeczywiście przyniósł oczekiwane korzyści, konieczne będzie jednak odpowiednie przeszkolenie przedsiębiorców i księgowych i wprowadzenie zmian w oprogramowaniu. Bez tego nawet najlepsze rozwiązanie nie sprawdzi się w praktyce.

Ważne: pierwotnie planowano, że duzi przedsiębiorcy będą raportować dane w nowym systemie już od 1 kwietnia. Średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy mieli być do tego zobowiązani od 1 lipca. Na skutek pandemii Rząd zdecydował się ujednolicić termin i nałożyć nowe obowiązki na wszystkich przedsiębiorców właśnie od 1 lipca.