Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

kasyonline
Fakturownia - aktualności

Kolejne branże z obowiązkiem kas fiskalnych online. Sprawdź, co się zmieni od 1 lipca!

Magda

Magda, 2021-06-25

Od 1 lipca przedstawiciele określonych branż mają obowiązek zastąpienia tradycyjnych kas fiskalnych kasami online. W artykule wyjaśnimy, kogo dotkną zmiany i jaki jest ich cel. Podpowiemy także, co możesz zrobić, jeśli z ważnych powodów nie jesteś w stanie wymienić urządzenia we wskazanym w ustawie terminie.

Konieczność zastąpienia tradycyjnych kas fiskalnych kasami fiskalnymi online to kolejny krok na drodze do uszczelnienia systemu podatkowego i wyeliminowania nadużyć na gruncie podatku VAT. W przeciwieństwie do standardowych kas fiskalnych, urządzenia online nie tylko rejestrują transakcje, ale także przesyłają dane o zarejestrowanej sprzedaży bezpośrednio do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki takiej procedurze organy podatkowe mogą sprawniej niż kiedykolwiek monitorować sprzedaż.

Zasady wprowadzenia kas fiskalnych online dla kolejnych grup przedsiębiorców regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

Obowiązek wymiany kas fiskalnych — dla kogo?

Od stycznia 2020 roku obowiązek używania kas fiskalnych online spoczywa na warsztatach samochodowych i motorowerowych, w tym serwisach opon, oraz na prowadzących sprzedaż  benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu służącego do napędu silników spalinowych. Od stycznia bieżącego, 2021 roku muszą ich używać właściciele pensjonatów, hoteli oraz lokali gastronomicznych.

Od 1 lipca 2021 roku do tego grona dołączą także:

 • fryzjerzy,
 • lekarze (także lekarze stomatolodzy),
 • kosmetyczki i kosmetolodzy
 • prawnicy,
 • budowlańcy,
 • przedsiębiorcy prowadzący siłownie i kluby fitness.

Przesunięcie obowiązku rejestracji kasy online, czyli co możesz zrobić, jeśli nie jesteś w stanie wymienić kasy w terminie?

Jeśli prowadzisz działalność w branży, która została objęta obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej, jednak z ważnych powodów nie możesz tego zrobić, złóż wniosek o przesunięcie obowiązku rejestracji kasy online. Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2021 roku w „swoim” urzędzie skarbowym. Co ważne, zgodnie z zapisami przepisów, przesunięcie obowiązku rejestracji kasy online jest możliwe wyłącznie w sytuacji spowodowanej ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję naczelnika US, konieczność wskaż konkretne powody, stojące za Twoim wnioskiem. Może być to np. trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią. Obowiązkiem fiskusa jest wydanie decyzji w ciągu 30 dni.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Kasy fiskalne online dla wszystkich przedsiębiorców

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej, który wejdzie w życie od 1 lipca 2021 roku, jest kolejnym etapem szerszego procesu, który ma na celu całkowite wyeliminowanie tradycyjnych urządzeń. Prędzej czy później dotknie on więc wszystkie branże. Wszystko wskazuje na to, że od 2023 roku jedynym dostępnym w sprzedaży wariantem będzie właśnie kasa online.

Jeśli chcesz zastąpić tradycyjną kasę fiskalną urządzeniem online już dziś:

 • kup urządzenie posiadające potwierdzenie wydane przez prezesa Głównego Urzędu Miar;
 • podpisz umowę z serwisantem, posiadającym stosowne uprawnienia;
 • zadbaj o to, aby urządzenie miało połączenie z internetem;
 • zainstaluj kasę i dokonaj procesu fiskalizacji (w obecności serwisanta).

Konieczności likwidacji starego urządzenia

Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy fiskalnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z par. 15 podatnik przed zakończeniem pracy kasy fiskalnej powinien:

 • wykonać raport fiskalny okresowy (miesięczny) oraz raport fiskalny dobowy;
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy – wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 • dopilnować obowiązku złożenia protokołu z czynności odczytywania zawartości pamięci kasy fiskalnej;
 • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej – w tym celu należy wykonać raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy z pomocą serwisanta oraz w obecności przedstawiciela urzędu skarbowego.

Ulga podatkowa na wymianę kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy zainstalują kasę fiskalną online, mogą skorzystać z ulgi, która umożliwia odliczenie do 90 proc. ceny netto urządzenia. Kwota odliczenia nie może być jednak wyższa niż 700 zł. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, rozliczysz zakup kasy w deklaracji VAT, składanej wraz z plikiem JPK_VAT. W przypadku gdy jesteś biernym podatnikiem VAT, złóż wniosek o ulgę w US. Co ważne, jeśli kupisz kasę w ciągu 6 miesięcy od momentu wejścia w życie obowiązku wymiany, będziesz mógł skorzystać z ulgi nie na jedno, ale na wszystkie urządzenia, jakie zainstalowałeś. 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!