Za pomocą Fakturowni możesz wystawiać faktury we wszystkich walutach świata, które będą przeliczane wg dowolnie ustalonego kursu, kursu NBP lub Centralnego Banku Europejskiego.

W przypadku wystawiania faktur zagranicznych, istnieje możliwość wyświetlania opisów w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, holenderskim, rosyjskim, czeskim, chorwackim, słowackim, słoweńskim, węgierskim, estońskim, greckim, chińskim, tureckim, perskim, arabskim, albańskim i łotewskim.

Dokumenty mogą być drukowane w dowolnej kombinacji dostępnych języków. Na dokumentach, kombinacje mogą być dwujęzyczne - polsko-angielskie , polsko-niemieckie, polsko-francuskie itd..

Nasz program do faktur online umożliwia swobodny i łatwy przepływ dokumentów między Tobą, a Twoim klientem, niezależnie od tego, czy znajduje się w Europie, czy w każdej innej części świata. 

Dbamy o to, aby każda faktura odwzorowywała standard faktur obowiązujący w danym kraju.

 

Wiele walut

Podczas wystawiania dokumentu można wybrać inną walutę niż PLN. System dostosowuje formatowanie kwot do specyfiki danej waluty.

 

Aplikacja umożliwia wystawianie dokumentów w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim ( również z opisami- polsko-angielskimi , polsko-niemieckimi, polsko-francuskimi, polsko-czeskimi, polsko-włoskimi, polsko-rosyjskimi i w każdej kombinacji tych językow)