Możliwość wystawiania rachunków

Aplikacja umożliwia również szybkie wystawianie rachunków i paragonów online. Rachunek na wydruku zawiera tylko kwoty brutto.

Rachunki mają oddzielną numerację.

Ważne!

Od 1 stycznia 2014 r. fakturą jest każdy dokument, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zawierający niezbędne dane przewidziane w ustawie oraz aktach wykonawczych. Nie ma znaczenia, czy dokument będzie miał nazwę „Rachunek” , czy „Faktura” - jeżeli będzie zawierał niezbędne dane będzie traktowany jak faktura.