Faktury cykliczne

W Fakturowni dbamy o automatyzację obiegu dokumentów w Twojej firmie. Jeśli posiadasz klienta, któremu wystawiasz faktury, np. co dwa miesiące lub co kwartał, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Faktury cykliczne skonfigurujesz tak, aby wystawiały się automatycznie w określonych odstępach czasu (np. drugiego dnia każdego miesiąca).

W określonych przez Ciebie odstępach czasowych w systemie będą pojawiały się nowe faktury, a do administratora systemu będzie wysyłany e-mail z informacją o nowej fakturze. Faktury takie mogą też być automatycznie wysyłane na e-mail Klienta.