Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to rządowy system, który wprowadza elektroniczną rewolucję w obszarze fakturowania. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów związanych z wystawianiem, przesyłaniem, odbieraniem i przechowywaniem faktur elektronicznych.

Fakturownia jest już gotowa na KSeF! Oznacza to, że spełnia ona standardy i wymagania stawiane przez Krajowy System e-Faktur. Obecna integracja obu systemów pozwala na eksportowanie dokumentów z Fakturowni do ustrukturyzowanego formatu XML. Planowane są także dalsze kroki i poszerzanie funkcjonalności integracji, takie jak m.in. automatyczne przesyłanie faktur do KSeF, pobieranie dokumentów wydatkowych, podgląd statusu wysyłki oraz dostęp do numerów identyfikacyjnych faktur.

Dzięki integracji z KSeF, użytkownicy Fakturowni mogą wciąż korzystać z pełnej funkcjonalności systemu, jednocześnie mając pewność, że wystawiane dokumenty są przystosowane do nadchodzących zmian w fakturowaniu!

Wyślij faktury do KSeF
Zaznacz faktury i za pomocą jednego przycisku prześlij je do KSeF. Możesz przesłać faktury pojedynczo lub włączyć funkcję automatycznego przesłania każdej wystawionej faktury.

 

Status KSeF
Dodaliśmy kolumnę, w której w dowolnym momencie możesz sprawdzić status KSeF swoich faktur - natychmiast zobaczysz czy Twoje faktury zostały poprawnie wysłane lub zawierają błąd . Możesz także skorzystać z filtra Status KSeF