Po aktywowaniu opcji magazynów możesz zacząć zarządzać stanami magazynowymi - jednym lub wieloma i wystawiać następujące dokumenty: 

  • PZ - przyjęcie zewnętrzne 
  • WZ - Wydanie zewnętrzne 
  • PZk - przyjęcie zewnętrzne korekta
  • WZk - Wydanie zewnętrzne korekta
  • PW - Przyjęcie wewnętrzne
  • RW - Rozchód wewnętrzny
  • MM - Przesunięcie magazynowe (MM+ i MM-)
  • ZT - Zamówienie towaru
  • Rez - Rezerwacja
  • Inwentaryzacja

Ceny produktów mogą być wprowadzone w dowolnej walucie (PLN, EUR, USD, GBP itp.) oraz automatycznie przeliczone na walutę główną, wskazaną przez Użytkownika. 

Przy zarządzaniu wieloma magazynami, można określać różne ceny sprzedaży w każdym magazynie. 

Decyzją Użytkownika jest, czy wydruki dokumentów magazynowych będą zawierały ceny zakupu. Przy wystawianiu faktur można określać z jakiego magazynu są pobierane produkty. Dzięki temu system będzie znał dokładny stan produktów w każdym magazynie.

Dla poszczególnych użytkowników zaproszonych do systemu, właściciel konta może ograniczyć dostęp do wybranych magazynów. Użytkownicy będą mogli pobierać produkty do wystawiania faktur jedynie z przypisanych im magazynów.

Nasz system do fakturowania dba o to, aby prowadzenie dokumentacji sprzedażowej było maksymalnie zoptymalizowane.

 

F Help Screenmagazyny