Prowadzenie firmy


Faktura korygująca - co to jest i jak ją wystawić?
Prowadzenie firmy

Faktura korygująca - co to jest i jak ją wystawić?

Ewelina Helbrecht, Agata Olejniczak

Ewelina Helbrecht, Agata Olejniczak, 2023-01-26

Co zrobić, gdy klient opłacił już fakturę, a okazało się, że została błędnie wystawiona? Rozwiązanie jest proste - faktura korygująca. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest, kiedy można ją wystawiać, a także jak zrobić to w Fakturownia.pl.

Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca jest dokumentem, który sprzedawca wystawia do błędnie wystawionej faktury VAT. W związku z tym faktura korekta zawiera wszystkie te dane co pierwotna faktura z dodatkową informacją, jakie dane zostały zmienione, czyli przed korektą i po korekcie. Faktury korygującej nie należy mylić z notą korygującą. Ten pierwszy dokument wystawia sprzedawca, a drugi nabywca. Dodatkowo nota korygująca dotyczy wyłącznie danych niefinansowych np. błędy w nazwie/nazwach, bądź literówki.

Sprawdź także: Nota korygująca do faktury. Kiedy i jak ją wystawić?

Kiedy wystawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą możemy wystawić w następujących przypadkach:

  • kiedy zostanie stwierdzony błąd w cenie netto, brutto lub podatku VAT,
  • do naliczenia rabatu bądź upustu już po wystawieniu faktury pierwotnej,
  • do zwrotu części/całości zapłaty lub zwrotu części bądź całości towarów/dostawy,
  • do zwrot zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegających opodatkowaniu,
  • do podniesienia ceny,
  • w każdym innym przypadku np. literówki czy błędnych danych.

Zalecane jest, aby fakturę korektę wystawić bezpośrednio po wystąpieniu przyczyny korekty, ponieważ pomimo, że polskie prawo nie reguluje terminów wystawienia takiego dokumentu, to pozwoli to na uniknięcie potencjalnych skutków podatkowych lub prawnych wynikających ze zwłoki jego wystawienia.

Sprawdź także: Faktura online - jak wystawić ją za darmo?

Co powinna zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca powinna zawierać dokładnie te same dane co faktura pierwotna. Dodatkowo musi się na niej znajdować informacja, że jest to faktura korygująca, oraz zawierać numer faktury korygowanej (pierwotnej). Niezbędne są również informacje takie jak przyczyna wystawienia korekty oraz data jej wystawienia.

Korekta częściowa a korekta całkowita

Korekta częściowa dotyczy faktury, w której korekcie poddaje się tylko część znajdujących się na niej transakcji np. ilości towarów/usług bądź zmiany ceny za towar/usługę.

Korekta całościowa dokonuje się jej w przypadku, gdy towar został zwrócony lub usługa nie została wykonana. Polega na wyzerowaniu faktury pierwotnej, czyli jeżeli faktura VAT była wystawiona na 100 zł brutto, to na fakturze korekcie powinna widnieć kwota -100 zł brutto.

korekta częściowa i całkowita

Jak wystawić fakturę korektę w Fakturownia.pl?

Przeczytaj poniższą instrukcję, lub obejrzyj tutorial w serwisie YouTube:

W Fakturowni fakturę korektę możesz wystawić na dwa sposoby. Aby jednak móc wystawiać faktury korygujące, najpierw musisz aktywować tę opcję wg ścieżki Ustawienia > Ustawienia Konta > Korekty i kliknij Zapisz.

włączenie korekty

Sposób 1.

W tym przypadku fakturę korygującą możesz wystawić poprzez panel dokumentu, który chcesz poprawić. Wybierz spośród wystawionych faktur tę, do której chcesz wystawić korektę, wybierając Przychody > Faktury. Następnie kliknij w fakturę, którą chcesz skorygować za pomocą faktury korekty. Program przekieruje Cię do panelu dokumentu. Z panelu nad wystawioną fakturą wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę. Zależnie od tego, jaka to ma być korekta, w tym miejscu wybierz Częściowa lub Całkowita.

wystawienie korekty

Następnie przejdziesz do formularza. System automatycznie nada numer korekty, a także uzupełni pozostałe dane z faktury pierwotnej. Możesz również wpisać przyczynę korekty w polu obok, np. błąd w pozycji na fakturze lub błąd w ilości sprzedanych produktów. 

formularz, przyczyna korekty

Przejdź do Pozycji na fakturze. W miejscu Przed korektą znajdziesz pierwotne informacje. W polach Po korekcie wpisz prawidłowe dane w zależności od tego co korygujesz, np. ilość czy cenę. Szare pola pokazują nam wynik zmian.

uzupełnienie korekty

Przykład:

Korekta częściowa 

Kwota przed korektą wynosiła 100 pln, po korekcie 80 PLN. Mamy więc różnicę 20 zł  korekta wyniesie - 20 zł.

korekta przykład 1

Korekta całkowita

Kwota przed korektą wynosiła 100 pln, a ilość towaru 5 szt. Po korekcie 0 pln i 0 szt. Mamy więc różnice 100 zł i 5 szt, korekta wyniesie - 100 zł oraz -5 szt.

korekta przykład 2

Jeżeli wpisujesz te informacje “od zera”, nie bazując na wcześniej wystawionej w Fakturowni fakturze, to możesz dodawać kolejne pola za pomocą zielonego przycisku +Nowa pozycja. Teraz zapisz dokument i faktura korygująca gotowa! Prześlij ją do kontrahenta i księgowej. Pamiętaj, że jeżeli korekta dotyczyła kwoty, to należy ją realnie skorygować, poprzez przelew wyrównujący, w zależności od zmiany, Ty musisz wyrównać różnicę albo Twój kontrahent. 

Sposób 2.

Aby utworzyć fakturę korygującą możesz wybrać także przycisk Faktura Korygująca bezpośrednio z głównego panelu aplikacji lub wejdź w Przychody > Faktury korygujące > Dodaj.

drugi sposób dodawania korekty

Następnie uzupełnij poszczególne pola w formularzu. System automatycznie nada numer korekty. W pole Dokument korygowany wpisz numer i datę korygowanej faktury. Jeżeli korekta dotyczy faktury, która jest w systemie, rozpoczynając wpisywanie numeru lub daty system "podpowie" pełne dane faktury.

formularz do korekty sposób drugi

A tak wygląda faktura korekta do faktury pierwotnej:

faktura korekta do faktury pierwotnej

Dodatkowo w Fakturowni na panelu dokumentu poniżej widoku wystawionej faktury przy fakturze korygującej wyświetlają się dane faktury, którą skorygowaliśmy, po kliknięciu w nie możemy przejść do owej faktury.

widok dokumentu korygowanego

Faktura korekta a faktura zaliczka i faktura końcowa.

Jeżeli w systemie jest wystawiona faktura końcowa do zaliczek, to nie można do takich zaliczek wystawić korekty.

Fakturę korygującą można utworzyć do faktury końcowej np. zerując transakcje i wystawiając ponownie dokumenty z prawidłowymi wartościami.

Jeśli do zaliczki nie było wystawionej faktury końcowej i jeśli wystawimy do zaliczki korektę, to przy utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktur korekta utworzona do faktury zaliczkowej. Będzie ona widoczna po zapisaniu faktury końcowej.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Sprawdź najczęściej zadawane pytania na temat faktur korekt:

1. Co zrobić, jeżeli faktura została wystawiona na niewłaściwy produkt? Jak za pomocą korekty to skorygować i dodać nową pozycję? 

Tworząc korektę należy przy niewłaściwym produkcie w sekcji po korekcie w polu ilość wpisać 0, następnie dodać nową pozycję z poprawnym produktem, który powinien znaleźć się na dokumencie i w sekcji przed korektą w polu ilość wpisać 0 (o ile na fv korygowanej tej pozycji nie było), a w sekcji po korekcie w polu ilość należy wpisać potrzebną ilość produktu.

2. Jak wystawić korektę do korekty? 

Kolejną korektę należy dodać do pierwotnej faktury, czyli naszej faktury korygowanej. System zaczyta do korekty dane wynikające z wcześniej wystawionej do tej faktury korekty. Czyli nie będą to dane z pierwotnej faktury, tak jak w przypadku kiedy pierwszy raz wystawiamy korektę, tylko będą to dane już z wcześniej wystawionej korekty.

3. Dlaczego kwota na fakturze jest inna od kwoty z faktury pierwotnej? 

Faktura korekta wskazuje różnicę między kwotą pierwotną i korygowaną. W przypadku braku zmiany danych liczbowych różnica wyniesie 0,00.

4. Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut? 

Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.

Przykład:

Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.

Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.

Obejrzyj wizualizację przykładu w tutorialu na YouTube! (przewiń na 7:20)

5. Jak zmienić walutę za pomocą korekty? 

Niestety nie ma takiej możliwości.

6. Czy paragony się koryguje? 

Nie, do tego służy ewidencja zwrotów prowadzona przez księgowość.

7. Jak wygląda korekta w przypadku dokumentów magazynowych? 

Należy wystawić WZk aby towar wrócił na stan magazynowy. Przy automatycznych WZ i PZ WZk korekta tworzy się automatycznie.

8. Czy korektę można wystawić dla dokumentów nieksięgowych? 

Nie można. Taki dokument należy wystawić na nowo.