NIP na paragonie / Photo by Blake Wisz on Unsplash
Fakturownia - porady

NIP na paragonie

Magdalena J.

Magdalena J., 2019-12-11

1 stycznia 2020 roku ulegną zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001520/O/D20191520.pdf

Do ustawy o VAT wprowadzono nowe ust. 5-7 w art. 106b, które informują, że Przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę jedynie wówczas, gdy na paragonie potwierdzającym sprzedaż widnieje NIP nabywcy towaru/usługi. Ma to na celu zapobieganie wystawianiu faktur na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Będą kary dla sprzedawcy i nabywcy

Dodatkowo, w ustawie o VAT, pojawia się także nowy art.109a, który przewiduje dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W przypadku naruszenia nowych przepisów, czyli wystawiania faktur VAT do paragonów wystawionych po 1 stycznia 2020 roku, niezawierających NIP-u podatnika, podobną karę otrzyma też nabywca, gdy posłuży się fakturą wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP.

 

Kupujesz jako podatnik czy jako konsument?

Jeżeli dokonujesz zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to należy o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Towar lub usługa nabyta na Twoje potrzeby osobiste nie może po pewnym czasie przekształcić się w zakup służący Twojej działalności gospodarczej. Czyli po zakupie, jeśli na paragonie nie wpisano NIP, nie będziesz miał prawa, jako Podatnik, do odliczenia VAT naliczonego od zakupu jakiego dokonałeś w charakterze konsumenta.

 

Czy trzeba wymieniać kasy fiskalne?

Nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP-u. Zmiana w przepisach nie nakłada jednak na podatników konieczności wymiany kas fiskalnych. Obliguje ich natomiast do zmiany procedur stosowanych przy sprzedaży towarów lub usług. Gdy podatnik sprzedający nie posiada kasy, która umieszcza NIP na paragonie, powinien od razu wystawić kupującemu - jeśli zgłosi fakt zakupu jako podatnik - fakturę, nie rejestrując wcześniej zakupu na kasie fiskalnej.

 

Ważna informacja:

Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy obowiązują wyłącznie w przypadku transakcji B2B, czyli pomiędzy podatnikami podatku/podatku od wartości dodanej. Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej (która nie posiada NIP), sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP.

 

Fakturownia jest już przygotowana do zmian wprowadzanych w przepisach i od 1 stycznia 2020 r. automatycznie uruchomione zostanie oprogramowanie, które po wstawieniu NIP-u na paragon wydrukuje go na drukarce fiskalnej.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.