Zasady fakturowania brytyjskich kontrahentów po brexicie

Magda Magda 2021-03-05
wystawianie faktur UK po brexicie

Na skutek decyzji, którą w toku referendum podjęli Brytyjczycy, ojczyzna Szekspira opuściła wspólnotę UE. Od 1 stycznia 2021 roku stała się odrębnym obszarem celnym i regulacyjnym. Dotychczasowe zasady fakturowania brytyjskich kontrahentów, uległy więc zmianie. Współpracujesz z klientami z UK? Sprawdź, jak poprawnie ich zafakturować po brexicie.

Decyzję o wyjściu z UE mieszkańcy Wielkiej Brytanii podjęli ponad 4 lata temu, dokładnie 23 czerwca 2016 roku. Z powodu przejściowych przepisów, dopiero od 1 stycznia 2021 roku UK stała się odrębnym obszarem celnym i regulacyjnym. W praktyce oznacza to, że prowadząc wymianę handlową z Wielką Brytanią, realizujesz transakcję z państwem trzecim. Zasady fakturowania i rozliczeń z brytyjskimi klientami są więc takie same jak z tymi z Chin czy Stanów Zjednoczonych.

Import i eksport

Transakcje handlowe realizowane między państwami UE określa się mianem wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług. Zasady rozliczeń takich operacji są maksymalnie uproszczone. Ze względu na fakt, że Wielka Brytania nie jest już częścią wspólnoty, oba pojęcia zastąpiły odpowiednio — import i eksport.

Jak zafakturować brytyjskich kontrahentów?

Oczywistą konsekwencją niezależności Wielkiej Brytanii (tej rozumianej w kontekście celnym i regulacyjnym) są odmienne od dotychczasowych zasady fakturowania. Jak poprawnie rozliczyć i zafakturować transakcje B2B z kontrahentami z UK?

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Sprzedaż usług klientowi B2B z UK

Jeśli sprzedajesz usługi B2B klientowi z UK, obowiązek podatkowy z tytułu jej importu spocznie na nabywcy. To nie Ty, lecz Twój kontrahent będzie musiał naliczyć podatek. Co ważne, jako usługodawca będziesz miał prawo odliczenia podatku VAT od poniesionych w kraju wydatków związanych ze świadczeniem usługi. Aby odliczenie było możliwe, wykonanie takich usług w kraju powinno uprawniać do odliczenia. Mówiąc prościej, odliczenie VAT-u jest możliwe, jeśli usługa, którą wykonujesz dla klienta w UK, podlega w Polsce opodatkowaniu VAT.

Gdy w stosunku do świadczonej usługi podlegającej opodatkowaniu poza terytorium kraju przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub prawo zwrotu podatku naliczonego, wykaż jej wartość w JPK_V7M - nawet jeśli nie podlega ona opodatkowaniu.
Jeśli jednak usługa w Polsce nie jest ovatowana (przykład — usługi szkoleniowe), nie musisz wykazywać jej wartości w deklaracji.

Jak wystawić fakturę?

Wystawiając fakturę, nie uwzględniaj VAT-u należnego. Nie zapomnij jednak o dopisku „odwrotne obciążenie”. Na jego podstawie usługobiorca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku.

Sprzedaż towarów klientowi B2B z UK

Jeśli eksportujesz produkty na rynek brytyjski, zastosuj stawkę VAT 0%. Abyś mógł ją zastosować, konieczne jest jednak spełnienie pewnego warunku. Przed upływem terminu na złożenie deklaracji JPK za dany okres rozliczeniowy musisz uzyskać potwierdzenie wywozu towaru (np. IE-599). Jeśli nie uda Ci się uzyskać takiego potwierdzenia do czasu złożenia JPK za dany okres rozliczeniowy, nie wykazuj tej transakcji w deklaracji. Masz jeszcze dwa miesiące na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru, żeby skorzystać ze stawki preferencyjnej 0%. W przypadku zaliczek na eksport masz nawet 6 miesięcy na uzyskanie dokumentów wywozowych. W przypadku braku takiego dokumentu konieczne będzie zastosowanie lokalnej stawki podatku od towarów i usług.

Jak wystawić fakturę?

Wystawiając fakturę za sprzedaż towarów, zastosuj stawkę VAT 0%.

Fakturowanie po brexicie — dodatkowe informacje

  • Jeśli wystawiasz fakturę kontrahentowi z Wielkiej Brytanii, nie musisz umieszczać w dokumencie jego numeru VAT-UE. Używa się go bowiem wyłącznie na cele transakcji pomiędzy państwami UE.
  • Faktur dokumentujących transakcje z brytyjskimi klientami nie musisz wykazywać już w deklaracji VAT-UE.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót