Przedsiębiorco, sprawdź, ile zapłacisz ZUS-owi w 2021 roku

Magda Magda 2021-03-19
podwyżki składek ZUS 2021

Czy od stycznia 2021 roku stawki zusowskich składek poszybowały w górę? Wielu z Was już zauważyło tę zmianę. Ile zapłacą przedsiębiorcy objęci preferencyjnymi warunkami, a ile Ci odprowadzający świadczenie w standardowej wysokości?

Od stycznia 2021 przedsiębiorcy objęci preferencyjnymi warunkami i Ci odprowadzający składki w standardowej wysokości muszą przelewać na konto ZUS-u jeszcze więcej niż dotychczas.

Skąd podwyżki?

Przyczyną podwyżek jest wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto (2600 zł w 2020 r.) oraz wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2021 roku do 5259 zł brutto (5227 zł w 2020 r.).

Składki ZUS 2021 - ile zapłacą przedsiębiorcy objęci preferencjami?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców płacących tzw. mały ZUS jest kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r., czyli 840 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 zapłacą więc co najmniej:

 • 163,97 zł (19,52% podstawy opodatkowania) — składka na ubezpieczenie emerytalne;
 • 67,20 zł (8% podstawy opodatkowania) — składka na ubezpieczenia rentowe;
 • 20,58 zł (tj. 2,45% podstawy opodatkowania) — składka na ubezpieczenie chorobowe;
 • 14,03 zł (1,67% podstawy opodatkowania) — ubezpieczenie wypadkowe.

Kwota składek na ubezpieczenie społeczne (ze składką chorobową) wynosi w 2021 roku 265,78 zł.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Składki ZUS 2021 - ile zapłacą przedsiębiorcy bez preferencji?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców nieobjętych preferencyjnymi warunkami jest kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w tym roku - 3155,40 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 zapłacą więc co najmniej:

 • 615,93 zł (19,52% podstawy opodatkowania) — składka na ubezpieczenie emerytalne;
 • 252,43 zł (8% podstawy opodatkowania) — składka na ubezpieczenia rentowe;
 • 77,31 zł (2,45% podstawy opodatkowania) — składka na ubezpieczenie chorobowe;
 • 52,70 zł (1,67% podstawy opodatkowania) — ubezpieczenie wypadkowe;
 • 77,31 zł — składka na fundusz pracy.

Kwota składek na ubezpieczenie społeczne (ze składką chorobową) wynosi w 2021 roku 998,37 zł.

Oprócz nich konieczne jest także odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna 2021

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. Jego kwota wyniosła 5656,51 zł. Podstawa wyliczenia składki zdrowotnej wynosi 75% tej kwoty, czyli 4242,38 zł. Sama składka wynosi 9% podstaw wymiaru, czyli 381,81 zł (9% x 4242,38 zł). W okresie od stycznia do grudnia 2021 przedsiębiorcy (zarówno Ci objęci preferencjami, jak i Ci bez nich) zapłacą dodatkowo 381,81 zł.

Suma wszystkich składek (z uwzględnieniem składki zdrowotnej) wyniesie więc:

 • 647,59 zł — dla przedsiębiorców objętych preferencjami;
 • 1457,49 zł — dla przedsiębiorców bez preferencji.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót