Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

polski ład, podatki, składki, zmiany, fakturownia, 2022
Fakturownia - aktualności

Polski Ład - zmiany w składkach ZUS na 2022 roku

Magda

Magda, 2021-08-20

26 lipca 2021 roku został zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów długo wyczekiwany projekt ustawy podatkowej, dotyczący zmian w PIT i CIT. Projekt, który to jest filarem propozycji zapowiadanych kilka miesięcy wcześniej jako nowy Polski Ład.

Jakie zmiany dotkną przedsiębiorców w najbliższym czasie? 

Polski Ład to kompleksowy program gospodarczy przygotowany przez rząd. Wprowadza on szereg zmian na gruncie zdrowia, energetyki i kwestii podatkowych. Jak wskazują rządzący, głównym celem wprowadzenia Polskiego Ładu i nowelizacji ustawy jest potrzeba przezwyciężenia skutków pandemii i zapewnienie Polakom stabilnej przyszłości.
 
Wszystko wskazuje jednak na to, że w praktyce wiele osób straci w wyniku wprowadzanych zmian, dotyczących przede wszystkim różnice w zasadach ustalania podstawy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. A także ze względu na likwidację dotychczasowej preferencji odliczania części tej składki od podatku. Osoby prowadzące własną działalność zapłacą aż o 11 proc wyższe składki społeczne, niż w roku 2021. 
 
Podsumowując, im większe osiągamy dochody, tym większe będą nas czekać obciążenia publicznoprawne. 

Składki ZUS na 2022 rok - Polski Ład 

Ile od 2022 r. zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą i jaka będzie nowa składka zdrowotna?

Regularne składki ZUS 2022 r.

Podstawę wymiaru składek społecznych ZUS w regularnej kwocie stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 roku jest to kwota 3503,45 zł. W 2022 roku ci przedsiębiorcy zapłacą aż 1194,32 zł.  Plus składka zdrowotna.
 
W tym:
składka emerytalna 683,87 zł (wzrosła o 67,94 zł);
składka rentowa 280,28 zł (wzrosła o 27,85 zł);
składka chorobowa 85,83 zł (wzrosła o 8,52 zł);
składka wypadkowa 58,51 zł (wzrosła o 5,81 zł);
składka na Fundusz Pracy 85,83 zł (wzrosła o 8,52 zł).

Wzrost opłaty za ZUS dla nowych firm

Nowi przedsiębiorcy (jeśli spełniają warunki) w czasie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia swojej działalności są zobowiązani do zapłaty tylko składki zdrowotnej. Po tym okresie przedsiębiorca wkracza w etap “składek preferencyjnych”, czyli przez kolejne 24 miesiące może skorzystać z obniżki w wysokości składek społecznych ZUS. Istotne jest, że wysokość składek preferencyjnych jest kalkulowana w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia. 
 
Aktualnie minimalna pensja wynosi 2800 zł.  Rządowe założenia przewidują, że w nadchodzącym roku kwota ta wzrośnie do 3 tys zł, co stanowić będzie wzrost o 7,1 proc. I o tyle też wzrosną składki dla przedsiębiorców korzystających z tej ulgi w 2022 roku. 

Preferencyjne składki ZUS 2022 r.

Ze względu na fakt, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2022 r. wzrośnie,  w górę poszybują także opłaty ZUS. Ile wyniosą ulgowe składki, po takiej podwyżce na poziomie 7,1 proc? Podstawę wymiaru dla składek preferencyjnych stanowi 30 proc wynagrodzenia. Obecnie jest to 840 zł. Czyli ulgowe składki dla nowych firm, które są liczone od tej podstawy, aktualnie wynoszą 647, 59 zł miesięcznie. Od nowego roku już sama podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 900 zł. 
 
W związku z tym ulgowe składki w roku 2022 wzrosną do następujących wartości:
 
Składka wypadkowa - 15,03 zł (wzrost o 1,00 zł miesięcznie)
 
Składka chorobowa - 22,05 zł (wzrost o 1,47 zł miesięcznie)
 
Składka rentowa - 72,00 zł (wzrost o 4,80 zł miesięcznie)
 
Składka emerytalna - 175, 68 zł (wzrost o 11, 71 zł miesięcznie)

Podwyżka kwoty wolnej od podatku i wyższy próg podatkowy 

W ramach założeń Polskiego Ładu ma nastąpić podwyżka kwoty wolnej od podatku dla wszystkich osób stosujących skalę podatkową. Nowa kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys zł. Jest to pozytywna zmiana, zwłaszcza, że ma zastosowanie do wszystkich osób stosujących zasady ogólne, według skali podatkowej.
 
Zwiększenie drugiego progu podatkowego do ponad 120 tys zł, to spora zmiana, zwłaszcza po niezmiennym od kilku lat (aż do tej pory) progu podatkowym, który wszyscy znamy i który wynosi 85 528 zł.

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej - brak możliwości jej odliczenia i 9 proc liczone od nowej podstawy wymiaru dla przedsiębiorców 

Według ogłoszonych przez rząd planów, składka zdrowotna od stycznia 2022 roku będzie kalkulowana zupełnie inaczej niż jak to znamy. W obecnym stanie prawnym opłata zdrowotna jest obliczana ryczałtowo jako 9% od podstawy, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie - 75%  w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku (w 2021 jest to 4242,38). Dodatkowo mamy możliwość odliczenia część składki zdrowotnej (dokładnie 7.75% podstawy wymiaru, czyli w 2021 roku 328,78 zł )  od podatku dochodowego. Taka konstrukcja daje rzeczywiste obciążenie dla przedsiębiorcy w wysokości 53,03 zł. 
 
 Od stycznia nowego roku już tak nie będzie i wysokość składki zdrowotnej ma być uzależniona od wysokości osiąganego dochodu, czyli każdy przedsiębiorca od dochodu przekraczającego 4242,38 zł zapłaci więcej niż aktualnie. W dalszym ciągu będzie stanowiła 9 proc podstawy, natomiast podstawą będzie wysokość dochodu przedsiębiorcy.
 
Nie będzie możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku  niezależnie od wybranej formy opodatkowania.To zmiana na niekorzyść zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Likwidacja opcji odliczenia składki zdrowotnej od podatku, spowoduje podniesienie obciążeń podatkowych i fakt, że przedsiębiorca więcej zapłaci. I w tym przypadku ani nowa kwota wolna od podatku, ani drugi próg podatkowy nie będą w stanie nam zrekompensować.
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Minimalna składka zdrowotna dla podatników liniowych

W kwestii podatku liniowego 19 proc. ustalono dolny próg. Minimalna wysokość składki zdrowotnej będzie naliczana od minimalnego wynagrodzenia.  Jak potwierdza wiceminister Jan Sarnowski: "Będzie ona działać w sytuacji, kiedy dochody wykazane przez przedsiębiorcę w roku podatkowym będą niższe niż minimalne wynagrodzenie".

Ubezpieczenie zdrowotne - wprowadzenie składki zdrowotnej dla członków zarządu spółek i fundacji 

Założenia Polskiego ładu uderzą boleśnie nie tylko w mikroprzedsiębiorców, ale także w spółki i fundacje. W projekcie ustawy z 26 lipca br. znalazł się nowy zapis, o którym Ministerstwo Finansów dotychczas nie wspominało. Zgodnie z jego brzmieniem obowiązek opłacania składek zdrowotnych będą mieli także członkowie zarządów spółek i fundacji. Jaką składkę zdrowotną do zus będą musieli zapłacić? Członkowie zarządu pobierający wynagrodzenie z tytułu powołania w 2022 roku mają opłacać 9 proc składkę zdrowotną i podstawą jej obliczenia będzie kwota wynagrodzenia, bez możliwości odliczenia. Konieczność uiszczenia składki będzie niezależna od tego, czy ma on osobne ubezpieczenie zdrowotne lub korzysta z ubezpieczenia współmałżonka. 

Duże zmiany dla ryczałtowców

Polski Ład zakłada składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stawki ryczałtu. Oznacza to, że ryczałtowiec opodatkowany stawką 12 proc zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 4 proc od przychodu.
 
Planowane jest także obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż, takich jak np. zawody medyczne, zawody techniczne (z 17 proc  na 14 proc ), branża budowlana, oraz branża IT ( z 15 proc na 12 proc). Dla pozostałych branż stawki ryczałtu będą takie same. Zdaniem ministerstwa finansów ryczałt ma być zachętą, w szczególności dla tych, którzy pragną rozliczać się najprostszy sposób, bez odliczania kosztów.

Estoński CIT szerzej dostępny

Od 1 stycznia 2022 roku zostanie poszerzona grupa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla której dostępny będzie Estoński CIT (tj. podatek dochodowy od osób prawnych, różniący się od tradycyjnych form momentem powstania obowiązku podatkowego), pozwalający  opłacać podatek tylko od pieniędzy wypłaconych w formie dywidend, co ma zachęcić do inwestowania zarobionego kapitału. Estoński CIT będzie dostępny tam, gdzie mowa o tzw. biznesach rodzinnych i wspólnikach. Dla małych przedsiębiorców (nie określono ich konkretnie) podatek PIT i CIT będzie wynosił łącznie 20%.

Walka z szarą strefą

Wśród pomysłów na walkę z szarą strefą pojawia się propozycje oskładkowania wszystkich umów, doprecyzowanie definicji “miejsca zarządu”, co ma na celu utrudnić ucieczkę z kapitałem za granicę, oraz opodatkowanie fikcyjnego transferu dochodu.
 
Zmieni się także dużo w zakresie opodatkowania. Dochód z prywatnego wynajmu mieszkań będziemy rozliczać wyłącznie na ryczałcie, bez możliwości  stosowania skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza brak możliwości generowania kosztów uzyskania przychodów z najmu m.in. w postaci odpisów amortyzacyjnych.
 
Najem profesjonalny zostanie pozbawiony opcji amortyzacji, co ma zapobiec takim sytuacjom, w których wartość nieruchomości z roku na rok wzrasta, a podatnik poprzez amortyzację wskazuje spadek jej wartości. 
 
Wykup dla celów prywatnych samochodu leasingowanego używanego w firmie będzie wliczony jako przychód w działalności i opodatkowany. Podobne zmiany będą dotyczyć innych części majątku, jakie wprowadzamy do działalności - ich wartość ma być obliczana w odniesieniu do aktualnej wartości rynkowej, a nie historycznej ceny nabycia.

Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych

Od nowego roku limit na transakcje gotówkowe będzie wynosić 8 tys zł. W związku z czym, w przypadku faktury na wyższą kwotę, będziemy musieli opłacać ją przelewem, bo w przeciwnym razie wydatki nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu, w naszej działalności gospodarczej. Do tej pory przedsiębiorcy mogli regulować wszelkie należności w formie gotówkowej aż do kwoty 15 tys zł, a w ramach zapłaty za fakturę na kwotę powyżej 15 tysięcy, podatnicy nie mieli prawa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu. 

Jakie jeszcze reformy przyniesie nam Polski Ład?

  • Ulga na robotyzację i automatyzację produkcji. W ramach polskiego ładu średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi, która będzie impulsem do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.
  • Ulga konsolidacyjna - firmy, które chcą szybko zrealizować procesy konsolidacyjne i zwiększyć przewagę konkurencyjną.
  • Niższy podatek dla mikrofirm. Reforma wprowadzająca wysoką kwotę wolną od podatku pozwoli obniżyć obciążenia podatkowe dla 500 tys. firm, które mają dochody nie przekraczające 6 tys. zł miesięcznie.
  • Ograniczenie w stosowaniu umów cywilnoprawnych i pełne oskładkowaniu umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę dla pracowników.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy podatkowe?

Według najnowszych informacji, wszystko wskazuje na to, że omówione w artykule zmiany podatkowe wejdą w życie od stycznia 2022 roku.
 
 
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
 
Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebooku oraz Instagramie.

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!