Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

polski ład, podatki, składki, zmiany, fakturownia, 2022
Fakturownia - porady

Polski Ład. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, jeśli jesteś przedsiębiorcą

Barbara Marcinkiewicz

Barbara Marcinkiewicz, 2021-11-05

Polski Ład wzbudza bardzo wiele obaw, szczególnie wśród przedsiębiorców, którzy obawiają się większych opłat związanych z prowadzeniem działalności. Zapowiadane zmiany dotyczą głównie nowych ulg oraz preferencji podatkowych. Nie oznacza to jednak, że polscy przedsiębiorcy nie dostaną "po kieszeni".

Sprawdź 10 rzeczy, jakie warto już teraz wiedzieć o Polskim Ładzie, który od początku 2022 stanie się faktem. 

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu wejdą w życie już 1 stycznia 2022 roku. Senat złożył poprawkę dotyczącą wydłużenia vacatio legis (okres upływający między datą ogłoszenia aktu prawnego lub normatywnego a datą jego wejścia w życie), ale Sejm ją odrzucił. Tym samym zmiany trafią teraz do podpisu prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

1. Większa składka za ubezpieczenie zdrowotne

Jedna z modyfikacji wprowadzonych do Polskiego Ładu dotyczy składki zdrowotnej. Ta ma być liczona od dochodu i nie może stanowić mniej niż 9 procent minimalnego wynagrodzenia. Składka zdrowotna na poziomie 4,9 procent liczona od dochodu (bez możliwości jej odliczenia) oznacza znacznie większe podatki do zapłaty. 

Te zmiany obejmą także przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy i rozliczających się wg skali podatkowej, mimo że kwota wolna od podatku zostanie zwiększona. Jeżeli podatnik nie przekroczy progu 30 tys. zł dochodu, to nie zapłaci podatku 17-procentowego, ale zapłaci wyższą składkę zdrowotną bo aż 9% dochodu (bez możliwości odliczenia jej części od podatku).

Podatnicy rozliczający się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego wysokość składki zdrowotnej będą mieli uzależnioną od wysokości rocznych przychodów.

Podstawa składki w ich przypadku będzie przedstawiać się następująco:

  • dla osiągających przychód do 60 tys. zł rocznie - 60% przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla osiągających przychód do 300 tys. zł rocznie - 100% przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla osiągających jeszcze większy przychód - 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej o składce na ubezpieczenie zdrowotne w Polskim Ładzie znajdziesz TUTAJ.

2. Likwidacja karty podatkowej

W Polskim Ładzie rządzący nie przewidzieli jednej z dotychczasowych opcji opodatkowania tj. karty podatkowej. Do tej pory była to uproszczona metody wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku, zwłaszcza wielkości dochodu.

Karta podatkowa uwzględniała rodzaj wykonywanej działalności i inne kryteria, m.in. liczbę mieszkańców miejscowości, w której firma była prowadzona. Ta forma opodatkowania nie wymagała prowadzenia księgowości i składania deklaracji PIT. Wadą tej opcji była konieczność zapłaty podatku nawet w sytuacji, gdy firma nie osiągnęła zysku lub nawet poniosła straty. Mimo to takie rozwiązanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. 

Przedsiębiorcy, którzy od jakiegoś czasu korzystają już z karty podatkowej, będą mogli tę formę rozliczenia utrzymać. 

"Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym"

3. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Rządzący zwiększyli również kwotę wolną od podatku od kwoty 3091 zł do kwoty 30 000 zł. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że dochód do 30 000 zł jest wolny od podatku, zatem zarabiający rocznie do tej kwoty w ogóle nie zapłacą podatku, a zarabiający więcej zapłacą o 5100 zł podatku mniej (do tej pory ulga podatkowa wynosiła 525,12 zł).

4. Podwyższenie drugiego progu podatkowego

Osoby, które osiągają dochód powyżej kwoty 85 528 zł muszą obecnie płacić aż 32% podatku dochodowego od nadwyżki. Od 1 stycznia 2022, czyli po wejściu Polskiego Ładu, wyższy podatek będzie obowiązywał dopiero od kwoty 120 000 zł. 

5. Ulga dla klasy średniej (w tym również dla przedsiębiorców)

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani na zasadach skali podatkowej, będą od 2021 roku mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Ulga ta ma w pewnym sensie rekompensować potencjalne straty dla firm, które mogłoby w świetle nowych przepisów za dużo stracić. Mowa o dochodzie pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł, czyli o przedsiębiorcach zarabiających od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

6. Składka zdrowotna dla zarządu

Wg Polskiego Ładu członkowie zarządów firm (spółek i fundacji) pełniący te funkcje na podstawie powołania również będą płacić składki zdrowotne w wysokości 9% od dochodu.

7. Brak możliwość amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych od 2023 r.

Do tej pory można było zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych. Od 2023 roku nie będzie to możliwe. Podatnicy którzy korzystają z amortyzacji do 31 grudnia, będą mogli ją stosować jeszcze przez rok. Ci którzy kupią, wynajmą lub wydzierżawią już w 2022 r, nie będą mieli takiej możliwości.

8. KPiR i Księgi Handlowe - zmiany od 2023 r.

Polski Ład przewiduje także zmiany w kwestii prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Dokumenty te od 2023 roku będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej (za pośrednictwem programów komputerowych) i wysyłane do organów podatkowych (miesięcznie lub kwartalnie).

9. Nowe stawki ryczałtu w wybranych branżach

Polski Ład przewiduje również obniżenie stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne i techniczne (14%). Ryczałt ulegnie zmianie też w innych branżach, np. IT (z 15 do 12%). 

10. Ukryta dywidenda już nie kosztem spółki

Jeżeli wspólnik wynajmie rzeczy materialne od spółki (np. samochód), to najem ten nie będzie mógł stanowić kosztu podatkowego. 

Specjaliści podkreślają, że sporo kwestii wokół Polskiego Ładu nie jest jeszcze dookreślonych. Z pewnością z czasem będzie przybywać informacji i przede wszystkim wyjaśnień, jak rozumieć nowe przepisy. 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
 
Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebooku oraz Instagramie.

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!