Podsumowanie nowości w systemie - styczeń 2018

author Maria Seta , 2018-02-05

Dzień dobry :) To nasze pierwsze podsumowanie nowych funkcji dodanych do systemu w tym roku. Na początek przypominamy o możliwości generowania JPK VAT; obowiązkiem generowania i przekazywania pliku zostali objęci już wszyscy “vatowcy”. Nasze działania w styczniu skupiły się przede wszystkim na wdrożeniu kolejnego pliku - JPK_FA. Nie zabrakło również pomniejszych usprawnień, ułatwiających codzienne korzystanie z systemu.

 1. Choć pliki wymagane na żądanie organów podatkowych będą obowiązywały dopiero od lipca, już teraz - na prośbę Użytkowników - dodaliśmy do systemu plik JPK_FA. Wygenerowany plik może być niezwykle pomocny przy próbie przeniesienia dokumentów do programu księgowego. Jest także łatwym sposobem przekazania danych o wystawionych fakturach swojemu księgowemu.

 2. Przepisy prawa podatkowego w ścisły sposób regulują moment powstania obowiązku w podatku dochodowym oraz w podatku od towarów i usług. Fakturownia, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, umożliwia regulowanie momentu zaliczenia transakcji do podatku dochodowego oraz do podatku VAT. W tym celu na dokumentach kosztowych, bez względu na datę dodania dokumentu do systemu oraz datę sprzedaży, można wskazać datę wpłynięcia dokumentu. Dla transakcji przychodowych, w ramach modułu Księgowości Online, można wskazać daty, będące datami księgowania dla potrzeb rozliczenia VAT i CIT.

 3. Tuż po opublikowaniu przez ZUS stawek składek na rok 2018, zostały one wprowadzone do systemu. Jeżeli jeszcze nie znasz naszego modułu wsparcia księgowości - Księgowość Online i chciał(a)byś go przetestować, napisz do nas na adres info@fakturownia.pl

 4. Na liście zdefiniowanych cykli dokumentów dodane zostały dwie dodatkowe kolumny: data zakończenia cyklu oraz dane nazwa klienta.
   

 5. Dane o zdefiniowanych cyklach dokumentów można już wyeksportować z systemu - do tej pory nie było takiej możliwości. Docelowym formatem eksportu jest xls.

 6. W module płatności pojawił się nowy filtr, dzięki któremu będzie można podzielić płatności na przychody oraz wydatki.

 7. Jeżeli w informacjach o produkcie, w bazie produktów, zawarty jest kod u dostawcy, będzie on widoczny na karcie produktu. Do tej pory informacja ta była dostępna jedynie po otwarciu pełnego podglądu danych o produkcie w trybie edycji.

 8. Na liście dokumentów dodana została nowa kolumna, której widok może aktywować jedynie właściciel lub administrator konta. Pokazuje ona użytkownika konta, który wystawił dany dokument na koncie.

 9. W systemie istnieją zabezpieczenia blokujące edycję dokumentów po wskazanej dacie oraz po wydrukowaniu dokumentu. Wprowadzone zostało nowe zabezpieczenie blokujące edycję również po wysłaniu dokumentu.

Dziękujemy za wszelkie sugestie, które do nas kierujecie w zakresie ulepszeń systemu. Prosimy Was o dodawanie ich na naszym forum sugestii oraz o oddawanie głosów na sugestie już dodane - ilość głosów pozwala nam się zorientować w zapotrzebowaniu Użytkowników na poszczególne funkcje.