Podsumowanie nowości w systemie - sierpień 2017

author Maria Seta , 2017-09-01

Wraz z końcem sierpnia prezentujemy najnowsze zmiany, które pojawiły się w systemie. Dziś między innymi o formatach numeracji oraz wydruku wielu paragonów fiskalnych. Zapraszamy do lektury.

 1. Już na początku sierpnia dodaliśmy do systemu nowy typ dokumentu - fakturę odwrotne obciążenie. Odwrotne obciążenie to procedura przerzucająca obowiązek naliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, który zobowiązany jest do wykazania i rozliczenia VATu należnego i naliczonego w swojej deklaracji VAT poprzez tzw. samonaliczenie podatku. Aby wystawić taki dokument należy aktywować go w ustawieniach konta.

 2. Aktywności na koncie pozwalają właścicielowi konta na śledzenie ruchów użytkowników w ramach ich konta. W tym miesiącu rozszerzyliśmy sekcję aktywności, dając możliwość śledzenia zmian dotyczących między innymi nazwy odbiorcy, czy pozycji na dokumencie. W aktywnościach dotyczących dokumentów pojawi się również informacja czy dana akcja została wykonana przez API.

 3. Faktury cykliczne mogą być generowane w systemie na dwa sposoby - poprzez wskazanie dokumentu bazowego oraz poprzez wprowadzenie danych, które mają być wystawiane na fakturze. Do pól wypełnianych przy własnoręcznym wystawianiu faktury cyklicznej dodane zostało pole “termin płatności”.

 4. Wprowadzona została aktualizacja dotycząca eksportu danych z Fakturowni do systemu księgowego RAKS. Listę wspieranych systemów można odnaleźć w zakładce integracje i rozszerzenia.

 5. Do tej pory dokumenty będące korektą WZ oraz PZ numerowane były według sugerowanego przez system wzoru. Wprowadziliśmy możliwość ustawienia własnego formatu numeracji dla WZk i PZk.

 6. Możliwość ustalenia własnego formatu numeracji została dodana również w przypadku Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.

   
 7. Na liście produktów można dodać kolumnę z kodem EAN. W tym celu należy przejść do opcji Dostosuj wyświetlanie kolumn. Aby aktywować tę kolumnę należy uprzednio włączyć na koncie wyświetlanie kodów EAN.

 8. Dla użytkowników modułu fiskalnego została dodana możliwość grupowego wydruku paragonów. Aby wykonać wydruk wielu paragonów, należy zaznaczyć je na liście paragonów, kliknąć przycisk Drukuj, a następnie wybrać opcję Paragony fiskalne.

 9. Webhooki to - obok interfejsu programistycznego API - mechanizm pozwalający na komunikację pomiędzy serwerami. Przekazują informacje w chwili wystąpienia określonych zmian. Dodaliśmy w Fakturowni webhooki dotyczące dodania, aktualizacji oraz usunięcia produktów.

O nowościach informujemy na bieżąco na łamach twittera i facebooka. Zapraszamy do śledzenia nas i komentowania. Na pewno odpowiemy!