PIT 2020 - terminy i sposoby składania zeznań za rok 2019, najważniejsze zmiany

author Magda , 2020-02-07
PIT 2020

W 2020 roku będziemy rozliczać zeznania podatkowe za rok 2019 na odmiennych zasadach. W artykule wyjaśnimy, co się zmieniło. Wskażemy także terminy składania deklaracji i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania podatników.

 

Aby rozliczyć przychody uzyskane w 2019 roku, podatnicy muszą otrzymać od swoich pracodawców druki PIT-11. Obowiązkiem pracodawców jest dostarczenie takich dokumentów najpóźniej do 28.02.2020 roku.

 

Do kiedy należy złożyć zeznanie? Nowe terminy

W 2020 roku zmianie ulegną terminy składania deklaracji.

Kalendarz składania zeznań podatkowych za 2019 rok

 

31 stycznia 2020:

PIT-16A

PIT-19A

 

29 lutego 2020:

PIT-40A

 

2 marca 2020:

PIT-28

 

30 kwietnia 2020:

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

PIT-39

 

Od kiedy mogę złożyć deklarację?

Rozliczenie możesz złożyć od 15 lutego (wyjątkiem są deklaracje PIT-16A i PIT-19A).

Nawet jeśli wyślesz dokument wcześniej, bieg terminu na zwrot podatku i tak będzie ustalany dopiero od tego dnia. Wcześniejsze złożenie deklaracji będzie skutkować natomiast zakończeniem biegu terminu do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych zaliczek na podatek.

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

 

Jak złożyć deklarację PIT w 2020 roku?

Deklarację PIT możesz złożyć na kilka sposobów.

  • Wersja papierowa. Wydrukowany i opatrzony własnoręcznym podpisem dokument możesz wysłać pocztą lub dostarczyć do urzędu osobiście.
  • Wersja elektroniczna. Jeśli chcesz wysłać przez internet PIT w wersji elektronicznej, do autoryzacji posłuży Ci zestaw danych, przede wszystkim kwota przychodu z poprzednich lat. Dokument możesz podpisać także profilem ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.
  • PIT wysyłany za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeśli skorzystasz z usługi Twój e-PIT, Twoja deklaracja zostanie wysłana do urzędu automatycznie. Nawet jeśli nie zalogujesz się nawet w systemie. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku jako właściwą urząd przyjmie jej wersję pierwotną. Wersja pierwotna deklaracji to ta wynikająca z danych przekazanych przez pracodawców w PIT-11 i PIT-8C oraz informacji o ulgach podatkowych znanych urzędowi. Jeśli chcesz uzupełnić deklarację o dodatkowe ulgi, których urząd nie zna, możesz odrzucić przygotowaną wersję i stworzyć nową, uwzględniającą dodatkowe dane.

 

Kiedy dostanę zwrot podatku?

Jeśli złożysz deklarację elektronicznie, ostateczny termin zwrotu podatku wyniesie 45 dni.

W przypadku deklaracji składanych w inny sposób - 3 miesiące. Termin należy liczyć od dnia następnego po złożeniu deklaracji. Jeśli złożyłeś PIT przed 15 lutego 2020, termin liczony jest od 15 lutego.

 

pit 2020

 

PIT 2020 - co się zmieni?

  • Jeśli korzystasz z usługi e-PIT, w tym roku znajdziesz w niej także deklaracje PIT-36 i PIT-28. Po 15 lutego 2020 będą one dostępne w systemie, od razu po zalogowaniu. Co ważne, zeznania PIT-26 i PIT-38 nie będą dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.
  • Decyzję o wspólnym lub rozdzielnym z małżonkiem rozliczeniu będziesz mógł podjąć także po 30 kwietnia. Składając korektę zeznania, będziesz miał prawo zadeklarować, że składasz ją wspólnie z małżonkiem lub odwrotnie — zamiast złożonego pierwotnie wspólnego rozliczenia, chcesz rozliczać się sam. Jeśli podejmiesz taką decyzję, nie zapomnij, że zasady rozliczeń niektórych ulg podatkowych mogą się zmienić.
  • Niższa stawka podatku. 1 października 2019 roku nastąpiło obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17 proc. Od 2020 roku będzie obowiązywać więc niższa stawka. Ze względu na to, że przepisy zmieniły się w październiku 2019, w rozliczeniach PIT za 2019 rok stosuje się 17,75-procentową stawkę podatku.
  • Zwolnienia z podatku dla osób, które ukończyły 26 lat. Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia z podatku osób, które ukończyły 26 lat i osiągają przychody z pracy (ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia. Jeśli takie zwolnienie dotyczy również Ciebie, rozliczając PIT za 2019 rok, uwzględnij limit w wysokości 35 636,67 zł. Zwolnienie obowiązuje bowiem za okres od sierpnia do grudnia 2019 r.
  • Mikrorachunki podatkowe. Jeśli rozliczenie wykaże, że musisz uiścić podatek, wykonaj przelew na mikrorachunek podatkowy. Służy on wyłącznie do wpłat podatku — PIT, CIT i VAT. Nie znasz lub nie pamiętasz swojego numeru mikrorachunku? Dostaniesz go w każdym urzędzie skarbowym lub sprawdzisz na stronie MF.
  • Darowizny na cele kształcenia zawodowego. W deklaracji za 2019 rok po raz pierwszy będziesz mógł rozliczyć darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego. Więcej informacji o ulgach obowiązujących w 2020 roku przeczytasz w artykule (hyperlink do tekstu, który napiszę :))).

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.