Oznaczanie płatności za faktury i noty odsetkowe w Fakturowni

author fakturownia , 2012-01-18

 

Przy każdej fakturze można określać czy jest ona opłacona (w całości lub w części). Faktury nieopłacone można szybko zobaczyć na wykresie w menu Raporty (suma nieopłaconych faktur oznaczona jest na wykresie kolorem czerwonym). Aby szybko zobaczyć nieopłacone faktury z danego okresu wystarczy kliknąć na odpowiedni słupek na wykresie - wtedy przejdziemy na listę faktur ograniczonych do danego okresu (np. wybranego miesiąca lub dnia).

Przy podglądzie faktur, których termin płatności minął i które nie zostały oznaczone jako opłacone pojawia się od dziś przycisk "Nota odsetkowe". Dzięki niemu możemy wydrukować notę odsetkową dla klienta z automatycznie wyliczonymi odsetkami za zwłokę.

Zmiana statusu płatności jest możliwa w kilku miejscach systemu:

  1. na liście faktur możemy - klikając na kolorowy przycisk statusu
  2. przy podglądzie fakturu - klikając na kolorowy przycisk statusu
  3. przy edycji faktury (gdy rozwiniemy "więcej opcji") możemy zmienić status lub wpisać częściowo opłaconą przez klienta kwotę.