Nowe zasady składania wniosków do KRS — co się zmieni, kogo obejmą zmiany i od kiedy wejdą w życie?

Magda Magda 2021-04-30
wnioski do KRS nowe zasady

Od 1 lipca wejdą w życie nowe zasady składania wniosków do KRS. Jaki jest cel wprowadzenia nowego prawa, co w praktyce się zmieni i kogo obejmą zmiany? Sprawdźmy.

Na skutek wprowadzenia nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca część postępowań prowadzonych przed sądami prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy ulegnie elektronizacji. Przedsiębiorcy podlegający nowemu prawu nie będą mogli już składać wniosków w formie papierowej za pośrednictwem systemu PDI – Portalu Dostępowo Informacyjnego. Takie wnioski zostaną bowiem wyeliminowane z obiegu i nie będą procesowane przez sąd.

Jaki jest cel wprowadzenia nowego prawa?

Głównym celem elektronizacji postępowań przed sądem KRS jest zminimalizowanie ryzyka błędów we wnioskach, a co za tym idzie — skrócenie czasu ich procesowania oraz zmniejszenie odsetka zwróconych i odrzuconych przez referendarzy dokumentów. Platforma teleinformatyczna będzie bowiem pomagać przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu formularzy poprzez wskazanie obowiązkowych pól oraz możliwość wyboru poszczególnych opcji z rozwijanej listy. W przypadku błędów zwyczajnie „nie przepuści” użytkownika do kolejnych etapów. Zdaniem rządzących nowy system ma także szansę przyspieszyć procedury, usprawnić przepływ informacji i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu.

Których przedsiębiorców obejmą zmiany?

Na nowe zasady składania wniosków do KRS muszą przygotować się podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Te, które nie podlegają wpisowi do rejestru, wciąż będą mogły dostarczać formularze w tradycyjnej papierowej formie.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Umorzenie subwencji — automatycznie czy poprzez wniosek?

Jeśli prowadzisz działalność określoną jednym lub kilkoma spośród 54 wskazanych przez PFR kodów PKD i chcesz umorzyć subwencję:

  • zaloguj się do bankowości elektronicznej banku, w którym składałeś wniosek o subwencję. Jeśli przestałeś korzystać z jego usług, nie będziesz mógł złożyć wniosku. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie uprzednie odnowienie relacji z bankiem;
  • zapoznaj się z propozycją przedstawioną przez PFR;
  • wypełnij i odeślij wniosek;
  • poczekaj na decyzję. Dostaniesz ją w ciągu 15 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia, w którym mogłeś złożyć oświadczenie.

Nie tylko elektroniczne dokumenty

Nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw definiuje także dodatkowe kwestie związane z elektronicznymi formularzami.

Oto najważniejsze:

  • podpisanie elektronicznego wniosku będzie możliwe jedynie przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego przez osobę, reprezentującą spółkę;

  • elektroniczny wniosek będzie mógł złożyć nie tylko reprezentant spółki, ale także pełnomocnik — np. adwokat lub radca prawny;

  • składanie skargi, zażaleń, apelacji i innych dokumentów związanych z daną sprawą będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej.

Efektem wprowadzenia nowego prawa będą także nowe wzory formularzy składanych do KRS: formularz rejestracyjny dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych lub zawodowych KRS-W20; wniosek o zmianę danych dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych lub zawodowych KRS-Z20 czy formularz dotyczący zmiany wpisu w KRS w zakresie zaległości podatkowych, celnych i na rzecz ZUS KRS-Z40.

Czy elektronizacja wniosków do KRS przyniesie oczekiwane rezultaty?

Dziś trudno jednoznacznie określić, czy oczekiwania rządu znajdą odzwierciedlenie w praktyce. Choć nowy system ma szansę uprościć komunikację i zminimalizować ryzyko błędnie wypełnionych wniosków, przedsiębiorcy obawiają się… przeciążenia platformy oraz potencjalnych błędów, utrudniających przepływ informacji. Kolejne miesiące z pewnością zweryfikują, czy ich obawy są uzasadnione.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót