Najważniejsze zmiany w podatkach 2016

Fakturownia.pl Fakturownia.pl 2015-12-28

1 stycznia 2016 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące podatków. Nowelizacja dotyczyć będzie wszystkich ustaw prawa podatkowego i wprowadzi szereg zmian w zakresie VAT, PIT, CIT, akcyzy oraz nieruchomości. Wiele nowości dotknie oczywiście osoby prowadzące własne działalności gospodarcze. Jakie są najważniejsze zmiany w podatkach, które od nowego roku będą obowiązywać polskich przedsiębiorców?

 

1. Stosunkowo niewiele zmian zostanie wprowadzonych w przepisach o VAT.

Jedna z nich jest jednak niezwykle istotna i z pewnością zainteresuje część przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie regulacje dotyczące odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych nie tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Takie dodatkowe ograniczenie kwoty VAT do odliczenia nazywa się powszechnie

preproporcją lub prewspółczynnikiem.

 

Co to oznacza w praktyce? Od 1 stycznia prowadzący działalność gospodarczą będą mogli

tylko po części odliczyć wydatek przeznaczony na zakup danego towaru, jeśli ten

użytkowany jest zarówno w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, jaki poza nią.

Nowa ustawa nie narzuca podatnikowi sposobu kalkulacji preproporcji. Ustalić ją może

chociażby w oparciu o liczbę godzin poświęconych na pracę z użyciem zakupionego towaru,

liczbę osób, które korzystają z danego sprzętu, powierzchnię, w jakiej odbywają się pracę

oraz o obrót roczny prowadzonej działalności gospodarczej. Co najważniejsze – nowe

przepisy o prewspółczynniku nie dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Nowelizacja ustawy

dotyczyć będzie jedynie podmiotów działających w tzw. innej sferze, czyli podatników,

którzy w ramach swojej aktywności prowadzą inne działalności, nie będące działalnościami

gospodarczymi w rozumieniu obowiązującej ustawy o VAT.

 

2. Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze specjalnej ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Bonifikata ta to zupełnie nowa oferta dla polskich firm. Zmiana ustawy ma skłonić podatników do decyzji prowadzenia innowacyjnych i nowoczesnych projektów. Ulga badawczo-rozwojowa ma być pierwszym krokiem do przekonania przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze do inwestowania w innowacje. Do roku 2020 Polska zobowiązana jest, by wydatki na tzw. działalność B+R wynosiły 1,7% całego PKB. Obecnie wynik ten nie wynosi nawet jednego procenta, stąd ustawodawcy zdecydowali się na wprowadzenie dodatkowej ulgi dla przedsiębiorców. Według przepisów podatkowych, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, każdy przedsiębiorca, który poniesie koszty działalności B+R, będzie mógł liczyć na 30% odliczenia od wydanych na ten cel pieniędzy. Firmy będą mogły liczyć również na dodatkową ulgę w przypadku zakupu niezbędnych surowców, ekspertyz czy też badań przy użyciu nowoczesnych aparatur i maszyn. Z ulgi skorzystać będzie można jednak tylko wówczas, gdy badania zostaną prowadzone na podstawie umowy z jednostką badawczą w rozumieniu ustawy o zasadach finansowaniu nauki (ust. 30.10.2010).

 

3. Sporą zmianą, która dotyczyć będzie nie tylko przedsiębiorców, jest zniesienie obowiązku uzasadnienia korekty rozliczeń.

Od 1 stycznia nie trzeba będzie podawać już pisemnego powodu, z którego dokonuje się w urzędzie przedłożenia korekty rozliczeniowej. Wcześniej brak takiego dokumentu sprawiał, że sama korekta nie była w ogóle uznawana i przyjmowana przez pracowników urzędu. Wejście w życie nowych przepisów podatkowych sprawi, że znacznie uprości się dokonywanie poprawek deklaracji podatkowych.

 

 

4. Z pewnością przedsiębiorcy powinni zainteresować się nadchodzącymi zmianami w ustawie o podatku od nieruchomości.

Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy, na mocy których obniżone zostaną górne stawki tego podatku dla osób prowadzących różne działalności gospodarcze. Do tej pory właściciele firm płacili wyższy podatek od nieruchomości niż chociażby osoby prywatne. Reguła ta nie dotyczyła jednak przedmiotów opodatkowania, które ze względów technicznych nie mogły służyć przedsiębiorcy do prowadzenia działalności oraz budynków mieszkalnych i gruntów pod jeziorami zajętych np. przez elektrownie wodne. Od nowego roku znika dość kontrowersyjny zapis o „względach technicznych”. Zmiany w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prezentują się następująco:

 

• Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – nowa górna

granica stawki wynosi 0,89 zł i jest niższa od zeszłorocznej o 0,01 zł.

 

• Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej – nowa górna granica stawki wynosi 22,86 zł i jest niższa od

zeszłorocznej o 0,27 zł.

 

• Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – nowa górna granica stawki wynosi

10,68 zł i jest niższa od zeszłorocznej o 0,12 zł.

 

• Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –

nowa górna stawki wynosi 7,68 zł i jest niższa od zeszłorocznej o 0,09 zł.

 

5. Zmianie ulegają również formularze PIT.

Pracodawcy, którzy rozliczają się z fiskusem na podstawie PIT-11, będą od nowego roku zobowiązani do wypełniania innych w porównaniu do zeszłorocznych blankietów. W zmienionym wzorze płatnik wykaże dochody danego pracownika, a także zaznaczy, czy ten jest rezydentem naszego kraju. Co jednak ciekawe, nowelizacja ustawy o PIT wprowadza również dla przedsiębiorców rozliczających się przez PIT-11 pewne przywileje. Od 1 stycznia płatnicy będą mogli wrzucić do kosztów podatkowych wydatki na utworzenie zakładowego przedszkola lub klubu dla dzieci, a także na wynajęcie innej firmy do sprawowania tego typu usług lub finansowanie kosztów pracownika, oddającego dziecko do podobnych placówek. Przepisy określają następujące limity w tej kwestii: 400 zł na dziecko za prowadzenie/ zlecenie prowadzenia żłobka/klubiku i 200 zł za prowadzenie/zlecenie prowadzenia przedszkola.

6. Od 1 stycznia obowiązywać będą również zmiany w akcyzie.

Nowe przepisy wprowadzają znaczne ułatwienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą właśnie w zakresie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Najważniejszą zmianą w podatku akcyzowym jest uproszczenie stosowania ewidencji akcyzowych. Nowe przepisy pozwalają także przedsiębiorcom magazynować wspólnie wyroby o różnym statucie akcyzowym oraz zwalniają energię elektryczną z podatku akcyzowego, gdy ta jest używana do określonych rodzajów produkcji. Nowelizacja ustawy ułatwia także logistykę obrotu wyrobami akcyzowymi i ogranicza niektóre wymogi administracyjne.

 

7. Nowości w podatkach nie ominęły także CIT.

Jedną z nich jest zmiana w opodatkowaniu dywidend między podmiotami powiązanymi. Nowelizacja ustawy przewiduje, że od nowego roku spółki kapitałowe będą zobowiązane do zapłacenia CIT, jeśli wypłata dywidendy nie będzie opierała się na uzasadnionych przesłankach ekonomicznych.

 

Wraz z 1 stycznia 2016 roku spółki nie skorzystają z ulgi podatkowej, o której mówi art.20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, gdy głównym celem wybranej transakcji jest korzyść podatkowa, a wypłata dywidendy nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

 

8. Zmianie mają ulec również terminy zwrotu VAT.

Wprowadzono nowe terminy (30, 40 dni). Ich ustalenie będzie zależało m.in. od tego, czy kupujący zapłaci za fakturę, korzystając z systemu rozdzielonych płatności.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót