Mały ZUS plus — wnioski tylko do 1 lutego! Sprawdź, czy spełniasz wymogi uprawniające do niższych składek

Magda Magda 2021-01-22
mały ZUS plus w 2021

Od 2020 roku przedsiębiorcy osiągający niewielkie dochody mogą korzystać z ulgi na opłacanie składek ZUS — Małego ZUS-u plus. W artykule przypomnimy, kto ma szanse na preferencje. Podpowiemy także, jak i do kiedy można złożyć wymagane dokumenty.

Chcesz uniknąć konieczności odprowadzenia składek ZUS w standardowej wysokości (w 2021 roku ich suma wyniesie ponad 1600 zł!)? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi — Małego ZUS-u plus.

Czym jest Mały ZUS plus?

Mały ZUS plus to preferencyjny program opłacania składek wprowadzony w 2019 roku. Jego głównym celem jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców poprzez uzależnienie kwoty składki ZUS od dochodów z działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Co ważne, ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u plus w 2021 roku?

Z programu Mały ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • w 2020 roku uzyskali przychód z działalności nie wyższy 120 000 zł (jeśli prowadzili działalność przez cały rok). W przypadku krótszego okresu kwota uprawniająca do skorzystania z ulgi powinna ulec proporcjonalnemu przeliczeniu.
   
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Kto nie skorzysta z Małego ZUS-u plus?

Program Mały ZUS plus nie będzie dostępny dla przedsiębiorców, którzy:

 • w 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni (podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni);
 • rozliczali się w formie karty podatkowej i byli zwolnieni ze sprzedaży od podatku VAT;
 • podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności;
 • spełniają warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
 • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Wnioski Mały ZUS plus — tylko do 1 lutego 2021

Termin składania dokumentów zgłoszeniowych o skorzystanie z programu Mały ZUS plus upływa 1 lutego 2021 roku.

Jeśli w 2020 roku nie korzystałeś z programu mały ZUS ani mały ZUS plus przygotuj:

 • dowód wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z małego ZUS lub;
 • dowód wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek;
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo — jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu — zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

W jaki sposób złożyć dokumenty uprawniające do korzystania z programu Mały ZUS plus?

Jeśli spełniasz wymogi ustawy, dokumenty uprawniające do skorzystania z program Mały ZUS plus musisz dostarczyć do właściwego dla miejsca prowadzenia działalności ZUS-u.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót